(English translation below)

 

 

 

WOW college[1] staat voor Wijd Open Wereld college, voor interactief onderwijs.

 

 

Voor iedereen die zich optimaal wil ontwikkelen of anderen daarbij wil helpen!

 

Het is een plek om informatie te delen voor thuisonderwijs, leren op afstand, of voor kinderen die na school op een leuke manier extra willen dooroefenen.

 

Ook kun je hier je projecten delen.

 

Het is vooral gericht op hoogbegaafde en hoogsensitieve jongeren , maar in principe is iedereen welkom die geïnteresseerd is in kennisoverdracht combineren met plezier.

 

WOW kindercollege is warm voorstander van unschooling en wil ouders, kinderen en pedagogen bij elkaar brengen die dit als de ideale manier zien om kinderen de gelegenheid te geven tot optimale ontwikkeling te komen

 

Het is hier ook mogelijk voor ouders om met pedagogen in contact te komen die hen van dienst kunnen zijn in het optimaal begeleiden van een kind wat thuisonderwijs krijgt.

 

Dus ben je een ouder die thuisonderwijs geeft of wil geven, of heb je een kind die graag na school door oefent, of heb je een thuiszittend kind, of ben je zelf één van de vele leerkrachten of pedagogen die zonder school zit die wel graag zijn of haar passie voor lesgeven wil blijven uitoefenen, of ben je gewoon nieuwsgierig, of heb je wat te delen over ontwikkeling of ben je zelf thuiszitter, wees welkom bij WOWcollege!

 

Hier[2] zie je hoe het werkt.https://www.dropbox.com/s/x3wwkvj99h122hy/Wijd%20Open%20Wereld%20college.doc?dl=0

 

 

 

Wil je meedoen?

Wordt lid van de WOWcollege facebookgroep op https://www.facebook.com/groups/477313435713633/

 

Zie ook de WOW college facebook pagina op:

https://www.facebook.com/WOW-college-719941331421238/?fref=ts

 

Daar worden elke dag de vakken geplaatst op het moment dat we ermee aan de gang gaan en kan je meedoen, of je plaatst je eigen schema. We volgen de Springplank zoals die staat in de bivenstaande dropboxlink.

 

 

In English:

 

WOW college [3]stands for Wide Open  World college, for interactive education.

 

For anyone who wants to develop optimally,  and/ or wants to help others do so!

 

It is a place to share information on home schooling, long distance learning, or for children who want extra practice after school in a fun way.

 

Also you can share your projects here.

 

It is mainly aimed at gifted and highly sensitive young people, but basically everyone is welcome who is interested in combining knowledge with fun.

 

WOW kids college is strongly in favor of unschooling and aims  to bring children, parents and teachers together who see this as the ideal way to give children the opportunity to achieve optimal development

 

It's also possible for parents to get in touch with educators who can serve them in the best possible guiding of a home schooled child..

 

So are you a parent who gives or wants to give home schooling, or you have a child who exercises by like after school, or do you have children who are in between schools, or are you one of the many teachers or educators without a school wants continue to exercise his or her  passion for teaching, or are you just curious or do you have something to share about development, feel  welcome in WOWcollege!

 

Here's how it works : https: //www.dropbox.com/s/x3wwkvj99h122hy/Wijd%20Open%20Wereld%20college.doc dl = 0?

 

 

Want to join? Go to the WOW college facebookgroup on:

 https://www.facebook.com/groups/477313435713633/

 

And  see the WOWcollege facebook page at :

https://www.facebook.com/WOW-college-719941331421238/?fref=ts

 

There you can join our wow college days, since we put the subjects on the wow college facebook page and group as soon as we start. The Divingboard can be found on the dropbox link above.

 

 

 


[1] https://www.facebook.com/groups/477313435713633/

[2] https://www.dropbox.com/s/x3wwkvj99h122hy/Wijd%20Open%20Wereld%20college.doc?dl=0

[3] https://www.facebook.com/groups/477313435713633/


 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 16-06-2016 11:24