Het kan ook anders, het kan ook beter. Dat bewijzen deze scholen en concepten:

Basisonderwijs

Steve Jobsschool:

De sensatie van 2013, De Steve Jobbscholen: 

Uitgangspunt Steves Jobsscholen: ' School moet het kind zien als een raket en de school zelf als een lanceerinstallatie. Je moet alleen de ontsteking vinden.'

http://www.han.nl/onderzoek/nieuws/maurice-de-hond-op-nioc-2/

 

Eerste 7 Steve-Jobs-scholen gestart in Nederland

Vr 30 augustus 2013 15:25, Karina Ahles-Frijters, 33181 
Eerste 7 Steve-Jobs-scholen gestart in Nederland

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2013-2014 is Nederland 7 bijzondere scholen rijker: de eerste zeven Steve Jobsscholen hebben hun deuren geopend. Hoewel er veel (media)aandacht gaat naar het gegeven dat ieder kind en iedere leerkracht over een iPad beschikken in de klas (en daarbuiten) is het concept van O4NT (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd) breder dan alleen "we geven iedereen een iPad

Twee scholen (de Steve JobsSchool Breda en de Master Steve JobsSchool in Sneek) gaan ale elementen van het O4NT concept in één keer uitvoeren. De Ster (Amsterdam Zuidoost), De Regenboog (Emmen), De Tweespan (Heenvliet) en Digitalis en De Argonaut (Almere) beginnen met de onderbouw en gaan dan geleidelijk over op het nieuwe concept. Voor het eind van het schooljaar zullen 12 scholen werken volgens dit O4NT concept en in het volgend schooljaar wordt een nog grotere toename aan deelnemende scholen verwacht.

ipad-school-ka1

Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) houdt meer in dan toegang tot de virtuele school die ieder kind met de iPad heeft. Het is een nieuw concept, wat natuurlijk vasthoudt aan de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs heeft vastgelegd, maar daarnaast ruimte biedt voor de additionele doelstelling van O4NT: ontwikkelen van eigen, individuele talenten van kinderen en de vaardigheden van de 21ste eeuw zoals ICT en informatieverwerking, samenwerken en kritisch, probleemoplossend en creatief denken. 

ipad-school-ka2

In het totaalconcept wordt het onderwijsproces volledig afgestemd op tempo en leerstijl van ieder individueel kind en zijn leerkrachten meer coaches die kinderen begeleiden in hun eigen leerproces. Ook school- en vakantietijden kunnen flexibel zijn want de "virtuele school" is 7 dagen per week, 24 uur per dag en alle dagen van het jaar "open". 

ipad-school-ka3

 

http://www.dutchcowboys.nl/opleidingen/29527

http://stevejobsschoolsneek.nl/test-2/

foto van Janet Visser.

 

Er werd een pagina in Het Aanzien van 2013 gewijd aan de Steve Jobsschool.

 

Vanaf 10 jaar t/m middelbare school:

Sicco, The Next Generation:

 

 

Elk kind heeft het recht op onderwijs.

Er zijn veel kinderen die uitvallen in het reguliere onderwijs. Vooral kinderen met een meerbegaafdheidsprofiel die ander onderwijs nodig hebben om tot het resultaat te komen waarbij de maatschappij er een toegang biedt tot vervolgonderwijs. Vanuit de 8 intelligentie niveaus van Gardner werken we aan deze niveau's op een cratieve en persoonlijke manier.

Dat betekent kinderen die in dit profiel passen bij ons welkom is om te beginnen in onze school. Kinderen die gelabeld zijn met een diagnose en eventueel een indicatie bezitten. Onze school biedt vele kinderen een nieuwe kans op een nieuw begin. Kinderen die graag willen leren, kinderen die buitengesloten worden, kinderendie gewoon willen zijn wie ze zijn.

Als een leerling gemotiveerd wordt door de school, de sfeer daar, de docenten en de enthousiaste medeleerlingen zal hij met plezier naar school gaan. Hij wordt begrepen en er is oog voor de problemen. Ieder kind is uniek, zodra hij erachter komt wat zijn sterke kanten zijn, kan hij die talenten en kwaliteiten inzetten bij b.v. het project onderwijs, waarbij alle leerlingen een verschillende inbreng hebben in het geheel. Ze dragen samen de verantwoordelijkheid van de projectlessen en zullen zich er dan ook voor inzetten. Ze zullen dan een lerende houding aannemen. Het leren gaat vanzelf en de leerlingen ondersteunen elkaar daarbij.

Democratisch meedenken

Democratisch onderwijs is meedenken. Dat betekent dat elke leerling persoonlijk en passend goed onderwijs moet hebben, wil hij een bijdrage kunnen leveren. De kern is dat we met elkaar meedenken, samen weten hoe het wel moet. Een open samenleving waar vertrouwen de drijfveer mag zijn, hoe maken we het onderwijs zoveel mogelijk tot een gezamelijke onderneming.

Dit is wat wij willen, kunnen bieden en daarom doen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.school-thenextgeneration.nl

info@school-thenextgeneration.nl 

Bloemkamp 11 9202CB Drachten KvK 59696931 NL59RABO 0148137490

"Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien" 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

STEUN THE NEXt GENERATION!

Helaas wordt het scholen die goed bezig zijn erg moeilijk gemaakt. Ze worden gedwarsboomd door de overheid en door andere scholen met minder hart voor kinderen.

Waarom? Wie zal het zeggen. Je kan er allerlei ttheoriën op loslaten.

Maar we kunnen wel helpen.

The Next Generation, een droom van een school met een geweldige staf, een super concept, wordt ook op deze onbegrijpelijke manier tegengewerkt.  Maar er zijn ook lichtpuntjes. Andere scholen die samen willen werken, andere gemeenten die zich aandienen.

Het zou zonde zijn als ze door geldgebrek moesten stoppen, terwijl als ze even door dieze malaise heen geholpen worden ze kunnen gaan vliegen, en de kinderen die ze een plaats geven met hen.

Als je wat kan missen, doneer dan wat op:

 NL59RABO 0148137490

t.n.v. The Next Generation, Drachten 

Al is het €1,- om te laten zien dat je waardeert wat ze doen. Alle beetjes helpen

Zet bij de omschrijving "gift", of wat je hart je ingeeft om e een hart onder de riem te steken in deze zware tijden.


"Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien" 
 
 http://www.sico-thenextgeneration.nl/

info@school-thenextgeneration.nl

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mannaz, school voor collectief huisonderwijs in België vanaf 4 jaar tot Middelbare school

http://mannazschool.webs.com/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

Het Nieuwe Leren

http://www.youtube.com/watch?v=m3WvSSjz4ec

Creascopie®

Creascopie betekent letterlijk: in je creatie (bron)code kijken. Met creascopie wordt authentiek ondernemerschap, dat in ons diepste zelf besloten ligt, aan ons geopenbaard en fungeert als wegwijzer.

 

visie

Creascopisme®

Het creascopisme staat voor 'OpenbaringsKunst van Zelfcreatie’. Het is een nieuwe leerstroming gericht op Authentiek Ondernemerschap en New Business. Het kent zijn eigen leermethode die is opgebouwd uit de methodiek creascopie en autodidactiek spiraalleren.

CreatieCode®

Aan de basis van het creascopisme ligt de creatiecode. Je creatiecode is jouw authentieke creatiebron. Wij zijn onze eigen code, dit maakt ons uniek en is onze ware natuur. Leren hoe je kunt aansluiten op jouw code, je code ontsluiten en ontwikkelen voor new business, is jouw nieuwe manier van ondernemen. Ondernemen wordt bedrijfskunst; de kunst om verbinding te leren leggen met jouw unieke creatiecode als ondernemer, de creatiecode van je onderneming én andere ondernemers die eenzelfde vernieuwend proces doorlopen. Dit resulteert in een wereld waarin werken en ondernemen plezier en energie oplevert. 

Ondernemerschap 3.0

Authentiek ondernemen heeft verstrekkende gevolgen. Het raakt in zijn fundament zowel het zelfbeeld van jou als ondernemer, als het zelfbeeld van je bedrijfsorganisatie. Dit is een transformatieproces op zich: jouw authenticiteit vertaalt zich naar jouw product en dienstverlening! Bedrijfskunde wordt als een oude huid afgeworpen en maakt plaats voor bedrijfskunst. Vanuit deze visie begeleidt 2BWe dit fantastische leerproces door met lichtwerkers, breinwerkers, netwerkers en productiewerkers samen op weg te gaan om new business te realiseren.

 

www.2bwe.nl 

http://www.ziomeza.nl/dutch/?file=kop6.php

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Schoolconcepten die in ontwikkeling zijn

Vanaf 4 jaar t/m universiteit:

http://www.openspaceonderwijs.nl/

like Open Space op facebook:

https://www.facebook.com/openspaceonderwijs?fref=ts

Alle hulp is zeer welkom.

Contactgegevens:

w.wind@oso.nu 06-51645159 Postbus 226 AE Baarle Nassau

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Introductie GO-D.

De school, GO - D, is gekoppeld aan het bedrijf ZioMeza.   

GO-D staat voor Gifted Ower of Diversity. GO-D is de onderwijsvorm waar deze docenten en begeleiders tot hun recht kunnen en mogen komen. Talent bevordert talent.

Het reguliere onderwijs bezit niet de middelen en de kennis om deze nieuwe generatie te begeleiden.  

Leerlingen gaan vervolgens twijfelen aan hun eigen ontwikkeling en gaan onder presteren. Vaak krijgen deze leerlingen een "foute" diagnose zoals onderstaand omschreven. 

GO-D biedt getalenteerde begaafde kinderen een gedegen educatie met betrokkenheid van de ouders.

GO-D de school heeft als kerntaak:      Persoonlijke en Projectgerichte Educatie

Contact, zie:

http://www.ziomeza.nl/dutch/?file=kop6.php

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WOW college staat voor Wijd Open Wereld college, voor interactief thuisonderwijs, zie https://www.facebook.com/groups/477313435713633/

Voor iedereen die zich optmaal wil ontwikkelen of anderen daarbij wil helpen!

Het is een plek om informatie te delen voor thuisonderwijs, leren op afstand, of voor kinderen die na school op een leuke manier extra willen dooroefenen.

Ook kun je hier je projecten delen.

Het is vooral gericht op hoogbegaafde en hoogsensitieve jongeren , maar in principe is iedereen welkom die geïnteresseerd is in kennisoverdracht combineren met plezier.

WOW kindercollege is warm voorstander van unschooling en wil ouders, kinderen en pedagogen bij elkaar brengen die dit als de ideale manier zien om kinderen de gelegenheid te geven tot optimale ontwikkeling te komen

Het is hier ook mogelijk voor ouders om met pedagogen in contact te komen die hen van dienst kunnen zijn in het optimaal begeleiden van een kind wat thuisonnderwijs krijgt.

Dus ben je een ouder die thuisonderwijs geeft of wil geven, of heb je een kind die graag na school door oefent, of heb je een thuiszittend kind, of ben je zelf één van de vele leerkrachten of pedagogen die zonder school zit die wel graag zijn of haar passie voor lesgeven wil blijven uitoefenen, of ben je gewoon nieuwsgierig, of heb je wat te delen over ontwikkeling of ben je zelf thuiszitter, wees welkom bij WOWcollege!

Hier zie je hoe het werkt:
https://www.dropbox.com/sh/c4w3wzxflp7g0qp/AADj9XPy88ib9FF3QVtMUaDAa/Wijd%20Open%20Wereld%20college.doc 

Hier de lijst van initiatieven:

http://wijsvooruit.nl/wijs-vooruit/

DE SCHOOL

leren

Ben jij op zoek naar een nieuwe school voor basis- of voortgezet onderwijs met een vernieuwende aanpak. Newschool.nu maakt het mogelijk dat je op geheel eigen wijze, en in je eigen tempo naar je einddoel kan groeien. Dat einddoel bepaal je zelf. Newschool.nu werkt met een poule aan leerkrachten en docenten die je ondersteunen in het behalen van jouw doel. Vanaf 4 jaar al kun je je ontwikkelen in alle vaardigheden die nodig zijn, zonder prestatiedruk en de problemen die daarvan een gevolg zijn.

Newschool.nu wil het volgende bieden:

Een student aan een democratische school zei: ‘De school heeft me geholpen dingen te bereiken die ik nooit in de gewone lessen bereikt zou hebben. Het heeft geholpen in de keuze voor mijn toekomst … mijn cijfers en niveau is sinds ik op deze school zit verbeterd … mijn ouders staan 100% achter me en zijn zeer dankbaar.’ (quote Hannam report)

ONDERNEMEND LEREN

502100418_5835685867_z

Leren en ontwikkelen gebeurt altijd en overal. Niet alleen in formele leerprocessen, maar ook in het samenspelen met leeftijdsgenoten, het praten over nieuwsgebeurtenissen, het uitwisselen van verhalen, het debatteren over een onderwerp (informeel leren). Leren is geen van-negen-tot-vier-kwestie. Dat principe vindt een vertaling in het beeld van een leeromgeving die is ingebed in de lokale gemeenschap, waarin vrijetijdsactiviteiten verbonden zijn met het curriculum en waarbij ook ouders en andere nabije mensen betrokken zijn.

Het onderwijs van Newschool.nu is zo georganiseerd dat de student eigenaar is van zijn eigen leerproces. Op Newschool.nu kan een student datgene leren wat het wil leren, gebaseerd op de aanleg, interesses, behoefte en de ontwikkelingsfase waarin de student zich bevindt. De diversiteit tussen mensen is uitgangspunt. Dat betekent dat iedere student werkt aan een persoonlijk curriculum. De inrichting van het onderwijs is ter ondersteuning van de mogelijkheid dat studenten hun eigen leerdoelen kunnen bereiken. Op Newschool.nu zijn de leerinhouden echt, doordat ze ontstaan in reële situaties die noodzakelijk zijn voor deelname aan de schoolgemeenschap en daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden. Hierdoor ontstaat betekenisvol leren. Basisvaardigheden als argumenteren, converseren, lezen, schrijven en rekenen zijn onmisbaar voor het functioneren binnen de structuur waarop de schoolorganisatie gestoeld is. Daarnaast biedt de schoolorganisatie processen waarin reflectie op gedrag en het nemen van verantwoordelijkheid een belangrijke plaats inneemt. De school biedt een omgeving waarin de student zichzelf kan leren kennen, een eigen identiteit kan opbouwen en van daaruit zich kan voorbereiden op een betekenisvol en zinvol leven.

Kinderen verschillen in ervaring, in tempo, in uithoudingsvermogen, in aanleg en karakter. Newschool.nu sluit erop aan dat elke student zijn eigen leerweg volgt in zijn eigen tempo op zijn eigen manier. De leeftijdsmix zorgt ervoor dat er geen onderscheidt bestaat tussen PO en VO, wat een ononderbroken ontwikkeling ondersteunt. Ieder kind kan op zijn eigen niveau doorleren, zonder van fysieke leeromgeving te hoeven wisselen. De ontwikkeling wordt gevolgd op een authentieke manier die aansluit bij onze visie op leren. In alle activiteiten die ondernomen worden wordt geleerd.

21st century skills

tuinierenIn onze school kunnen studenten tevens ‘zachte’ bekwaamheden opdoen in de vorm van competenties en vaardigheden die aansluiten bij de 21st century skills. Wij vinden het opdoen van deze vaardigheden even belangrijk als het opdoen van vakkennis. Op onze school zien wij deze vaardigheden als een voorwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van de studenten en noodzakelijk voor het slagen in de maatschappij. Deze zijn onder te verdelen in de volgende persoonlijke competenties en vaardigheden.

Persoonlijke competenties:

Vaardigheden:

https://www.facebook.com/Newschool.nu

 

 

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 21-08-2015 13:52