Gesjoemel om wijziging artikel 120  te voorkomen:

De verdedidiging van van Tongeren wordt een tweede lezing genoemd, terwijl de tweede lezing al;ang heeft plaatsgevonden

een kans op tweederde meerderheid Grondwetsvoorstel GroenLinks

vrijdag 6 maart 2015

DEN HAAG (PDC i) - Er is geen tweederde meerderheid in de Tweede Kamer voor het voorstel van GroenLinks om toetsing van wetten van grondwettelijke rechten te toetsen. Die conclusie kan al na de eerste termijn van de Kamer worden getrokken. De VVD die bij de eerste lezing vóór was, is nu tegen.

VVD-woordvoerder Joost Taverne i werd over die 'draai' fel aangevallen door met name Gerard Schouw i (D66). Taverne wil wel laten bekijken of er een constitutionele commissie kan komen. Schouw verweet Taverne dat dit voorstel onvoldragen was. In de Eerste Kamer was de VVD bij de eerste lezing wel tegen.

Ook CDA, PVV en SGP voelen niet voor de grondwettelijke toetsing. Net als de VVD vinden ze de gekozen volksvertegenwoordiging een betere instantie om te toetsen dan benoemde rechters.

Enkele leden maakten opmerkingen over de lange duur van de behandeling. Zij vroegen minister Plasterk en de verdedigster van het voorstel, Liesbeth van Tongeren i, daarop nog in te gaan. Voortzetting van het debat is gepland voor 30 maart.

Verwant nieuws

http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vjrzb49uybrh?ctx=vih9dp4hyqv1

Van den Braak in Trouw: initiatiefvoorstel-Van Tongeren doorstaat procedurele toets niet meer

woensdag 4 maart 2015

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer doet er goed aan het initiatiefvoorstel-Van Tongeren i (GroenLinks) over de constitutionele toetsing op procedurele gronden te verwerpen. Het tweede lezingvoorstel ligt nu al vijf jaar bij de Kamer. Het oprekken van de procedure is in strijd met de bedoelingen van de Grondwet. Dat schrijft Bert van den Braak i (PDC) in een ingezonden artikel in Trouw.

Nadat het voorstel in eerste lezing door beide Kamers was aangenomen, heeft Femke Halsema i het voorstel voor de tweede lezing ingediend. De kiezers konden zich daar in 2010 over uitspreken. Halsema vertrok en werd in 2012 als verdedigster opgevolgd door Jolande Sap i. Opnieuw waren er verkiezingen en ook Sap vertrok, waarna pas eind 2013 Liesbeth van Tongeren i de verdediging overnam.

Van den Braak wijst erop dat na een enigszins vergelijkbare situatie in 2002 en 2003 minister Thom de Graaf i en de Eerste Kamer in een door Erik Jurgens i geïnitieerd debat uitspraken dat het niet wenselijk is dat de procedure van de tweede lezing lang wordt gerekt. Dat opent namelijk de weg voor de indiener om een 'geschikt moment' af te wachten. 

Dat een zelfde voorstel twee keer aan de kiezers wordt voorgelegd, is al twijfelachtig, maar een behandeling van vijf jaar is zelfs strijdig met de bedoelingen van de Grondwet en zeker in strijd met de opvatting uit 2003.

http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vjrxbvaos4pe

 

Hoe kunnen ze hier zeggen dat de weede lezing nu pas was, terwijl hier staat dat de tweede lezing al op 20 oktober  2010 is geweest, en dit slechts ging om beantwoording van vragen?

En hoe kan er gezegd worden dat het voorstel tot aanpassing van artikel 120 verworpen is terwijl er hier staat dat het nog in behandeling is? Erg vreemd.

 

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 26-05-2015 18:12