Welkom bij deze website.

 OORvoorU is ontstaan vanuit de vraag vanuit de politiek om een eensluidend geluid te laten horen vanuit de bewegingen die klagen over hoe er in Nederland van overheidswege met kinderen en gezinnen wordt omgegaan. Als je daar geen weet van hebt, kun je via deze samenvatting , informatieve links en blogs misschien beter op de hoogte komen.

Dat eensluidende geluid zou nodig zijn om er beleid op te kunnen maken.Eigenlijk is dat een vreemd verzoek, omdat de bedoeling van een democratie juist is dat iedereen gehoord wordt, en ieder's fundamentele mensenrechten gewaarborgd worden. Anders heb je het over een tirannie van de helft plus één over alles wat kleiner is dan die groep.

Je zou denken dat de wens dat de fundamentele mensenrechten gewaarborgd worden zo'n algemene is dat iedereen het daar wel over eens kan zijn. Maar de werkelijkheid blijkt anders. Tegen het kind en gezinsonterende beleid zijn betekent niet automatisch dat men voor het handhaven van de fundamentele mensenrechten van ieder mens is.

Verandering brengen is ook moeilijk omdat vele groeperingen al afspraken hebben met overheden, en bang zijn hun privileges kwijt te raken als ze te veel lawaai maken.

Ondertussen gaan de wederrechtelijke uithuisplaatsingen gewoon door, en is bij de verdeeldheid onder degenen die vinden dat dit moet stoppen de overheid de lachende derde, die zich schaamteloos verrijkt aan de kwetsbaarheid van kinderen en gezinnen.

Vandaar dat bij OORvoorU alle acties tegen dit mensonterende beleid tegen kinderen en gezinnen worden vermeld. 

Wat je hier kan vinden zijn pagina's die wijzen op hoe het toegaat in het onderwijs. Als je op het punt staat je kind in te schrijven bij een school , lees dan bijvoorbeeld de lijst van 25 dingen die je moet weten voor je je kind op een Nederlandse school inschrijft.

Je komt er hier ook achter dat het echt niet aan ouders zelf ligt als ze onder attack van de overheid komen. Dat het juist de beste ouders en kinderen zijn die aangeklaagd worden zie je hier

Als je zoals zovelen het advies van terzakekundigen opvolgt en kiest voor emigratie, dan is het handig te weten hoe het met de schoolplicht gesteld is in verschillende landen.

Wie ben ik? Een moeder, die dacht dat als je alles goed deed, dus een goede opleiding, een stabiel gezin,  een leuk slim kind en een respectabel leven had,  je ook met respect behandeld zou worden door school. Dat als je beleefd en lief was, en duidelijk en redelijk op het moment dat dingen mis gingen er naar je geluisterd zou worden. En dat mensen het voor elkaar opnemen als iemand slecht behandeld wordt.

Maar dat was voor ik erachter kwam hoe de geldstromen liepen, en dat we een overheid hebben voor wie fundamentele mensenrechten niets betekenen.

Ik ben opgegroeid met verbijstering erover hoe het in Duitsland ooit zo ver heeft kunnen komen in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Nu weet ik het. Ik wil mezelf recht aan kunnen blijven kijken, en weten dat ik er wat van gezegd heb en gedaan heb wat ik kon tegen de schendingen van fundamentele mensenrechten.Jij toch ook?

Doe dan mee met de acties  en praat mee in de oorvooru facebook en linked in groepen over hoe we van Nederland een fudamentele mensenrechten waarborgend land kunnen maken.

Gelukkig zijn er meer helden. Zoals Professor Arnold Heertje en de familie Claasen van Sailing for Education, maar ook anderen die op vele gebieden hard werken om ervoor te zorgen dat de waarheid niet helemaal ondergesneeuwd wordt door leugens. Op die helden bouwen we, en dat is de hoop dat het ooit goed gaat komen, en Nederland werkelijk ooit een fundamentele mensenrechten waarborgend veilig land wordt voor kinderen en gezinnen.

Teken ook de petitie Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!

Hier vind je een  een lijst van plekken waar je terecht kan voor hulp bij fundamentele mensenrechten schendingen van gezinnen en kinderen door instellingen.

 

 

 

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 03-03-2018 11:05