Hoe is de UVRM ontstaan?

-De tekst van de UVRM is door een commissie van deskundigen geschreven. Voorzitter van de commissie was Eleanor Roosevelt. Zij was de vrouw van wijlen president Roosevelt van Amerika. Andere leden van de commissie waren een jurist uit Frankrijk, een historicus uit China, een voormalige president uit Tsjechië, een diplomaat uit Chili, een rechtsgeleerde uit Panama en andere deskundigen uit Uruguay, Iran, Mexico, India en de Sovjet-Unie.

Voorafgaand aan de opstelling van de tekst hebben de VN een internationaal onderzoek laten uitvoeren naar de manieren waarop mensenrechten in allerlei tradities en culturen verwoord waren.

Op 10 december 1948 is de UVRM door de VN aanvaard. Er stemde niemand tegen. Wel hebben verschillende landen zich onthouden van stemming. Vier moslimlanden stemden blanco (waaronder Saoedi-Arabië) omdat de UVRM in zou gaan tegen de islam (vooral het artikel over de vrijheid van godsdienst was hen een doorn in het oog). De vertegenwoordiger van Pakistan, een van de grootste moslimnaties, vond dat de UVRM juist níet tegen de islam inging.

Ook de Sovjet-Unie stemde blanco, evenals de landen in Oost-Europa die onder Sovjet-Russische invloed stonden. Dit ondanks het feit dat de tekst mede was opgesteld door een deskundige uit de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie vond de rechten in de UVRM teveel gericht op politieke vrijheid voor individuele burgers. De Sovjet-Unie pleitte voor meer aandacht voor sociale, economische en culturele rechten (zoals het recht op voedsel en recht op onderwijs). Die rechten staan wel in de UVRM, maar komen pas ná de politieke rechten. aparte toiletten

Ook Zuid-Afrika stemde blanco, vooral vanwege artikel 1 waarin staat dat iedereen gelijk is. In Zuid-Afrika bestond toen de apartheid nog, waarbij discriminatie van zwarten volgens de Zuid-Afrikaanse wetten was toegestaan.

Aparte toiletten voor blanken en zwarten in Zuid-Afrika

 

Eleanor Roosevelt schreef in haar autobiografie dat er nog veel meer rechten in de UVRM hadden kunnen staan. De commissie heeft echter alleen rechten opgenomen waar iedereen het over eens was. Daarom staat het verbod op de doodstraf er niet in, ontbreekt het verbod op kinderarbeid, ontbreken de rechten van minderheden (inheemse volken bijvoorbeeld), het recht om te staken en de vrijheid van drukpers. Over al die rechten is in de commissie van Eleanor Roosevelt gesproken, maar men kon het er niet over eens worden. De commissie wilde vooral bereiken dat er geen landen tegen zouden stemmen. Dat is gelukt. Maar Eleanor Roosevelt was toch teleurgesteld omdat er een stuk of tien landen blanco stemden.

Veel landen die de mensenrechten schenden, zeggen dat ze de UVRM te westers vinden. Dat is historisch gezien onjuist. De tekst van de UVRM is opgesteld door mensen uit Amerika, Azië (India, Iran, China) Europa (Frankrijk en Tsjechië) en Latijns-Amerika (Chili, Mexico, Panama, Uruguay). Het enige werelddeel dat ontbrak, is Afrika. In 1945 waren bijna alle landen in Afrika nog een kolonie van een westers land. Tussen 1945 en 1980 zijn de kolonies uit Afrika onafhankelijk geworden.

http://www.cmo.nl/vnarena/geschiedenis/basisopdrachten/het-31e-mensenrecht/lees-dit-ontstaan-uvrm

Steeds zijn er pogingen om regels te geven aardoor oorlogen voorkomen worden en de democratie geen tyranny van de meerderheid of dictatuur van de enkeling wordt. L 'Esprit des Lois van de Montesquieu was ook zo'n poging, en voor de tijd waarin het geschreven is een hele geslaagde die ons ook nu veel kan leren, en die ook nu een oplossing zou betekenen van vele misstanden die de democratie onderuit halen. Helaas is het ook door de tijd waarin het geschreven is nog doorspekt van vooroordelen en discriminatie. Minder dan waar we in de huidie maatschappij mee te maken hebben, maar nog steeds te veel.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Over_de_geest_van_de_wetten

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 14-11-2013 20:43