16 september 2014 vluchtte Sylvano uit een jeugdzorginstelling waar hij mishandeld werd.(zie http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.fr/2013/03/de-hel-die-jeugdzorg-heet.html)

Via krantenartikelen en filmpjes liet hij weten waarom hij gevlucht was en liet hij weten dat het goed met hem ging. Voor een overzicht van de videoboodschappen,http://humaniseringvandejeugdzorg.nl/de-stem-van-het-kind/, en voor het eerste krantenartikel zie http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=309231

Steeds liet Sylvano een ding weten: hij werd mishandeld bij jeugdzorg en wilde bij zijn moeder wonen. En hij smeekte jeugdzorg zijn moeder met rust te laten. Terecht, want de raad van de kinderbescherming had geconcludeerd dat Sylvano prima bij zijn moeder kon wonen. De uithuisplaatsing was nooit nodig geweest.

Jeugdzorg was echter onverbiddelijk.

Uitslag rechtszaak Jeugdzorg- Sylvano 8 oktober 2014:
-Ondertoezichtstelling wordt met een jaar verlengd,
-22 oktober 2014 is er een rechtszaak om te bepalen of de uithuisplaatsing doorgezet en
-29 oktober 2014 wordt besloten of Sylvano naar een gesloten instelling moet.

Een gesloten instelling, omdat hij vluchtte  uit een instelling waar hij mishandeld wordt?

Een gesloten instelling, omdat hij bij zijn moeder wil wonen?

Dat lijken me allemaal bewijzen dat hij een heel normaal kind is, en alles bijzonder goed op een rijtje heeft!

Hij heeft geen enkele afwijking, en toch willen ze hem weghouden bij zijn moeder en hem in een gesloten instelling plaatsen!

Uitslag rechtszaak 22 oktober 2014: Ondanks het deskundigenadvies dat het het beste voor Sylvano is als hij gewoon bij zijn moeder woont wordt de uithuispaatsing met een jaar verlengd.

En 29 oktober werd geen toestemming voor een gesloten instelling gegeven, maar jeugdzorg zou jeugdzorg niet zijn als ze de optie voor gesloten niet open hielden, en nu willen ze zodra hij terug komt nog een onderzoek doen om te kijken of ze hem niet alsnog gesloten kunnen plaatsen.

En ondertussen gaat het machtsvertoon van huiszoekingen en gedreig met arrestaties ook door..
.
En ondanks de smeekbeden werd ook moeder gearresteerd. Elf dagen heeft ze in de gevangenis gezeten omdat haar zoon vluchtte voor mishandeling bij jeugdzorg en zij ervan overtuigd waren dat zij wist waar hij was.

5 december stond in de krant een oproep van de advocaat van zijn moeder waarin gezegd werd dat hij niet meer in een instelling hoefde en naar huis kon komen.

24 december 2014 staat in de krant te lezen dat Sylvano zich heeft zich gemeld bij de advocaat! Hij mag eerste kerstdag met zijn moeder vieren en bij een bevriend pleeggezin gaan wonen. . Dat is veel beter dan een instelling, en zeker beter dan de gesloten instelling die jeugdzorg op wilde dringen, maar hij begrijpt niet waarom hij niet bij zijn moeder mag wonen. Logisch, de raad van de kinderbescherming heeft immers gezegd dat dit wel kon.

Online te lezen op http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/sylvano-viert-kerst-met-zijn-moeder-1.4686858

Vind je ook dat Sylvano gewoon bij zijn moeder thuis zou moeten mogen wonen, zoals deskundigen zeggen dat het beste zou zijn? Geef dan een like op de pagina: Laat Sylvano bij zijn moeder mogen wonen

https://www.facebook.com/pages/Laat-Sylvano-bij-zijn-moeder-mogen-wonen/1499650286960379?fref=ts

 

Alles in de rechtszaak tegen sympathisanten van Sylvano’s actie[1] is de wereld op zijn kop.

 

Dat niet degenen die hem mishandeld hebben, en die een slimme, moedige, mondige jongen  gesloten hebben willen plaatsen terechtstaan, maar dat er nu een rechtszaak loopt tegen een aantal  mensen die sympathie hebben geuit voor zijn actie, dat is de eerste onbegrijpelijke omkering. Dat de Trias Politica geschonden wordt door een rechter te hebben die zelf bij jeugdzorg in dienst is geweest , en nu bij de klachtencommissie van de kinderbescherming[2] is een tweede omkering. Waarom wordt deze rechter niet direct gewraakt?

 

Vervolgens heb je de repliek van de officier van justitie[3] op het ongetwijfeld hartverscheurende betoog van de advocaat, want de kranten stonden vol van de blunders  van jeugdzorg en justitie.[4] Maar blijkbaar zijn fouten alleen maar erg als het gaat om criminelen, want dan is een enkele vormfout al genoeg om ze vrijuit te laten gaan.[5]

 

Gespeend van elk gevoel, zich hardop afvragende of hij wel een antwoord moet geven, of hij jeugdzorg moet verdedigen. Dan onwaarheden uitend over van alles en nog wat, zoals  de zogenaamde successen van jeugdzorg, de zogenaamde zorg als er kinderen uit instellingen verdwijnen, doen alsof Sylvano in het niets verdwenen was terwijl hij nota bene in de krant uitleg heeft gegeven,[6] stralend op een foto, een enorm contrast met de trieste berichten van daarvoor[7], terwijl er ook kinderen zijn die echt verdwijnen en waar de ouders om smeken dat daar naar gezocht wordt.[8] Maar dan doet de politie over het algemeen helemaal niets.

 

 Dan  proberen te doen of het om een onbetekenend, op zichzelf staand  incident gaat, en in plaats van in dat geval excuses aan te bieden, mishandeling goedpraten, en de beschuldiging in duiken tegen mensen die sympathie uiten voor de actie van Sylvano, alsof zij degenen  die hem wat aan doen. Beschuldigingen naar de moeder van Sylvano, alsof zij had moeten  weten dat zij hem niet had mogen helpen.[9]

 

Ze krijgen almacht van de Nederlandse staat, en ze handelen daar ook naar en voelen niet dat verantwoording verschuldigd is.

 

Maar dit is geen jeugdzorg zaak, dit is een strafzaak. Kan deze Officier van Justitie dan niet aangeklaagd worden wegens meineed?  Want in tegenstelling tot 90% succes, is volgens onderzoek 100% van de gedwongen uithuis geplaatste kinderen slechter af. 90% komt echt slecht terecht (verslaving, gevangenis, prostitutie, zelfmoord) en de overige 10% was ook beter af geweest als die gewoon thuis had kunnen blijven wonen.[10]

 

En wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor, dat wetten en regels bedoeld om kinderen en gezinnen te beschermen, gebruikt worden om ze te mishandelen? Dat zie je ook aan de discussie bij de  totstandkoming van artikel 279  en artikel 280 in de Eerste Kamer. [11]Op pagina 56 zie je dat deze artikelen niet bedoeld zijn voor een kind wat vlucht voor mishandeling.

 

Vandaar dat deze officier van justitie probeert te bepleiten dat het helemaal niet om een mishandeling gaat. Hij bedoelt dan  waarschijnlijk deze wond die Sylvano opliep bij één van de keren dat hij tegen de grond werd gedrukt door jeugdzorgwerkers.[12]

 

Maar documentaires en gedegen onderzoeken laten zien dat alles in jeugdzorg mishandeling is, met name omdat ze niet voldoen aan de vraag. Ze plegen ongewenste interventies, en waar er wel echt hulp nodig is, doen ze niets, of ze doen het slecht. De informatie  in “No more turning away”[13] is gebaseerd op feiten, niet op meningen. Grondig onderzochte feiten die aantonen hoe slecht jeugdzorg is voor kinderen, en hoeveel beter het is als ze gewoon bij hun ouders kunnen blijven.

 

Volgens de officier van justitie was de moeder van Sylvano fout omdat zij had moeten weten dat wat zij deed niet mocht. Maar van wie mocht het niet? Volgens de wet mag wat zij deed wel, en mag wat jeugdzorg doet niet. Zij gebruiken wetten en regels voor het tegenovergestelde van waar ze voor bedoeld zijn.

 

Het probleem is dat daar geen enkel toezicht op is, omdat blijkbaar zelfs politici niet weten wat er met scheiding en evenwicht van machten, de zogenaamde “Trias Politica” bedoeld wordt, zoals hier ook te zien is.[14] Scheiding en evenwicht van machten betekent juist dat de uitvoerende macht niet ook mag rechtspreken, precies wat er bij jeugdzorg gebeurt dus.

 

Wie houdt daar een oog op? Waar kan je dat aankaarten? Ten onrechte leggen politici Trias Politica uit alsof zij niet zouden mogen ingrijpen als wetten en regels anders worden toegepast dan ze bedoeld zijn. Er moet dan juist ingegrepen worden![15]

Maar juist dat ingrijpen wordt dus verboden,, en zelfs sympathiseren met wie voor zijn eigen fundamentele mensenrechten opkomt kan je in de problemen brengen.

 

Naast het ontbreken van een constitutioneel hof heeft Nederland ook nog het toetsingsverbod[16], wat het tegenovergestelde van artikel 30 van de universele rechten van de mens is[17]. Daar staat namelijk in dat wetten en regels niet gebruikt mogen worden om andere wetten en regels te schenden, en dat is natuurlijk in deze zaak op vele punten het geval.

 

Een constitutioneel hof[18], afschaffing van het toetsingsverbod[19], wat is de oplossing?

 

Meer consequentheid in de dwaasheid zou ook al een stap in de goede richting zijn. Want als er in een ziekenhuis echte fouten worden gemaakt, wordt niemand aangepakt, omdat er te veel mensen bij betrokken zijn.[20] Zo ook als er bij een misdrijf geen 100% duidelijkheid is wie het gepleegd heeft, omdat er meerdere bij betrokken waren.[21]

 

Maar hier is het dan maar een reden om iedereen aan te pakken?

 

Donderdag 10 maart 2016 komt de uitspraak. Als het vrijspraak is, is er tenminste iets consequent. Laten we hopen dat de dag ooit komt dat sympathiseren met kinderen in nood je geen verdachte meer maakt!

 


[1] http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.fr/2013/03/de-hel-die-jeugdzorg-heet.html

[2] http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=311835

[3] http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=311837

[4] http://www.destentor.nl/thema/Tag/sylvano

[5] http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/uden/inbrekers-met-kluis-vrij-om-formaliteit-1.3636221

[6] http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=309231

[7] http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=309501

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.fr/2013/03/de-hel-die-jeugdzorg-heet.html

[8] http://zembla.vara.nl/seizoenen/2014/afleveringen/10-04-2014/negentig-slachtoffers-loverboys-weggelopen-uit-zorginstellingen

[9] http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=311837

[10] http://nccpr.info/the-evidence-is-in-foster-care-vs-keeping-families-together-the-definitive-studies/

[11] https://www.foxitcloud.com/714ZZbmAja50

[12] http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=309501

[13] https://uvrm.wordpress.com/2014/11/16/no-more-turning-away/

[14] https://youtu.be/JEqk8mlNDIA

[15] http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=311777

[16] http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=308059

[17] http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=306727

[18] https://nl.wikipedia.org/wiki/Constitutioneel_hof

[19] https://www.facebook.com/Schaf-Het-Toetsingsverbod-Af-867337329999933/?fref=ts

[20] http://www.nrc.nl/handelsblad/2011/10/29/dokter-mag-niet-falen-i-artsen-zeggen-nog-te-weinig-12042376

[21] http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1051930/vrijspraak-na-gevaarlijke-straatrace-utrecht.html


 

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 09-03-2016 22:05