Zoals je in training 2 hebt gezien, gaan we pas over tot protest als praten niet werkt. Het recht op protest is een grondrecht.

‘Burgerlijke ongehoorzaamheid’ is een vorm van protest waarbij je bewust en publiekelijk een wet overtreedt om je punt te kunnen maken. Vaak gedoogt de rechter jouw ongehoorzaamheid als je met bepaalde voorwaarden rekening houdt. Het is dus wel handig om te weten, welke voorwaarden dat zijn.

Daarom in deze Greenpeace 5x5 Academy:
De 7 gouden regels van burgerlijke ongehoorzaamheid

Actie: Europese monsterboten

Met hun gigantische netten vissen Europese ‘monsterboten’ de oceanen leeg. De bijvangst is enorm en voor kleine vissers blijft er nauwelijks vis over. Er is nu al te weinig vis voor de Europese vloot, die varend gehouden wordt met subsidies.
2007-2009
Eerst wijzen we op rapporten die waarschuwen voor de overbevissing.
2010
Er volgt een demonstratie in Brussel.
2011
We nodigen Afrikaanse vissers uit om in het Europese parlement de noodklok te luiden. In hetzelfde jaar bewijst een rapport illegale visserij door Spaanse schepen. Maar staatssecretaris Bleker zegt dat de overheid niets kan doen.
2012
Actie! Actievoerders leggen in de haven van IJmuiden 1 van Europa’s grootste vissersschepen aan de ketting.
 

Actie: red de Noordpool

Shell doet riskante proefboringen in het kwetsbare noordpoolgebied. Namens 3,5 miljoen ondertekenaars blokkeert Greenpeace uit protest een aantal tankstations. Shell noemt de actie onveilig en spant een rechtszaak aan, maar verliest. De rechter bepaalt dat Greenpeace voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen. 

Actie: Quit coal

Wereldwijd wordt burgerlijke ongehoorzaamheid gedoogd of milder bestraft. Zoals in Engeland. Met het beschilderen van de kolencentrale in Kingsnorth protesteert Greenpeace UK tegen de bouw van een nog grotere energiecentrale door E.ON.

De energiegigant eist een schadevergoeding. In de rechtszaal getuigen klimaatexperts over de enorme schade die kolencentrales aanrichten aan het klimaat. De jury beslist dat de schade die de kolencentrale toebrengt veel groter is dan graffiti van de actievoerders. De aanklacht wordt verworpen.


 

Actie: red de Noordpool (2)

Niet in alle landen kun je op coulance rekenen. In 2013 komt de Arctic Sunrise in actie tegen de riskante olieboringen door het Russische Gazprom in het noordpoolgebied. Hoewel in internationale wateren, arresteerde de Russische kustwacht de 29 bemanningsleden en de aanwezige journalist.

De aanklacht, piraterij en later hooliganisme, was buitenproportioneel en leidde tot wereldwijde verontwaardiging bij burgers én politici. Dankzij een amnestiewet komen de ‘Arctic 30’ na twee maanden vrij. 

Actie: Junglistan

Grote problemen kunnen ook op kleine schaal worden aangepakt. In India kopen energiebedrijven bossen op om de onderliggende steenkool te kunnen delven. Een lokale actiegroep in Mahan protesteert met steun van Greenpeace tegen deze bedreiging voor de leefomgeving, luchtkwaliteit en inkomen van meer dan 50.000 mensen. De actievoerders belemmeren op vreedzame manier de werkzaamheden.

Twee dagen later worden vier actievoerders hardhandig gearresteerd. Verschillende nationale en internationale organisaties uiten hun verontwaardiging hiertegen. 

Actie: de Milieuminister

Een kabinet zonder milieuminister, dat kan toch niet? Greenpeace laat een eigen milieuminister voorrijden bij paleis Huis ten Bosch… en komt binnen! Wanneer onze minister het spandoek ontvouwt, wordt hij gearresteerd. 

“Ik heb geen moeite met mijn strafblad, ik kan het goed uitleggen.” ‘Milieuminister’ en inmiddels campagnedirecteur Joris Thijssen -je ziet hem op de foto- heeft geen spijt van zijn ongehoorzaamheid.

Kijk hieronder: tv-interview met Joris over 3 weken Deense cel.
Of lees: Dit artikel, waarin hij vertelt over zijn strafblad.

http://www.greenpeace.nl/actie/Academy/risicos/?utm_source=EN009+-+E05+-+AMA+-+WT+Level+01+%281%29&utm_medium=email&utm_campaign=Welkomsttraject+actiemail

 

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 02-02-2015 20:17