MOORDENAAR KRIJGT HUISVESTING-BODYGUARDS! MELDER VAN MISDRIJVEN WORDT VERMOORD!

 
Mega-Maffia Staat der Nederlanden 
 
De Europese beerput van elite-kinderverkrachting moord massale gerechtelijke corruptie, klassenjustie enz. enz. 

Gecensureerde volksverlakkende staats media zwijgt!

Extra mededeling inzake deze site onderaan dit bericht!

Moordenaar Volkert van der Graaf krijgt huisvesting en wordt bewaakt! U betaald daarvoor tonnen euro's!

 
 
Melder van Brandstichtingen en Asbestmisdrijven
Nico van den Ham wordt op straat gegooid en zo vermoord, maar betaald eerst nog zelf zijn eigen dood!

Melder van misstanden  misdrijven wordt vermoord
En dat is absoluut niet overdreven, want de 61 jarige Nico van den Ham wordt op straat gegooid en mag onder een brug slapen. Vanwege de jarenlange onmenselijke terreur van de Amsterdamse Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek, gieren de stresshormonen al 5 lange jaren door zijn lichaam en hebben hun werk reeds grondig gedaan. Ernstige lichamelijke klachten zijn het gevolg. Nico die ook nog eens 61 jaar is, voelt natuurlijk zelf als de beste aan of hij een daklozenbestaan wel of niet kan overleven. Nico heeft dan wel een grote goudeerlijke bek op deze site en lijkt het daardoor dat het wel goed gaat, maar in werkelijkheid gaat het bijzonder slecht. 

Geen enkele privacy meer
Nico werd de afgelopen week gedwongen een aantal bezoeken af te leggen bij de deurwaarder. Dit om als een ware 'misdadiger' letterlijk al zijn privacy op te geven. 
Met een zeer onaangename verwijtende, doordringende blik in de ogen van een medewerker van de deurwaarder, werd Nico tijdens een van die bezoeken verweten dat hij deze site nog niet offline had gehaald. 
Nico gaat ondanks een 
>>> gerechtelijk bevel van een corrupte klassenjustitierechter gewoon door met het melden van misdrijven, wat hem overkomen is en wat hem nog steeds overkomt. Misdrijven die hem en ander eerlijk 'voetvolk' heel veel ellende en leed berokkenen.

Stadgenoot wil met haar rechter, Nico geruisloos op straat zetten vermoorden
Nico gaat daar niet mee akkoord en vind dat de buitenwereld mag weten over de intense (semi) overheids-vuiligheid die zich hier en elders afspeelt en blijft dat zo lang als mogelijk is melden op deze site. Dat wordt natuurlijk niet gewaardeerd door de moordenaars en hun dienaren. Alles moet zo veel mogelijk in de volle doofpot van de Staat der Nederlanden. Allemaal >>> IN NAAM DES KONINGS om nog maar even in die termen te blijven. 

Extra mededeling voor de bezoekers van deze site
Nico haalt deze site niet weg, maar de komende tijd zullen er wel wat minder berichten worden geplaatst. Nico gaat aan deze site werken vanaf een andere locatie. 
Was de situatie al langer onbeheersbaar, de komende week wordt het nog meer bizar. De deurwaarder heeft aangekondigd alles (zelfs papieren) in beslag te komen nemen. Daarom is de computer verplaatst naar een andere locatie. Nico heeft wel een betalingsregeling voorgesteld voor de duizenden euro's die hij moet betalen omdat hij de waarheid heeft gepubliceerd, maar daar is nog geen antwoord op gekomen.


Woning bezoek Stadgenoot
Verder heeft Woningcorporatie Stadgenoot aangekondigd de woning deze week in te willen. Dit om te kijken of er wel genoeg tegeltjes boven het aanrecht zitten, zodat de muur goed schoongemaakt kan worden. Een fijne smoes om de woning in te komen. Nico verkeerd dan ook in nog grotere zenuwslopende onzekerheid (al vijf jaren) v.w.b. er er nu weer gaat gebeuren. Gaan ze Nico opnieuw volledig in elkaar slaan, maar deze keer in zijn woning? Wordt hij weer op valse gronden gearresteerd? Of valt het wel mee en willen ze alleen zien wat er te halen valt?

Alles wat ik in dit bericht beweer is de absolute waarheid en niets is overdreven, ook niet inzake de honderden brandstichtingen!

Alles wat ik beweer, kan ik ondersteunen met degelijke steekhoudende bewijsstukken!

Niemand kan mij op een leugen betrappen!

De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe graag men de feiten in de doofpot houdt.


nico.vandenham@gmail.com
http://nicovandenham.blogspot.nl/
 
 
 

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Correcties bij Stop de Kinderroof! | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Klokkenluiders en mensen die opkomen voor kinderen en gezinnen worden door gemeenten hun huis uitgepest | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 05-09-2014 12:56