Stop Jeugdzorg Leugens
1 maart om 19:44

Het repliek van de OvJ op wat de advocaat gepleit heeft kunt u hieronder volledig lezen, ook wij van stop vinden hier wat van in dit mooie land!

*Ik citeer OvJ Stoffels letterlijk 25-02-2016 door hem uitgesproken tijdens de openbare zitting te Leeuwarden:

“De afweging als officier wat je altijd moet maken, is van ga je staan en ga je nog wat terugzetten? Waarbij ik vandaag nu ook het dilemma heb en ik leg het maar gewoon op tafel.

Moet ik nu jeugdzorg gaan verdedigen moet ik nu proberen uit te leggen wat eventueel bij een tien jarige die ik niet ken wel of niet redelijk te verwachten is dat het een tienjarige allemaal gaat doen?”

“Moet ik eigenlijk de beslissing van de kinderrechter gaan verdedigen?
Uiteraard zal ik er bij zeggen dat ga ik dus niet doen, maar ik wil toch gezegd hebben is dat ik hoor hier zeggen, bijvoorbeeld ik heb het ooit mishandelen gehoord van de mensen van jeugdzorg van Sylvano. Ja overal zitten misschien mensen die het niet goed doen, dat kan bij het OM bij de politie bij jeugdzorg in het leger daar zullen mensen zijn die misschien hun werk niet goed doen of zelfs een rotte appel zijn.”

“Maar het moet mij echt van het hart dat in al die jaren dat ik hier sta en mijn werk doe, onder andere lange tijd als jeugdofficier, in ieder geval voor mij geldt dat ik heel veel respect heb voor onder andere de mensen van de jeugdzorg”

“U mag lachen, doet u dat vooral. Ik heb daar respect voor dat zijn mensen die niet altijd super betaald worden maar wel met heel veel inzet proberen jongeren die daar op een of andere manier terechtkomen en dan hoor ik de politiek zeggen met tachtig of negentig procent van die jongeren gaat het goed een klein groepje gaat het niet goed. Die willen we proberen ambulant weer op het spoor te krijgen en een klein groepje gaat dat niet werken en moet je wat anders. En het is in ieder geval mijn overtuiging dat voor heel heel veel mensen ook in de jeugdzorg dat dat mensen zijn die in ieder geval hun best doen die er van uit hun principe er ook helemaal geen belang bij hebben om kinderen te mishandelen of daar rare dingen mee te doen. Zo nu en dan is er een uitzondering en als we dat weten gaan we dat aanpakken maar dat is wel het uitgangspunt”

“Om dan te zeggen dat Sylvano wordt mishandeld, dat zijn wat mij betreft grote woorden waarbij ik dan ook wil zeggen dat iedereen die kinderen heeft, hele jonge kinderen op een gegeven moment wat oudere kinderen of pubers dat die soms dwars kunnen zijn, dat die soms agressief kunnen zijn driftbuien kunnen hebben en dan heb je om te beginnen als ouder het dilemma hoe ga je daarmee om?”

“Iedereen doet het op zijn eigen manier, de een wordt agressief, de andere gaat praten een derde zet hem buiten de deur tot ze afgekoeld zijn. Kun je alles van vinden, zo werkt dat met alle kinderen en het is mijn ervaring dat de kinderen die bij jeugdzorg terechtkomen zeker bij gesloten plaatsing in ieder geval uithuisplaatsing dat zijn geen makkelijke kinderen en daar moet je op een gegeven moment wat mee.”

“Dan kan het zijn dat iemand daar te ver is gegaan, dan kan het zijn dat iemand een verkeerde methode heeft gehanteerd, maar dat is niet het uitgangspunt en dat is niet het principe wat we daar bedoeld is om te doen met kinderen. En om dan te zeggen dat Sylvano zelf dan zijn eigen ontsnapping georganiseerd, alles kan, maar het lijkt mij wat onwaarschijnlijk.”

“Hier zijn toch echt volwassenen op enig moment bij betrokken geraakt die hem daarin meenemen en er wordt ook gezegd onder andere na het feit uit de stukken: afscheid nemen is een probleem, voor mij geldt hetzelfde voor wat ik net zei.”

“Wie kinderen kent kinderen, grote kinderen, kleine kinderen kan afscheid nemen een probleem zijn, maar wat daarbij ook van belang is hoe je daar als ouder mee omgaat. En ja er zijn hartverscheurende situaties dat je afscheid moet nemen, maar ook hoe je daar zelf op reageert heeft gevolgen hoe het kind daarmee omgaat”

“Heel raar voorbeeld, breng je kind van vier naar de crèche en bijna gegarandeerd dat ze staan te huilen en het komt voor dat je nog niet om de hoek bent en ze gaan lekker spelen totdat je weer terug komt. Dat is een heel raar voorbeeld maar zo werkt het wel.”

“De advocaat maakt er een punt van dat politie en justitie hier serieus mee om gegaan zijn, dat mag hij vinden dat doen we met vermissingen in het algemeen waarbij je een afweging moet maken is het genoodzaakt om op korte termijn in te grijpen, want er zijn ook gewoon jongeren die weglopen.”

“ Leeftijd speelt daarbij een belangrijke rol en laten we wel wezen een tienjarige die eigenlijk in het niets verdwijnt dat maakt in ieder geval voor politie en Openbaar Ministerie dat er alarmbellen gaan rinkelen en dat je je zorgen moet maken. En dat dan een keuze wordt gemaakt om dwangmiddelen in te zetten, bijzondere opsporingsmiddelen daar mag de advocaat wat van vinden daar mogen de mensen hier wat van vinden dat is een keuze waar justitie voor staat.”

“We leggen verantwoording af in het dossier. Van dit hebben we gedaan want dit vonden wij belangrijk als iemand anders er anders over denkt, so be it, maar ik sta daar wel voor en dat je dan misschien soms iets te ver gaat, dat kan, daar leggen we ook verantwoording over af daar mag je iets anders van vinden maar zo is het wel gegaan.”

“Tot slot de advocaat zegt: “Kijk, we zijn nu, ik noem het maar bijna twee jaar verder het gaat nu goed”

“Ja het kip en het ei, waarom het nu goed gaat de jongen komt in een rustsituatie kennelijk gaat het daar nu beter dat is hartstikke mooi, maar het laat onverlet wat hier nu aan de orde is. En om dan te zeggen er was toen sprake van overmacht ik wil me daar niet makkelijk van af maken, maar ik heb wel proberen aan te geven zeker ook bij het begin van mijn inleiding bij het requisitoir hoe ik daar tegen aan kijk, er zijn grenzen. En eigenlijk en dat doe ik niet vaak, maar ik heb niet voor niets het vonnis van deze rechtbank van november 2014 in dezelfde casus maar dan van juni 2014 heb ik ingebracht, die heeft u zelf ook wel ter beschikking, maar toch daar wordt op bladzijde 3 eigenlijk precies ook weer gezegd, ja er is een situatie met jeugdzorg, ja als moeder mag je daar zorgen over maken, maar en uiteindelijk wordt overmacht verworpen en wat mij betreft heb ik al aangegeven dat het in de periode tussen juni en september 2014 volstrekt helder was voor Bontekoe wat kon en wat niet kon niet. En dan ga je dan door en dan kun je nu niet met hetzelfde verhaal nog steeds zeggen, “ja maar het was overmacht want in 2013 heeft Sylvano bij een of andere actie net niet opgelopen en daarna ging het ook fout zo werkt het niet” Kortom ik blijf bij mijn standpunt dat er een bewijsbaar feit is overmacht of noodweer, en noodweer kan ik niet plaatsen, overmacht snap ik en daar verwijs ik ook naar wat ik eerder heb gezegd en wat de rechtbank daar zelf ook gezegd heeft op 7 november 2014”
 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 09-03-2016 12:19