Wat is  OOR4U?

Al jaren protesteren groepen tegen het inhumane beleid in Nederland, en met name dat jegens kinderen en gezinnen.

In woord en daad laten we weten dat we het niet vinden kunnen dat fundamentele mensenrechten systematisch geschonden worden in  Nederland, en zetten we ons in om daar verandering in te brengen.

Wij vinden het niet kunnen dat kinderen zomaar bij hun ouders weggehaald worden en ondanks gerechtelijke bevelen niet teruggeven worden.

Dat kinderen die buiten hun schuld zonder school komen te zitten bij de ouders weg worden gehaald Dat scholen waar kinderen en ouders tevreden mee zijn gesloten worden.Dat de onderdrukkende maatregelen in Nederland op elk gebied in het leven in het leven merkbaar zijn.

Als je tegen fundamentele mensenrechtenschendingen aanloopt heb je niets aan rechtbanken, want die voeren alleen maar bestaande regels uit. Om de regels te veranderen moet je bij de politiek zijn, en die wil eerst dat je draagvlak creëert voor je ideeën voordat ze er wat mee kunnen doen. Ze wilen een eensluidende stem vanuit alle fundamentele mensenrechtenbewegingen om beleid op te kunnen maken.

In OORvoorU zijn mensen verzameld die in het waarborgen van de fundamentele mensenrechten de weg zien om tot een samenleving te komen waar het mogelijk is de optimale ontwikkeling van kinderen te realiseren. Een aantal van hen beheren zelf groepen die tegen de fundamntele mensenrechten schendingen van kinderen en gezinnen zijn. Deze beheerders zijn verzameld in OOR4U.

In OOR4U zijn we het over een aantal zaken eens:

De Montesquieu gaf aan dat er scheiding en evenwicht van machten moest zijn wilde de democratie niet ontaarden in een tirannie van de helft plus één over alles wat kleiner is. Hij had het over de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht, die ervoor moest zorgen dat recht geschiede.

Daarnaast hebben we de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948. 30 eenvoudige, voor de hand liggende regels, waarvan wij zeker zijn dat als die gehandhaafd zouden worden de wereld een beter plek zou zijn en Nederland weer leefbaar zou worden.

En eigenlijk zouden we naast de drie gescheiden machten van de Montesquieu nog een vierde willen zien, de controlerende macht, die elk mens vanaf de geboorte zou moeten krijgen, en waar de media ook bij hoort, en wat vereist dat er openbaarheid van bestuur is, altijd.

We willen overal  laagdrempelig toegang tot recht, niet alleen voor de allerrijkste, maar gratis, voor iedereen, een absolute garantie op waarborging van de fundamentele mensenrechten van ieder kind en gezin. DAt betekent ook dat het toetsingsverbod afgeschaft moet worden.Zie de pagina Schaf het Toetsings Verbod Af

En een overheid die mensen dient, in plaats van onderdrukt.

Recht op bezit, recht om eerlijk  je eigen kostje te verdienen, en mensen te helpen.

Geen macht zonder verantwoordelijkheid en geen verantwoordelijkheid zonder macht. Geen winst door falen.Geen opgedrongen zorgtrajecten waarvan de noodzaak bepaald wordt door degene die geld verdienen aan die zorg. Geen verbod op second opinions.

Graag zouden we zien dat de schoolplicht werd afgeschaft, en leerrecht werd ondersteund voor ieder kind. We willen kortom dat er naar de professionals geluisterd wordt.

Kinderen waarvan aangetoond is dat die onterecht bij hun ouders zij weggehaald dienen onmiddellijk te worden teruggegeven. Hulp instanties dienen te werken ten dienste van en in opdracht van de hulpvrager, niet andersom.

Ieders fundamentele mensenrechten dienen ten allen tijden gewaarborgd te worden.

Daarbij horen dus ook vrijheid van internet verkeer, vrijheid van meningsuiting, recht op wonen, recht op gratis onderwijs en verder alles wat ons n de UVRm beloofd wordt.

We willen dus luisteren naar de echte professionals, de echte wetenschap, op elk onderwerp, en die informatie vrij toegankelijk houden voor iedereen.

Op het verlanglijstje van OOR4U staat verder: het invoeren van een EHBM, Eerste Hulp bij fundamentele Mensenrechtenschendingen. Een nummer wat 24 uur per dag bereikbaar is, en waar per direct daadwerkelijk mensen komen om je te helpen als je fundamentele mensenrechten waar dan ook hoe dan ook geschonden worden. Iedereen die daarbij is moet een eed afleggen dat het doel van zijn of haar inzet is ieder’s fundamentele mensenrechten te waarborgen, altijd en overal. Dus of het nou gaat om kinderen die mishandeld worden in jeugdzorginstellingen of op scholen, of om mensen die gepest worden op hun werk. Als ze dat nummer bellen krijgen ze gratis en onmiddellijk alle hulp die nodig is om de fundamentele mensenrechtenschendingen te laten stoppen. Of dat nu gaat om juridische bijstand, lichamelijke bescherming, het moet werkelijke, directe hulp zijn.

Een U-team, die net zo hard voor mensenrechten gaat lobbyen overal in de politiek als bedrijven doen om hun giffen aan de man te brengen, en die erop toeziet dat verkiezingen eerlijk verlopen, want het is ook aan alle kanten duidelijk dat dit niet het geval is in Nederland.

En dan natuurlijk  OOR4U, de politieke partij die opgericht zou moeten worden waar de vierde macht ingevoerd wordt, de controlerende macht, die elk mens vanaf de geboorte zou moeten hebben. De macht namelijk om fundamentele mensenrechten schendingen hoe dan ook, waar dan ook aan de kaak te stellen. Geef je like als je ook vindt dat fundamentele mensenrechten waarborgen geen delict maar een plicht is.

OOR4U staat voor

OOR voor kinderen (Optimale Ontwikkelings Recht)
OOG voor kinderen (Optimale Ontwikkelings Garantie)
Roggker voor iedereen ( Recht op Gezondheid, Geluk, Kennis en Rechtvaardigheid)
U staat voor UVRM (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens), geen bijzaak maar leidraad!

Doel: de Vrijheid, Veiligheid, Kwaliteit en Kosteloosheid van onderwijs bewerkstelligen die ons al in 1948 bij de aanvaarding van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beloofd is, en optimale Rechtvaardigheid, Waarheid, Geluk en Gezondheid bereikbaar maken voor iedereen!

 

Dit is in het kort waar we voor staan, maar er komt natuurlijk veel meer bij.

Wij zijn mensen die het niet accepteren dat we een overheid hebben voor wie fundamentele mensenrechten niets betekenen.

 

Een greep uit onze groepen:

 

Patricia Duits en Harrie Pollaert: http://www.takecare4.eu/  374..000 bezoekers  En de facebook pagina Take care 4 https://www.facebook.com/takecare4.eu?fref=ts

 

Alexandra van DamFight against childabuse and violence in institutes and youth care

https://www.facebook.com/groups/114113898678887/ 4662 leden

Via Von van Jeugd Zorg=Kinderhandel, met 1021 leden  https://www.facebook.com/groups/325810394215056/members/

Demonstraties tegen jeugdzorg: met 788 leden

https://www.facebook.com/groups/635864346428677/

De pagina Stop Leugens bureau jeugdzorg met 1021 likes

https://www.facebook.com/stopjeugdzorg

Het yutube kanaal No Faith in Dutch Family Law https://www.youtube.com/channel/UCfVhIjGBCilkkfP7cBuHxMg

 

 Geen recht in het Nederlands familie recht! Stop leugens bureau jeugdzorg! https://www.facebook.com/groups/553997308002557/   71 leden en de pagina stop jeugdzorg leugens met 1210 likes https://www.facebook.com/stopjeugdzorg

Anna de Geus-de Heer van  OORvoorU ,   https://www.facebook.com/OORvoorU

 

De huidige actie van een aantal leden van OOR4U is de petitie Stop de Kinderroof! Maak Nederland Humaan!  https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/

Je leest het goed, een aantal, niet alle. Niet omdat niet iedereen van OOR4U het eens is over de petitie en de bijbehorende brief, want dat zijn ze wel, maar omdat ze diep in het koniningshuis teleurgesteld zijn omdat die dit alles niet hebben voorkomen.

Als werktitel voor degenen van OOR4U die de brief hebben ondertekend gebruiken we derhalve OOR4U Wenst

Dat zijn

 

Patricia Duits en Harrie Pollaert van TakeCare4eu

Alexandra van Dam van We Fight for Positivty

En van Fight Against Child abuse and inYouthcare and Institutions

Somar Aicul Andaira van Stop Child Traffic Now!

Anna de Geus-de Heer van OORvoorU en  https://www.facebook.com/OORvoorU

 

We zijn opgegroeid met verbijstering erover hoe het in Duitsland ooit zo ver heeft kunnen komen in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Nu weten we  het. Wij willen onszelf recht aan blijven kijken, en weten dat wij er wat van gezegd hebben en gedaan hebben wat we konden tegen de schendingen van fundamentele mensenrechten.Jij toch ook?

Doe dan mee met de acties  en praat mee in de oorvooru facebook en linked in groepen over hoe we van Nederland een fundamentele mensenrechten waarborgend land kunnen maken.

 

Somar Aicul Andaira : Stop Child Traffic Now  http://www.stopchildtrafficnow.com/

 

Anna de Geus-de Heer

http://www.oorvooru.wenst.nl/

https://www.facebook.com/groups/OORvoorU/

https://www.facebook.com/OORvoorU

 

Zie ook 

 

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has.

Margaret Mead

 

English:

Eer4U

Ear for children, Eye for children, the right to health, happiness, knowledge and justice for all! Universla Declaration of Human Rights nottrivial but Essential!

hhakju

En francais:

Oreille pour vous!
Oreille pour des enfants, Oeil pour des enfants,le droit de santé, bonheur, sagesse et justice pour tout! La declaration des droits humane pas trivial mais essential!
sabasj

 

 

 

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 24-01-2017 17:27