JEUGDZORG

Sylvano (11) zit al drie maanden ondergedoken voor Jeugdzorg

Een elfjarige jongetje houdt zich al maanden schuil uit angst voor plaatsing in een instelling van Jeugdzorg, met hulp van een actiegroep.

Het is een bijzonder bericht dat afgelopen vrijdag op de de Facebookpagina van het Amsterdamse advocatenkantoor Zeeburgerdijk verscheen. ‘Bureau Jeugdzorg is akkoord gegaan met plaatsing van jou bij een voor jou en je moeder bekend gezin. Vandaar uit zul je weer omgang met je moeder hebben. Ik vraag je namens je moeder zo snel mogelijk contact met mij op te nemen.’

De oproep is bedoeld voor de elfjarige jongen Sylvano, die al bijna drie maanden is ondergedoken uit angst voor opsluiting in een Jeugdzorginstelling. Zijn moeder, die woont in Bolsward, vraagt hem nu via de Facebookpagina van haar advocaat zich zo snel mogelijk te melden. Het wachten is nu op een reactie van de jongen, of van het mysterieuze ondergrondse netwerk dat hem verborgen houdt.

„Ik wacht op zijn telefoontje. Ik ga er van uit dat hij vrij is om contact met ons op te nemen”, zegt advocaat Joancy Breeveld Belliot. „Het is hoog tijd dat hij zijn gewone leven weer kan oppakken, het is niet gezond voor een kind om ondergedoken te leven.”

Met de afspraak voor plaatsing in een pleeggezin moet een einde komen aan een langdurige strijd rond de jongen. Volgens Breeveld Belliot is er nu een geschikt pleeggezin gevonden uit het sociale netwerk van de moeder. Bureau Jeugdzorg Friesland wil geen reactie geven op de afspraak die met de moeder gemaakt is. „Wij gaan nooit in op individuele zaken”, zegt een woordvoerder. Uit een brief van Jeugdzorg aan de advocaat blijkt wel dat er een afspraak is gemaakt over plaatsing in een pleeggezin.

Volgens de advocaat wordt de jongen sinds 16 september verborgen gehouden door een actiegroep die zichzelf ‘Het ondergrondse netwerk’ noemt. Hierin zitten volgens dagblad De Stentor naar schatting twintig mensen die slechte ervaringen zeggen te hebben met Jeugdzorg. Af en toe worden videoboodschappen van de jongen geplaatst op anti-Jeugdzorgwebsites. Hieruit maken de moeder en haar advocaat op dat hij het goed maakt.

Time out kamertje

In een verklaring van ‘Het ondergrondse netwerk’ staat onder andere over de gang van zaken in jeugdzorginstellingen: „Kinderen (ook Sylvano) worden te pas en te onpas in de isoleercel gegooid. ‘Time out kamertje’ noemen ze dat. Er wordt gewacht tot het kind volledig uitgeput van angst geen boe of ba meer kan zeggen.”

Voor zijn verdwijning liep de jongen in korte tijd negen keer weg uit jeugdzorginstellingen. „Hij miste zijn moeder heel erg, dat was de belangrijkste reden”, zegt Breeveld Belliot. „Ook zei hij telkens dat hij in de instellingen werd mishandeld. Zo zou hij regelmatig hardhandig tegen de grond zijn gedrukt.”

Sinds zijn laatste ontsnapping, op 16 september dit jaar uit een jeugdzorginstelling in Sneek, zoekt de politie met man en macht naar de jongen. Tot nu toe tevergeefs.

De problemen zijn begonnen toen de jongen op zevenjarige leeftijd niet meer regelmatig naar school ging. „Hij voelde zich op school vaak niet begrepen”, zegt Breeveld Belliot. „Het is een vriendelijke sociale jongen die voor zijn leeftijd opvallend volwassen praat en denkt. Er zijn sterke vermoedens dat hij hoogbegaafd is.” In april 2010 werd de jongen onder toezicht gesteld van Bureau Jeugdzorg. In januari 2012 werd hij uit huis geplaatst. Sindsdien woonde hij, met één lange onderbreking, in jeugdzorginstellingen.

Om nieuwe ontsnappingen te voorkomen, wilde Bureau Jeugdzorg Friesland de jongen in een gesloten instelling plaatsen zodra hij zou worden gevonden. De aanvraag voor een machtiging werd op 5 november echter afgewezen door de rechtbank in Leeuwarden. Sindsdien hebben betrokkenen een alternatief gevonden: plaatsing in een pleeggezin inclusief een omgangsregeling met de moeder.

Taakstraf tegen moeder geëist

Tegen de moeder is begin november nog een taakstraf van veertig uur geëist omdat zij haar zoon na een eerdere ontsnapping, in juni dit jaar, in huis had genomen. Bureau Jeugdzorg Friesland had naar aanleiding hiervan aangifte gedaan bij de politie wegens ontvoering en gijzeling. „Hierdoor is de zaak onnodig geëscaleerd”, meent Breeveld Belliot. „De moeder probeerde alleen maar haar kind te beschermen, dat gaat boven alle wetten. Jeugdzorg kon niet verlangen dat zij hem terug zou sturen naar een plek waar hij slecht zou worden behandeld.” In totaal zat de moeder dit jaar bijna een maand in voorarrest in verband met vermeende betrokkenheid bij de ontsnappingen en de uiteindelijke verdwijning van haar kind.

Begin november deed de Franse Gendarmerie, op verzoek van de Nederlandse politie, een inval bij een in Frankrijk wonend Nederlands echtpaar maar daar bleek de jongen niet te zijn. Sylvano had bij het ter perse gaan van deze krant nog niet gereageerd op de oproep naar huis te komen.

http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/december/08/sylvano-11-zit-al-drie-maanden-ondergedoken-voor-1447674#_=_

 

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 08-12-2014 20:03