STOP DE KINDERROOF!
In Nederland worden kinderen geroofd door de overheid!

De kinderroof van Anastasia en Nikolai, de tweeling van Jelena Antonov,  was destijds de eerste die op camera werd vastgelegd en via internet werd verspreid: 


http://www.youtube.com/watch?v=XS-9k0DK7WE&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DXS-9k0DK7WE&app=desktop

Geen Stijl journalist Tom is bij de moeder Jelena en Ilja, de oudere halfbroer van Anastasia en Nikolai, de uithuis gesleurde tweeling van 9 jaar gekomen. Voor de reportage, zie: http://www.youtube.com/watch?v=3vj-Wx4EQJU

Ergens zullen mensen denken dat het wel heel erg met die kinderen gesteld moet zijn geweest voordat politie en jeugdzorg op deze manier ingrijpen. Maar wat blijkt? Moeder Jelena zorgde erg goed voor haar kinderen. ‘Ze zien er altijd keurig uit, hebben vele leuke activiteiten na school’ zegt de leerkracht van de kinderen. Waarom zijn ze dan op deze manier meegenomen?

Zoals zo vaak blijkt het weer eens om een valse melding te gaan bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK).. En zoals zo vaak, wordt pas als de kinderen uit huis zijn geplaatst gekeken of het wel terecht is wanneer er protest tegen komt.

Ilja reist de hele wereld over om zijn moeder te helpen haar kinderen, en zijn broertje en zusje weer terug te krijgen. Zie hier de reactie van de EU op de petitie: 
http://www.youtube.com/watch?v=6RK5F4FkTgI

Er wordt schande gesproken van het gedrag van de Nederlandse autoriteiten en van het feit dat er zonder waarheidsvinding kinderen uit huis worden geplaatst.

Ze laten de petitie open, en ze roepen de Nederlandse autoriteiten op om 
verantwoording af te leggen.

19 maart 2014 zijn ze naar het Europese parlement in Brussel geweest. Daar kregen ze te horen dat vanwege artikel 51 er geen mogelijkheid is voor het Europese Parlement om in te grijpen bij mensenrechtenschendingen van lidstaten. 
http://www.eucharter.org/home.php?page_id=61 

 

Ilja beargumenteerde dat dit een onzin argument is omdat er wel ingegrepen is bij een mensenrechtenschending van een niet lidstaat.

https://www.youtube.com/watch?v=BTfbyq4VcPQ

Het is verschrikkelijk dat er dus geen enkele instantie op aan te spreken is als bureau jeugdzorg tegen gerechtelijke bevelen in kinderen van ouders rooft.

 

Inmiddels zijn er vele beelden van hartverscheurende uithuisplaatsingen bijgekomen, zoals ook dat van Hansje.


Als bij heroverweging achteraf de uithuisplaatsing onterecht blijkt te zijn zullen de kinderen wel direct terug bij hun eigen gezin worden geplaatst zou je denken toch?

Mis!

Bij Arlette Heskes is haar 5 maanden oude baby geroofd. Dat bleek ook onterecht. Toch kreeg ze, ondanks gerechtelijke bevelen, haar kindje niet terug.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kROpX08lbJg


http://www.youtube.com/watch?v=oTr8tW3IYC0

Christel en Jeroen overkwam het zelfs, dat ondanks toegegeven was dat er geen grond was geweest tot de uithuisplaatsing van hun kinderen, ze hun kind niet terugkregen, omdat de kinderen nu eenmaal gewend waren aan hun gastgezinnen! zie:

http://www.npo.nl/de-rechtbank/10-12-2013/NCRV_1641379


Hier nog een voorbeeld van hoe zo’n rechtszitting gaat, en hoe ondertoezichtstelling in de praktijk eruit ziet”
http://www.youtube.com/watch?v=N9_590G6J6Q

De kinderombudsman heeft al opgemerkt dat het schering en inslag is dat er onzorgvuldige rechtszaken zijn die voorafgaan aan uithuiszettingen

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/48121/kinderombudsman_het_roer_moet_om_bij_jeugdzorg_3500 uithuisplaatsingen, en 10.000 ondertoezichtstellingen per jaar worden hier genoemd.

In Nederland zijn 50.000 uithuisgeplaatste kinderen, het hoogste percentage van Europa. Hieronder de cijfers uit 2012, die alweer zijn opgelopen tot een nog onbekend getal. http://www.antibjz.nl/page/articles.html/_/financieel-en-cijfers/19180-uithuisplaatsingen-tot-aan-eind-septembe-r1744 )

 

Ook politici erkennen dat de grote onzorgvuldigheid waarmee jeugdzorg te werk gaat als het om uithuisplaatsingen gaat onacceptable is  (zie http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/22460_kinderen_de_dupe_van_fouten_bij_jeugdzorg/

Door de schoolplicht zijn kinderen zonder school ook doelwit van jeugdzorg, zij lopen ook het risico uit huis geplaatst te worden. Daarbij kunnen ze niet zonder introductie van een vorige school bij een nieuwe school terecht. De schoolarts wordt door scholen betaald, en die heeft contact met de huisarts.

Deze moeder kreeg een AMK melding vanwege het thuis les geven van haar zoon, na 6 scholen geprobeerd te hebben, en zij haar baan opgezegd had om thuisonderwijs te geven. http://www.hartvannederland.nl/nederland/2013/zorgen-om-verbod-op-thuisonderwijs/

Dit meisje 16 jarige meisje kreeg een procesverbaal voor het ontduiken van de leerplicht, terwijl ze serieus aan haar toekomst werkt. Ze haalt via thuisstudie een havo diploma, zodat ze naar het conservatorium kan. De overheid wilt dat ze MBO doet, maar daarmee wordt ze niet op het conservatorium voorbereid.

In feite wordt ze dus strafrechtelijk vervolgd voor het zich zorgvuldig voorbereiden op haar toekomst. 

Natuurlijk wil de betreffende gemeente zich niet verantwoorden voor de camera met de aloude smoes dat ze niet ingaan op individuele gevallen.

Maar als een overheid zich tegen hardwerkende, goedwillende burgers keert, dan is dat geen individueel geval, dan gaat dat ons allemaal aan!
Proces-verbaal voor 16-jarige Yolanda uit Roswinkel voor ontduiken leerplicht | RTV Drenthe
rtvdrenthe.nl
ROSWINKEL - De 16-jarige Yolanda Lelijveld uit Roswinkel ligt overhoop met de gemeente Emmen. Het meisje ontduikt de leerplicht.
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/proces-verbaal-voor-16-jarige-yolanda-uit-roswinkel-voor-ontduiken-leerplicht#.Ul6Lmfx6Y7p.facebook
De zeilbroers, Hugo en Enrique Claasen. Wie heeft niet van ze gehoord? Zij moesten de zee op vluchten om niet onder toezicht gesteld te worden, terwijl ze alleen maar goed onderwijs wilden.http://www.nrc.nl/nieuws/2013/08/17/hoogbegaafde-zeilbroers-vanaf-maandag-naar-particuliere-school/

Zonder school komen buiten je schuld kan zo gebeuren. Omdat scholen makkelijk afgekeurd worden door de overheid om vage redenen, zoals te weinig kinderen hebben of door niet te voldoen aan onredelijke eisen. (zie OORvoorU onder gesloten scholen)

Zwaar labelen is de enige manier voor kinderen om onder schoolplicht uit kunnen. Maar ja, dat zware labelen kan er later wel voor zorgen dat ze geen kinderen meer mogen krijgen, en dat als er toch een zwangerschap is Jeugdzorg voor een uitbuikplaatsing zorgt, zoals gebeurt met de kinderen van Arjan en Moniek.http://www.youtube.com/watch?v=pJ_VcKLwL64 

Op school ben je als kind ook niet veilig. Jeugdzorg en scholen werken nauw samen. 


In Amsterdam is door jeugdzorg een kind ontvoerd uit de school waar hij meer dan drie jaar tot volle tevredenheid van hemzelf, zijn moeder en de schoolleiding op zat. Hij is naar een geheime plaats gebracht, zodat ook zijn moeder niet langer weet waar hij verblijft. Medewerksters van Bureau Jeugdzorg in Amsterdam (BJAA) weigeren ansichtkaarten en attenties van vriendjes van zijn vorige school en van familieleden door te geven aan het kind. Je waant je even niet langer in het vredige Nederland. Een buitenstaander heeft er bij directeur Gerritsen van BJAA op aangedrongen zijn medewerksters te verzoeken het inhumane pad te verlaten… Het is niet moeilijk de lijst van schrijnende voorbeelden uit te breiden met soortgelijke ervaringen in andere plaatsen.
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2014/01/arnold-heertje-hekelt-de-praktijken-van.html

De omstandigheden bij de jeugdzorginstellingen en de pleeggezinnen zullen dan wel heel geweldig zijn dat kinderen om het minste of geringste uit huis worden geplaatst zullen mensen misschien kunnen denken. Immers zijn zelfs de beste omstandigheden niet voldoende om het gescheiden zijn van de ouders te compenseren. Gescheiden van de ouders opgroeien geeft grote beschadigingen bij kinderen ( zie http://research.nd.edu/news/36692-modern-parenting-may-hinder-brain-development-research-shows/). 

Maar over het algemeen zijn de omstandigheden waarin uithuisgeplaatste kinderen terechtkomen erbarmelijk. 
Meer dan 1200 kinderen die uithuisgeplaatst zijn zitten gewoon in de gevangenis.
http://kinderrechtenactivist.punt.nl/content/2011/04/werk-voor-de-nieuwe-kinderombudsman
En de omstandigheden binnen gewone jeugdzorginstellingen zijn ook ijzingwekkend slecht. Kinderen worden opgesloten en geslagen.
(zie http://martinvrijland.com/2013/09/09/verborgen-beeld-en-geluidopnames-binnen-jeugdzorg/ )

Ook in gastgezinnen is er geen garantie dat kinderen goed behandeld worden, en vele ouders vragen zich af waar de €20,- die gastgezinnen per dag per kind krijgen naar toe gaan wanneer ze hun kinderen in versleten kleertjes en met vieze oortjes en nageltjes zien lopen, sterk vermagerd en vaak ziek. Nogal eens wordt gedacht dat het geld aan de vele vakanties wordt besteed die gastgezinnen nogal eens neigen te nemen in plaats van aan de kinderen.
https://www.facebook.com/groups/325810394215056/455568764572551/?comment_id=457174534411974&notif_t=like
Binnen de jeugdzorg hebben kinderen ook nog eens drie tot vier zoveel kans verkracht te worden als thuis,  dus er is geen enkel excuus voor de uithuisplaatsingen.
(zie http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2014/01/praktijk-van-jeugdzorg-verkrachting.html en

http://www.seksueelmisdrijf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=333:misbruik-door-gebrek-aan-toezicht&catid=70:persberichten&Itemid=237 )

Eerst een vermoeden http://www.martinvrijland.nl/2014/02/15/getuigenis-van-seksueelmisbruik-en-verwijzing-naar-hooggeplaatsen/ (zie ookhttp://www.takecare4.eu/deel-dit-alstublief/) Nu een bewezen feit: Kinderen uit weeshuizen worden gebruikt in kinderpornofilms
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5144-oud-werknemer-bbc-beschuldigd-van-kinderporno-britse-krant-legt-relatie-met-affaire-demmink

Ook schijnt het vaak voor te komen dat kinderen na hun 18de verjaardag door pleeggezinnen en instellingen plompverloren op straat worden gezet omdat ze dan geen geld meer voor ze ontvangen.

http://www.verwey-jonker.nl/doc/jeugd/Jeugdzorg%20houdt%20niet%20op%20bij%2018%20jaar_2697.pdf

Ondanks dat Bureau Jeugdzorg onweerlegbaar schuldig bevonden is aan 60 jaar misbruik van kinderen, http://uvrm.wordpress.com/2013/08/14/vervolg-brief-aan-minister-opstelten/ en ondanks dat het gerechtelijke bevelen negeert om onterecht uithuisgeplaatste kinderen terug naar de ouders te brengen, blijft het actief in scholen, en krijgt het alleen meer macht. Terwijl Bureau Jeugdzorg veel geld verdient met uithuisplaatsingen en onder toezichtstellingen mag zij zelf de diagnose stellen op grond waarvan kinderen uit huis worden geplaatst. Een second opinion van een onafhankelijke instantie is verboden. 
Rechters volgen het advies van Bureau Jeugdzorg blindelings op, en vanaf juni 2014 is er niet eens meer tussenkomst van een rechter nodig voor uithuisplaatsingen. Nederland heeft met 20.000 uithuisgeplaatste kinderen het hoogste percentage ter wereld en dat terwijl ons land relatief klein is. 
De voormalig secretaris generaal van justitie, wiens aanbevelingen blindelings worden opgevolgd door het staatshoofd bij het benoemen van rechters, wordt op het ogenblik vervolgd vanwege verdenkingen van kinderverkrachting. (zie:http://www.wanttoknow.nl/nieuws/joris-demmink-toch-vervolgd/ ) Er zijn geruchten dat zijn naam staat op de lijst opvang gezinnen. Ook scholen verdienen veel geld aan zorgtrajecten en labelen, op grond waarvan kinderen uit huis kunnen worden geplaatst.
Zou dat de reden zijn van het wanbeleid rond gezinnen en kinderen in Nederland? De geruchten van kinderhandel zijn hardnekkig.
Vanaf 2015 heeft jeugdzorg geen smoes meer nodig om gezinnen uit elkaar te rukken. Dan krijgt elk gezin automatisch een gezinscoach toegewezen, die op elk moment zonder tussenkomst van de rechter kinderen uit huis kan plaatsen. Er staan straks legers MBO’ers en HBO’ers klaar die volledig klaargestoomd zijn om kritiekloos en zonder enig ouderlijk besef of gevoel uw kinderen in de gaten te houden. Het wordt een fantastische tijd! Ik zou ook gewoon stilletjes verder leven en niet protesteren. “Je kunt er toch niks aan doen.”http://martinvrijland.com/2013/09/19/oostblok-spionagemethoden-nu-gedoceerd-aan-toekomstige-jeugdzorg-medewerkers/

De kinderombudsman en de journalist bij Een Vandaag noemen de perverse prikkel die uitgaat van alle uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen te financieren, en geen vergoeding te hebben voor het voorkomen daarvan. 

Dat deze perverse prikkel er inderdaad is wordt niet ontkend door de woordvoerder van bureau jeugdzorg. €150.000,- per uithuis geplaatst kind is immers niet niks., en dat is wel het bedrag wat bureau jeugdzorg ontvangt. Een onder toezichtstelling levert bureau jeugdzorg €80.000, - per kind op. Daar wil nog wel eens leugentje voor verteld worden.

 

Er is geen enkel toezicht wat er met dat geld gebeurt, en geen enkele onafhankelijke instantie waar ouders terechtkunnen als ze vermoeden dat er gefraudeerd wordt.
Alleen de geruststelling dat de zaken zo gaan veranderen dat er in de toekomst geen extra financiën voor bureau jeugdzorg zijn bij ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, zodat er dan geen sprake meer kan zijn van perverse financiële prikkels, mochten die er nu wel zijn.

Dwangzorg mag eigenlijk niet als er geen sprake is van onmiddellijk gevaar, maar dat is één van de vele wetten die bureau jeugdzorg aan zijn laars lapt: 
(zie http://www.leefwijzer.nl/wet-zorg-dwang-schendt-mensenrechten/)

Van Nederlandse rechters hoeven we niets te verwachten. Die zijn veel te nauw verbonden met de diepe corruptie in de overheid. Maar bij de EU zitten vele Europarlementariërs hun diepe verontwaardiging over de misstanden in Nederlandhttp://www.youtube.com/watch?v=6RK5F4FkTg

Voel je ook de woede en wanhoop om het gezinnen uit elkaar rukkend, levensvernietigend wanbeleid wat in Nederland gevoerd wordt?

Praat mee in de open facebookgroep van OORvoorU op https://www.facebook.com/groups/OORvoorU/

En teken deze en  de petities die erin vermeld staan op https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/

 


 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 14-11-2014 13:11