"Er zijn maar weinig helden"zei Ronald Plassterk als reactie op het overgaan van Nelson Mandela! 

Dat wil de overheid ons graag wijsmaken maar elke vrijheid die we hebben is bevochten door helden, en ze zijn ook vandaag in groten getale bezig ze in stand te houden.

Het beroemde citaat van Margaret Mead is dus wel heel waar:

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has.

Hier een rijtje helden, van nu en van vroeger.Allemaal volgden ze hun geweten, hun innerlijk licht, hun innerlijke stem, wat eerst fluisterde en

zachtjes scheen als een kaarsje, maar wat steeds helderder en feller werd zodat wij allen in hun licht kunnen baden, en ons eigen licht durven te vertrouwen en te laten schijnen.

 

Mohandas Karamchand Gandhi ( (Porbandar, 2 oktober 1869New Delhi, 30 januari 1948), oftwel  Mahatma Gandhi wist vreedzaam India te bevrijden van de onderdrukking.

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi

Laat je inspireren door deze prachtige documentaire die er over hem is gemaakt in 1982, met Ben Kingsley in de hoofdrol

https://www.youtube.com/watch?v=z_plhhsGorI

 

Adrienne Minette Boissevain-van Lennep, (Amsterdam 21-9-1896 - Amsterdam 18-2-1965)redde meer dan 10.000 Joodse kinderen uit de handen van de Nazis
 (Amsterdam 21-9-1896 - Amsterdam 18-2-1965)redde meer dan 10.000 Joodse kinderen uit de handen van de nazis

Zie http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn6/lennepam

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mies_Boissevain-van_Lennep

 

Boeken

Heden-verleden, blijmoedig gedragen; Mies Boissevain-van Lennep, (1896-1965)

Els Meulendijks, Zuidhollands Verzetsmuseum

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.117821136.html/heden-verleden--blijmoedig-gedragen--mies-boissevain-van-lennep/

 

Ook haar zus Hester van Lennep redde tijdens de tweede wereld oorlog  honderden Joodse kinderen. http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/LennepHestervan

 

Ina Sendler Otwock, 15 februari 1910 - Warschau, 12 mei 2008

Redde 2500 Joodse kinderen uit de handen van de nazi's

 

http://www.patriotfiles.com/forum/showthread.php?t=1239496

https://nl.wikipedia.org/wiki/Irena_Sendler

Er zijn velen geweest die vrijheden van onderdrukte mensen hebben bevodhten, zoals Martin Luther King.

oorspronkelijk Michael Luther King, Jr. (Atlanta (Georgia), 15 januari 1929Memphis (Tennessee), 4 april 1968)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King

Nelson Mandela ( Mvezo,18 juli 1918Johannesburg, 5 december 2013 ) kwam vreedzaam op voor de rechten van onderdrukte mensen en was een inspiratie voor iedereen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela

 

Moeder Teresa

Marcel Vervloesem was een held,

 

Let op de 15de minuut: Kinderen op  tapes waar kinderen misbruikt en vermoord werden bleken kinderen uit tehuizen te zijn.  Later noemt hij het aantal. 96000.
Zijn Werkgroep Morkhoven heeft tal van kindermisbruik netwerken opgerold.
https://www.youtube.com/watch?v=pC3aEReQ-V4&t=31

Zie ook:
https://www.youtube.com/watch?v=Ja-eMkJ1LNE

en
http://hetuurvandewaarheid.info/morkhoven-marcel-vervloesem/

En ook

http://www.boublog.nl/2018/01/24/in-memoriam-marcel-vervloesem/

Boeken:

"Kinderen te Koop"Geschreven door Marcel vervloesem

Het boek over Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven, en hoe zij over gingen tot het oprollen van de kinderpornonetwerken Temse-Madeira, is uit! Wegens de vele manieren waarop justitie het boek “Kinderen Te Koop” probeerde te boycotten, werd beslist om het boek in eerste instantie op USB-stick uit te brengen. Het boek is door Marcel Vervloesem, ondanks het zware onderwerp, luchtig geschreven.

kinderentekoopHet boek “Kinderen Te Koop” kan besteld worden in de boekenwinkel van de Germaanse
of door een mail te sturen naar de Werkgroep Morkhoven vt6788107@base.be. Hier kan het ook in een beveiligde PDF via email worden geleverd voor € 10,-

https://vereniging.vrije-mens.org/berichten/21-marcel-vervloesem-kinderen-te-koop

 

 

 

De schelm van Morkhoven

http://www.boublog.nl/2017/01/07/marcel-vervloesem-de-schelm-van-morkhoven/

Professor Arnold Heertje. Eindelijk iemand met invloed die zich kritisch uitspreekt over de fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland.

 

De familie Claasen van Sailing for Education. De twee jongens die de wereld rond zeilden om de aandacht te vestigen op het recht op onderwijs, en het is hun moeder Anneliees Schillemans die onthude dat het aantal kinderen dat verstoken was van onderwijs destijds veel hoger lag dan de 5000 die de regering ons wou doen geloven. In 2012 was dat 16500. Tegenwoordig hoor je cijfers van rond de 21000!

Helden, koester ze. Ze brengen grote offers voor onze vrijheden vanwege de keiharde tegenwering die ze krijjgen van degenen die er helemaal geen heil in zien als iedereen gelukkig is. Ze worden gevangen gezet, belachelijk gemaakt, zelfs spreekbuizen van Satan genoemd door mensen die werkelijk helemaal niets snappen van hoe het werkt.

Onze waardering en dankbaarheid geeft helden energie en schept meer mogelijkheden voor ze  om door te gaan met hun geweldige werk, en ze eren geeft ons het geloof erin dat ook wij de wereld kunnen veranderen!

Ook thuisonderwijzers in Nederland zijn helden, die continu tegen autoriteiten in moeten gaan in het belang van hun kind.

Hier wat gedichten van thuisonderwijzers die op een mooie manier hun gevoelens onder woorden brengen als het gaat om de tegenstrijdigheid van in een land leven waar goed zijn voor je kinderen tegen de wet is: 

Carolien Hansen
Daarom. 

We stapten laatst in de lift, we drukten op het knopje voor de juiste verdieping. Er stapten anderen in de lift, zij drukten niet op een knopje.
We kwamen op de juiste verdieping. De anderen waren verkeerd.
Een wijze les: als je wilt komen waar je moet zijn, moet je er zelf iets voor doen. Je kunt niet zomaar een lift instappen en verwachten dat je op de juiste verdieping komt.

Wanneer je je kind naar school stuurt, stuur je je kind met een beetje geluk naar een volwassen leraar die weet hoe hij/zij kinderen veilig aan zich kan binden de lift in. De leraar drukt op het knopje voor een verdieping, met geluk hoort je kind bij de paar kinderen die op deze manier de juiste verdieping bereiken.
Met iets minder geluk heb je een onvolwassen leraar die kinderen misschien ook vanwege tijdgebrek niet aan zich weet te binden. De kinderen wenden zich tot elkaar voor richting, de kinderen klampen zich aan elkaar vast en blijven op de begane grond hangen. De enkeling die wel een verdieping kiest, doet dit onbegeleidt.

Als thuisonderwijzer kun je je kind vol liefde op een persoonlijke manier naar de juiste "verdieping" voor hem/haar begeleiden.

Mensen die tegen verplichte vaccinatie strijden zijn ook helden

Door Frankema, http://www.vaccinvrij.nl/

 

 

Specifiek voor het bekendmaken van de leugens van bureau jeugdzorg zie http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.fr/ en http://dl.dropboxusercontent.com/u/3224280/Videos%20%2B%20media%20links%20jeugdzorg.pdf

 

Auxilia Silva Dos Santos heeft 5 dagen geprotesteerd voor bureau jeugdzorg Den Haag tegen het met leugens wegnemn van haar kind

https://www.youtube.com/watch?v=PZpapnv_MqY

Arlette Heskes strijdt al 10 jaar om haar onterecht uit huis geplaatste kind terug te krijgen. Ondanks gerechtelijke bevelen wordt haar verzoek niet ingewilligd

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.fr/2012/04/het-verhaal-van-arlette-heskes.html

 

Waarom een helden pagina? Omdat mensen die voordeel bij onderdrukking hebben maar wat graag willen doen of helden niet bestaan, en of elke poging tot verandering zinloos is. Ze zullen daarvoor geschiedvervalsing niet schuwen, om helden zwart te maken en daardoor mensen die in deze dagen onderdrukking meemaken ontmoedigen iets daartegen te ondernemen.

Maar verzet heeft zin. Vreedzaam en standvastig verzet is een krachtig middel tegen onderdrukking, wat ook meteen goede vruchten afwerpt, namelijk dat je met jezelf kan leven, en je je innerlijke vreugde vasthoudt, iets wat niet mogelijk is als je slap meedoet met wat je weet dat verkeerd is. Er gaat niets boven het geweten, en niets kan het goed maken als je tegen je geweten ingaat. Als daarentegen, iedereen zijn of haar geweten volgt, dan kan het goed komen met de mensheid, en de natuur.

 

Side note: You can elaborate on Martin Luther King. And you can also elaborate on Gandhi, since people use his peaceful disobedience in the most inappropriate places.

Discrimination is discrimination even if it is not called that,. Even if it is invisible, but it made the same wounds.

When people treat you like dirt, take the same precautions they would when they handled dirtt, then it is not outright violence, but you feel it on the deepest level of your soul and it hurts badly.

The truth is scapegoatism is not just there where it is screamed, it is not just between races, it is within families, it is within schools, it is not just between but also within ethnical and racial groups. It rears up its ugly little head whenever people find excuses to be cruel to one another. And yes, even Gandhi’s, Martin Luther King’s, and Nelson Mandela’s words can be used to scapegoat the innocent, because of perceived loathsome behavior, which might have a very clear reason, and which might be solved easily.

But judgmental righteous then turn into bullies themselves. Because they just see a child shouting at a nanny of color. They have not seen the nanny of color laughing sadistically when because of their carelessness the child fell head first on the floor from two meters height and cried in pain. They don’t understand that this is what the child is reacting to, not to the color of the nanny’s skin. And they are not there to see that the child and the nanny later became great friends. They also fail to see the nanny laid a foundation for the child’ future beliefs. They are rigid in their thinking,  and to them the child is a racist for life

And they also only see the child playing doctor with the neighbor, and condemn it for that. They don’t see the child being thrown in the back of a car every day, to go to a school where teachers of color hit the children, and shame them for nothing. They don’t see the torture the child endures every day because it gets bullied by an awful boy, screaming “I’m going to pinch you in the wiener.” When the child does not want to go to school, and the mother has to chase it around the table"to get it dressed and ready to go, all they see is a problem child, not an abused one, who needs safety, not judgment. And they also fail to see that since they told on them, they have never played with the neighbor, or anyone like that again.

They only judge, they don’t think or see.

In their opinion, it was fine for them to call their little sister a monster, and a  bitch, and treat her like a second rate citizen for the rest of her life. Too bad
 Gandhi and Martin Luther King, and later even Mandela didn’t get further than the  issues they were dealing with there and then, when they could have abolished scapegoatism completely.
 

  

 

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 30-01-2018 08:56