"Thuisonderwijs is alleen maar goed, " zeggen ook adviseurs van de staatssecretaris van OCW. Waarom wordt er niet naar ze geluisterd?

 

Dit is een artikel; van Dorien Kok, voorzitter van 360grView een samenwerkingsverband dat in 2012 ontstaan is uit de expertgroep Excellentie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze expertgroep heeft tot doel de staatssecretaris van onderwijs te adviseren ten aanzien van zijn beleid ter stimulering van excellente leerlingen. het geeft aan hoe goed thuisonderwijs is, dat thuisonderwezen kinderen niet alleen tijdens het thuisonderwijs op alle fronten voorlopen op hun schoolgaande leeftijdsgenoten, maar het ook in vervolgstudies beter doen.

Voorbeelden van thuisonderwezen kinderen die gelijklopen met schoolgaande zijn er nauwelijks, voorbeelden van thuisonderwezen kinderen die achterlopen ten opzichte van de schoolgaande groep zijn er niet, zo stelt ze.

Er is zelfs een positief verband gelegd tussen het aantal jaren thuisonderwijs en de mate van voorlopen: hoe meer jaren een kind thuisonderwijs heeft genoten, hoe beter het presteert. Haar conclusie is dat er geen enkele wetenschappelijke grond is om thuisonderwijs te verbieden.

Waarom wordt er niet naar deze uitstekende professionals geluisterd?

Is thuisonderwijs in strijd met het belang van het kind?kindercoachblog.nl

In 2002 is er aan de hand van Henk Blok een onderzoek verschenen over de effectiviteit van thuisonderwijs, geïnitieerd vanuit het SCO-Kohnstamm Instituut/UvA Faculteit der Maatschappij- en Gedragsw...

 

http://kindercoachblog.nl/2010/05/10/is-thuisonderwijs-in-strijd-met-het-belang-van-het-kind/?goback=%2Egde_5043452_member_5798074368491798529#%21

 

28 oktober 2013 is het rapport van senior onderzoeker van het Kohnstamminstituut dr Henk Blok en Prof. dr. S. Karst, hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA "Thuisonderwijs heeft in Nederland ook recht van Bestaan" uitgekomen. Een wetenschappelijk onderlegd pleidooi om het recht op thuisonderwijs veilig te stellen in Nederland.

http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/pdf_documenten/thuisonderwijs%20heeft%20ook%20in%20nederland%20recht%20van%20bestaan.pdf

Ook de onderzoekers van de kinderombudsman pleiten voor meer ruimte voor maatwerk, en zien in dat thuisonderwijs soms de beste oplossing is:

http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/KOM2.2013.OnderwijsThuiszitters.pdf

 

Geef je kind toch zelf les!


Soline Weidema

Thuis leren kinderen beter dan op school. Daarom verdient thuisonderwijs officiële erkenning.

 

Angela en Diana Kniazeva zijn nog maar 21 en 19 jaar. Desondanks zijn de twee Russische zussen benoemd als universitair docenten aan een van de beste universiteiten van de VS. Ze zeggen dat zij die prestatie niet zozeer danken aan hun intelligentie, maar eerder aan ’waardevolle mogelijkheden en gunstige omstandigheden’.

Lewi Firth Bolton uit Engeland won onlangs, op zijn veertiende, een prijs voor een zelfgemaakte animatiefilm en kreeg al een baan aangeboden door de bedenkers van ’Wallace en Gromit’. Christopher Paolini uit de VS schreef op zijn vijftiende een bestseller. Wat zijn toch die ’waardevolle mogelijkheden en gunstige omstandigheden’ waardoor deze jonge mensen zulke grote prestaties kunnen leveren? Het antwoord is: thuisonderwijs.

De Russische zussen zijn thuis onderwezen door hun ouders en hebben al op 13, respectievelijk, 14 jarige leeftijd hun middelbare school behaald. Daarna zijn ze meteen aangenomen op Stanford University in de VS. Ook Lewi Bolton en en Chris Paolini zijn nooit naar school geweest.

Thuisonderwijs is voor sommige kinderen en hun ouders een uitstekend alternatief voor schoolgang. In de Verenigde Staten wordt het thuisonderwijs steeds omvangrijker, met al anderhalf miljoen kinderen. In het Verenigd Koninkrijk gaat het om zeker 50.000 kinderen. Universiteiten en colleges in de VS ontvangen studenten die thuisonderwijs hebben genoten met open armen vanwege hun zelfstandigheid, leergierigheid en motivatie. Ook de Open Universiteit en mbo-instellingen in Engeland nemen thuisonderwezen studenten aan, vaak jonger dan de vereiste leeftijd. De Britse hoogleraar Roland Meighan heeft al voorspeld dat de goede resultaten van thuisonderwijs het reguliere onderwijs zullen veranderen.

Zelf geef ik ook mijn kinderen thuis les. Thuisonderwijs stelt je als ouder in staat om flexibel in te spelen op de interesses, vaardigheden en de leerbehoeften van de kinderen, zonder vast te zitten aan een rooster, een locatie of een vakkenpakket. Er is inmiddels genoeg onderzoek gedaan naar de effectiviteit van thuisonderwijs, steevast blijkt dat thuisonderwezen kinderen zich net zo goed of zelfs beter dan op school ontwikkelen, zowel sociaal als cognitief. Deze positieve resultaten zijn het gevolg van het één-op-één contact tussen kinderen en volwassenen.

Bij thuisonderwijs hebben jonge mensen toegang tot zeer betrokken begeleiders, die hun vragen beantwoorden en met wie ze hun observaties en ervaringen kunnen delen. Uit recent onderzoek is bovendien gebleken dat problemen met lezen zoals dyslexie niet voorkomen bij kinderen die thuisonderwijs krijgen. Het zelfde geldt voor ADHD. Een Nederlands onderzoek naar thuisonderwijs aan varende kinderen liet zien dat kinderen gehechter en zelfstandiger zijn.

Dankzij één-op-één onderwijs kunnen mijn kinderen zich in vrijheid toeleggen op wat ze van nature graag doen: leren en de wereld ontdekken, zonder gehinderd te worden door externe omstandigheden.

Thuisonderwijs is veel efficiënter dan schoolonderwijs. Het kost minder tijd om één of enkele kinderen te onderwijzen, en omdat de thuislessen beter aansluiten bij de interesses van het kind, blijft de stof ook beter ’hangen’.

Veelgehoord is het bezwaar dat kinderen zo de kans missen om op school met andere kinderen om te gaan. Toch is dat gemis relatief. Thuis lerende kinderen hebben veel tijd. Ze zijn lid van clubs, gaan naar workshops, de bibliotheek en het zwembad, spelen buiten en leggen contacten via het internet.

Het sociale aspect van schoolgang wordt nogal overschat. School is geen afspiegeling van de samenleving. Schoolgang is verplicht en de dagelijkse gang van zaken wordt er vrijwel geheel, en op zeer ondemocratische wijze, bepaald door de leerkracht. Welke volwassene moet op zijn werk toestemming vragen of hij naar de wc mag? Op de meeste scholen worden kinderen strikt naar leeftijd en vaardigheden gescheiden en hebben nauwelijks contact met volwassenen. Ze doen er allemaal hetzelfde werk op dezelfde manier en op hetzelfde moment.

In de meeste landen is thuisonderwijs een volwaardige onderwijsvorm, waarmee aan de leerplicht kan worden voldaan. Nederland is een van de weinige landen waar dat niet kan. Hopelijk gaat dat veranderen. Minister Plasterk heeft in april de Onderwijsraad gevraagd een onderzoek te doen naar buitenschoolse onderwijsvormen. Hopelijk leidt dit ertoe dat ook Nederlandse kinderen de ’waardevolle mogelijkheden en gunstige omstandigheden’ van voorbeelden als Angela en Diana Kniazeva, Lewi Firth Bolton en Chris Paolini mogen ervaren.

 

 
 

DEEL DIT ARTIKEL

 
 

https://www.trouw.nl/home/geef-je-kind-toch-zelf-les-~a3e24b2a/

 

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 22-09-2018 13:56