Verzamelde acties van verschillende organisaties en individuen voor het waarborgen van fundamentele mensenerechten van kinderen en gezinnen in Nederland

Voor onmiddelijke hulp bij schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen door instellingen vind je hier telefoon nummers en adressen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Geef een like op https://www.facebook.com/OOR4U/?fref=ts

Er is geen revolutie nodig om ervoor te zorgen dat fundamentele mensenrechten gewaarborgd gaan worden. Inspringen waar de overheid te kort schiet in het waarborgen van ieders fundamentele mensenrechten mag volgens de wet, maar wordt door overheden soms verboden. Zelfs sympathie uiten voor mensen die inspringen kan je verdacht maken!

OOR4U (zie http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=307987) pleit voor het teruggeven van de controlerende macht, waar het hoort: bij ieder mens. Vanaf de geboorte hoort ieder mens het recht te hebben om in te springen waar de overheid te kort schiet in het waarborgen van fundamentele mensenrechten,

Samenwerking voor fundamentele mensenrechten is een must.

Geef je like op https://www.facebook.com/OOR4U als je vindt dat het waarborgen van fundamentele mensenrechten geen delict maar een plicht is!

Teken ook de petitie https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/

En geef je like op Schaf het toetsingsverbod af https://www.facebook.com/pages/Schaf-Het-Toetsingsverbod-Af/867337329999933?fref=ts
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Schaf het Toetsingsverbod af! Geef je like op https://www.facebook.com/pages/Schaf-Het-Toetsingsverbod-Af/867337329999933?fref=ts

Vraag je je ook wel eens af hoe het komt dat terwijl we toch zo'n mooie grondwet hebben fundamentele mensenrechten in Nederland steeds met voeten getreden worden  door instellingen? Waarom mensen in de gevangenis komen voor verkeersboetes die vervolgens toch blijven staan? Waarom bedrijven mensen mogen dreigen met gijzelneming? Waarom ambtelijke willekeur schering en inslag is en niemand er wat aan kan doen? Waarom er  hoge boetes uit worden gedeeld om niks en kinderen uit huis worden geplaatst om niks? Waarom rechters de grondwet en internationale verdragen niet volgen in hun rechtspraak?

Daar is een antwoord op. Ze mogen het niet!

Ja, je leest het goed. Rechters mogen er niet op toezien dat wetten en regels niet misbruikt worden om het tegenovergestelde te bewerkstelligen van waar ze voor in het leven geroepen zijn. Je kan het je bijna niet voorstellen vanwege al het misbruik dat er van gemaakt wordt,  maar wetten en regels zijn er namelijk  voor gemaakt om het leven prettig te maken voor mensen die van goede wil zijn.

In artikel 30 van de UVRM (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) staat zelfs dat het niet de bedoeling is om één van de artikelen van de UVRM te overtreden omdat je een ander artikel ervan toepast! Maar juist het overtreden van fundamentele mensenrechten door het toepassen van allerlei regels  is wat nu bij de vleet gebeurt in Nederland.

Wie anders dan de rechter zou nou juist de persoon bij uitstek moeten zijn om er op toe te zien dat wetten en regels wel worden gebruikt om ieders fundamentele mensenrechten veilig te stellen?

Maar dat is dus verboden.Dat komt door het toetsingsverbod, vastgelegd in Artikel 120 van de grondwet. Al die mooie grondrechten gaan door dat ene miserabele wetsartikeltje aan onze neus voorbij.

Nu zul je wel schrikken, want een artikel van de Nederlandse Grondwet, die verander je toch niet zomaar?

Inderdaad, daar is al een hele procedure aan vooraf gegaan, begonnen in 2010 door Femke Halsema  en verdedigd door Liesbeth van Tongeren op 20 augustus 2014. Hier lees je er meer over. (zie http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=310355)

Het wordt nu behandeld in de Tweede Kamer, en als er een twee-derde  meerderheid voor is dan wordt Nederland misschien wel in één klap een plek waar mensenrechten wel iets betekenen.

Vraag alle Eerste- en Tweede Kamerleden voor de door Femke Halsema voorgestelde en door Liesbeth van Tongeren verdedigde  aanpassing op artikel 120 te stemmen, zodat Nederland een  rechtstaat wordt waar fundamentele mensenrechten en de Grondwet iets betekenen!

Teken ook de petitie:

https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/?pv=61

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

https://www.facebook.com/Laat-kinderen-bij-hun-ouders-mogen-wonen-1499650286960379/?fref=ts

Gedwongen uithuisplaatsingen van kinderen hebben alleen maar slechte gevolgen en dienen direct te stoppen!

Terwijl onderzoek op onderzoek aantoont dat gedwongen uithuisplaatsingen kinderen alleen maar kwaad doen, blijven deze barbaarse praktijken toch doorgaan. Zelfs kinderen in niet ideale thuisomstandigheden zijn beter af dan gedwiongen uit huis geplaatste kinderen. Nederland heeft het hoogste percentage uithuisgeplaatste kinderen ter wereld. Voor een overzicht van de feiten, zie https://uvrm.wordpress.com/2014/11/16/no-more-turning-away/

Ondanks alle pogingen van overheden om initiatieven om hier verandering in te brengen in de kiem te smoren, zijn er gelukkig vele die toch van de grond komen. Voor een overzicht , zie http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=306717

Mocht je nog een intitiatief nog missen, je eigen bijvoorbeeld, stuur een bericht, en we zetten hem erbij!

Een like op de pagina "Laat Kinderen bij hun ouders mogen wonen!" betekent dat je vindt dat gedwongen uithuisplaatsingen per direct moeten stoppen en dat kinderen waar maar door henzelf en hun ouders gewenst en mogelijk terug bij hun eigen gezinnen geplaatst moeten worden.

Alvast bedankt!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

https://www.facebook.com/pages/Help-Jaimey-Terug-Naar-Huis/643505609114000?fref=nf

Een aantal stukken uit het verhaal van Jaimey om (misschien) een beetje te begrijpen wat er werkelijk aan de hand is, tevens een oproep voor mensen die hier meer van weten of soortgelijke dingen hebben mee gemaakt en tegelijkertijd een waarschuwing voor andere ouders in Enschede:
http://bit.ly/Jaimey-het-verhaal

Geef je like op "Help Jaimey Terug Naar Huis! "

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lijst van initiatieven tegen fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen, overgenomen van:

http://www.dus-sarah-morton.info/voor-wie-met-bureau-jeugdzorg-te-maken-heeft/

Jeugdzorg Dark Horse.
Heldere artikels en ervaringsverhalen over hoe jeugdzorg werkt.

www.jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/

De site is nu in archief modus, maar kan nog wel gezien worden.

Jeugdzorg Dark Horse Plus,
opgericht door Nico Mul.
Hij beschrijft op heldere wijze de praktijken van jeugdzorg en geeft ook adviezen, zoals ieder gesprek opnemen en de publiciteit zoeken.
www.jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl

 

Stichting KOG, (Kinderen, ouders en grootouders)
Informatieve website, met bruikbare informatie over hoe jeugdzorg werk en wat je als ouder het beste wel en niet kunt doen.
www.stichtingkog.info/
Er is ook een boek verschenen ‘De jungle van de jeugdzorg.’

Peter Prinsen is een oud-advocaat die mensen goede adviezen kan geven, als zij met jeugdzorg te maken hebben.
www.peterprinsen.nl/

Arnold Heertje, Auteur van het boek Economie. Ook hij brengt praktijken aan het licht en beschrijft de werkwijze van jeugdzorg, zoals hoe kinderen geestelijk mishandeld worden.
Hij heeft ook brieven geschreven, om het voor kinderen en ouders op te nemen.
www.jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2014/01/arnold-heertje-hekelt-de-praktijken-van.html

De \ website van Professor Arnold Heertje is te vinden op http://humaniseringvandejeugdzorg.nl/

Wil NU, komt op voor een eerlijke en leefbare wereld.
Ook brengt de partij misstanden aan het licht en komt met ideeën voor een humane en gezonde samenleving.
www.wilnu.nu/

Oor voor U, een platvorm die de misstanden binnen scholen en instellingen als jeugdzorg aan het licht brengen en opkomen voor de rechten en de natuur van het kind.
www.oorvooru.wenst.nl/

Groep Hop is een politieke partij die onder andere jeugdzorg het vuur aan de schenen legt en ook gedreven advocaten kent.
www.groephop.nl/

Voor als u een schadeclaim wilt indienen voor wat ‘hulpverleners’ uw kind en gezin hebben aangedaan.
www.schadefonds.nl/

Handig om te weten of een rechter onpartijdig is, of bijvoorbeeld belangen hebben in de zaak. Sommige kinderrechters zitten in het bestuur van een instantie als jeugdzorg…
Als een rechter aantoonbaar partijdig is, kunt u hem of haar (mogelijk) wraken.
www.namenlijst.rechtspraak.nl/

zie http://www.dus-sarah-morton.info/voor-wie-met-bureau-jeugdzorg-te-maken-heeft/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Humanisering van de Jeugdzorg

Tegen inhumaan beleid en gedrag van bureaucratische instanties

Over deze website

Deze website beoogt bij te dragen aan het humaniseren van de jeugdzorg in Nederland. Wij doelen op het beleid van politici, directeuren en bestuurders, en de gedragingen van gezinsvoogden, teamleiders en soms vage deskundigen op de werkvloer. Steeds is sprake van inhumaan beleid en gedrag omdat de kinderen waar het om gaat uit beeld zijn verdwenen. (Zie daarover mijn boek Economie dat onlangs is verschenen bij Prometheus Amsterdam. Daar gaat het in het voorwoord, op bladzijden 11 en 336 t/m 337 over inhumane bureaucratische systemen waarvan de jeugdzorg in Nederland een voorbeeld is.)

Een waaier van partijen houdt zich met de jeugdzorg bezig. Dat zijn allereerst de regionale bureaus jeugdzorg maar ook het Leger des Heils, christelijke jeugdzorg SGJ en de William Schrikker Groep (voor ouders en kinderen met een beperking). Deze partijen verwijzen kinderen door naar organisaties voor hulp aan huis, voor pleegzorg of naar kindertehuizen. Meestal gaat dat om grote instanties met honderden medewerkers en dik betaalde bestuurders die doen alsof zij een bedrijf runnen waarin kinderen producten zijn. Al deze jeugdzorgorganisaties samen hebben zich verenigd in de belangen- en lobbyorganisatie Jeugdzorg Nederland die zich richt op positieve beeldvorming in de media en beïnvloeding van politici.

Omdat er zoveel organisaties en personen bij de kinderen in de jeugdzorg zijn betrokken, neemt niemand verantwoordelijkheid voor misstanden met deze kinderen en hun (pleeg)ouders. Toch zijn er wél verantwoordelijken, de boegbeelden van deze manier van werken zijn de directeuren van de jeugdzorgorganisaties. Zoals Erik Gerritsen van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (dat heette tot voor kort BJAA: Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam), René Meuwissen van Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam, Jan-Dirk Sprokkereef van Bureau Jeugdzorg Utrecht, Hans Lomans van Bureau Jeugdzorg Gelderland en het voltallige bestuur van Jeugdzorg Nederland onder leiding van Hans Kamps. Verscheidene daarvan zijn binnen een jaar verdwenen, omdat de samenleving achter het oogmerk van het humaniseren van deze belangrijke sector staat.

In de jeugdzorg is structureel sprake van mensonwaardig gedrag, zoals intimidatie, bedreiging, valsheid in geschrifte en het onjuist informeren van de rechterlijke macht. Dat blijft tot nu toe grotendeels bedekt onder het mom van de privacywetgeving, waarachter jeugdzorginstellingen zich verschuilen. Onze werkwijze komt erop neer bloot te leggen wat er precies gebeurt, zodat de samenleving op de hoogte raakt van de kwalijke praktijken die onder het oog van vele mensen plaats hebben, zonder dat men daarvan kennis heeft. De benadering werpt vruchten af, hoewel van tijd tot tijd wordt gedreigd met juridische maatregelen. Wij zijn echter steeds beter in staat deze te omzeilen.

Van ouders en pleegouders ontvangen wij dan ook bemoedigende reacties.

Arnold Heertje

http://humaniseringvandejeugdzorg.nl/over-deze-website/

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

https://www.facebook.com/Ordeopzaken-1405158836367829/

English translation below.

De Centrale Raad van Beroep heeft in de zaak tegen de #zorgverzekering en het #zorgstelsel een groot aantal punten buiten behandeling gelaten.

Een van deze punten betrof het in Nederland gevoerde #incassobeleid en het daarmee gepaard gaande #machtsmisbruik. Als gevolg van dit beleid zijn 100 duizenden mensen (ver) onder de beslagvrije voet terecht gekomen en veel ten onrechte #gegijzeld.

In de ingediende stukken is ook een duidelijke waarschuwing opgenomen dat, bij onjuiste behandeling er een aanklacht ingediend zal worden bij het #InternationaleStrafhof.Deze aanklacht zal uit naam van meerdere mensen, oplopend tot 100 duizenden, ingediend worden. Mensen die zelf ervaring opgedaan hebben met het gevoerde incassobeleid in Nederland en als gevolg daarvan gedwongen zijn (geweest) te overleven van een inkomen (ver) onder de beslagvrije voet, worden opgeroepen zich aan te melden om deze aanklacht kracht bij te zetten.

Dit mag (voorlopig) via een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een groepsbeheerder op Facebook indien deze daartoe bereid is.Je kunt ook een pb sturen aan Ordeopzaken en hierin je naam en adres vermelden. De bekende namen en adressen zullen op een lijst gezet worden die gelijktijdig ingeleverd wordt bij het Internationaal Strafhof.We gaan ervan uit dat zij, of een advocaat, dan te zijner tijd contact opnemen.

The Central Board of appeal (CRvB), in the case against the health insurance and the health care system, left a large number of points of dispute outside handling.

One of these points concerned the Netherlands lined in debt collection policy and the consequent abuse of power. As a result of this policy 100 thousands of people have and had to live (far) under the seizure -free rate and many ended up taken hostage wrongly.

In the submitted pieces is also a clear warning that, at improper handling, there will be a suit filed at the International Criminal Court.
Sinds 1998 zijn er gerechtelijke uitspraken geweest en rapporten van de Nationale ombudsman. Deze geven aan dat, het gevoerde incassobeleid en het daarmee gepaard gaande machtsmisbruik in Nederland op de gevoerde manier niet kan.

De Nederlandse overheid heeft ondanks deze uitspraken en rapporten nagelaten de wetgeving aan te passen, heeft deze zelfs verergerd door de omkering bewijslast door te voeren. Mensen worden schuldig bevonden, tenzij zij in staat zijn het tegendeel te bewijzen. Dit heeft als gevolg gehad dat er sinds 1998 100 duizenden mensen op onmenselijke wijze zijn behandeld en nog worden behandeld als gevolg van dit beleid. Oktober 2007 is dit door mij voorgelegd en dit verzoek is augustus 2011 herhaald, bij de Hoge Raad der Nederlanden. Zij hebben ervoor gekozen van de behandeling af te zien.

Ook is in 1983 de Grondwet aangepast waarbij artikel 120 is toegevoegd:
“De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen”

Dit artikel staat rechters niet toe te toetsen aan de Grondwet. Als gevolg hiervan kunnen mensen zich dus niet beroepen op hun grondrechten. Uit mijn zaak bij de CRvB blijkt ook dat, de rechtelijke macht zich niet gehouden voelt aan de rechten opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en gelijkluidende artikelen in andere verdragen.

Namens mijzelf en onderstaande mensen wil ik in ieder geval een aanklacht tegen de Nederlandse Staat en de verantwoordelijke personen indienen wegens misdaden begaan tegen de mensheid. Hierbij verzoek u er terdege rekening mee te houden dat de lijst aanmerkelijk langer kan worden. Heel veel mensen zijn nog niet op de hoogte van deze aanklacht. Ook hebben waarschijnlijk veel van de mensen die op dit moment gebukt gaan onder genoemde maatregelen, geen geld meer voor een computer, of een internetaansluiting.

Hopelijk kunt u begrijpen dat ik, maar ook geen van de anderen in staat zijn hier een advocaat voor in te schakelen. Ook het recht op rechtsbijstand wordt geweld aangedaan in Nederland. Zelfs van mensen met weinig of geen inkomen wordt verwacht dat er een eigen bijdrage geleverd wordt voor deze bijstand. In dit geval kan ik alleen voor mezelf spreken, maar dit is door mij aantoonbaar niet te betalen. Zelf heb ik sinds 2006 geen geld voor minimaal levensonderhoud en ben hiervoor afhankelijk van anderen. Sinds 2007 heb ik geprobeerd de verantwoordelijke bewindslieden en de rechtelijke macht, tot aan de Hoge Raad toe, er meermaals op te wijzen dat je mensen op deze manier niet kan en mag behandelen. Zij hebben ervoor gekozen er niet op in te gaan.

Ook is het onmogelijk de stukken in het Engels aan te leveren, daar ook de kosten van een vertaler niet kunnen worden betaald.


 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
 

 

Terwijl de grofste mensenrechtenschendingen ongestrafd worden getolereerd moeten wij ons aan de meest pietluttige regels houden met grote geldboetes als gevolg als dat niet helemaal lukt. Laat je boetes gratis controleren door een jurist:

Laat je boete gratis door onze juristen controleren!

Bij iedere boete die we binnenkrijgen controleren we de onderliggende documenten. Is bijvoorbeeld aan alle vereisten voldaan, zijn de juiste papieren aanwezig, mag op die plek uberhaupt wel die boete opgelegd worden en is de meting van bijvoorbeeld snelheidsovertredingen juist geweest?

Zodra een van onze juristen daar een fout in ontdekt gaan we voor jou aan de slag om de boete vernietigd te krijgen.We beginnen met bezwaar maken tegen de CJIB beschikking.

Helaas werkt het Openbaar Ministerie zo dat ze het grootste gedeelte van de bekeuringen met een ontoereikende motivatie afwijzen. Je zou zeggen dat het dan klaar is?

Natuurlijk niet, dan begint het eigenlijk pas. We dragen dan alle informatie aan die we tot dan verzameld hebben en vervolgens blijkt in meer dan een kwart van de gevallen direct al dat de boete toch vernietigd had moeten worden.

lees meer over de mogelijkheden

via Laat je boete gratis door onze juristen controleren!.

http://soevereinestaat.wordpress.com/2014/05/30/laat-je-boete-gratis-door-onze-juristen-controleren/

Weet je nog, de familie Claasen,van Sailing for Education, met Hugo en Enrique die de  zee opgingen omdat ze anders door jeugdzorg onder toezicht zouden worden gesteld vanwege het niet hebben van een school, ook al was dit geheel buiten hun schuld? Eind goed al goed leek het toen ze vorig jaar op een dure privé school werden aangenomen. Maar helaas is het met die school niet anders gegaan als met zovele scholen in Nederland die de optimale ontwikkeling van kinderen werkelijk belangrijk vinden, en sinds april van dit jaar (2014) bestaat het niet meer.Toch gaan de jongens door met hun strijd voor optimale ontwikkelings mogelijkheden voor kinderen in Nederland.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Stickers op munten zijn niet verboden.  zijnhttp://www.rijksoverheid.nl/.../euro-biljetten.../euromunten 

www.rijksoverheid.nl
Welke euromunten zijn er in de eurolanden in omloop en wie zijn er verantwoordelijk voor de productie en de distributie? Lees het op Rijksoverheid.nl.

Waarom gingen ze liever de zee op dan een Onder toezichtselling van bureau jeugdzorg te accepteren?

Omdat onder toezichtselling kan lijden tot uithuisplaatsing, en zie dan maar eens dat je je kinderen ooit terug krijgt! Zelfs gerechtelijke bevelen zijn daar niet voldoende voor! Net een ontvoering dus. Maar er zijn belangrijke verschilen. Bij normale ontvoeringen laten de criminelen weten wat ze willen, en als je het losgeld betaalt krijg je je kind meestal terug. Deze instellingen krijgen geld voor het kinderen weghalen bij de ouders, dus het is zo goed als onmogelijk je kind oioit terug te krijgen als het eenmaal uit huis is geplaatst!

Vandaar deze volgende actie:

Verspreid deze foto's totdat alle kinderen die onterecht uit huis zijn geplaatst hun ouders terug hebben!

Zijn je eigen kinderen geroofd? maak ook een foto en deel dit totdat nederland een fundamentele mensenrechten respecterend land is wat veilig is voor kinderen en gezinnen die alleen maar de beste onwtikkeling voor hun kinderen willen!

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.530367160364821.1073741828.529673773767493&type=1

triest

http://www.mstsnl.net/arlette/index.html

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 


https://secure.avaaz.org/en/petition/Den_Haag_Mayor_Jozias_Van_Aartsen_We_call_on_you_to_save_our_children_from_child_traffic_in_Nederland/?pv=0

Dear friends, (Dutch translation below)

18.08.2012  my daughter  Sue Ellen, was taken away from me, her friends and family by the police and so called child protectors in The Netherlands.

While I was on holiday in Belgium with my then four year old daughter Sue Ellen, I was in shock to learn that I was accused of being my own daughter’s kidnapper! I went to report my self to the Police and  I was arrested.

Later it was officially recognized that I had been falsely accused, but still I did not get my daughter back!

I am Auxilia Silva Dos Santos,  mother of Sue Ellen. Ever since she was taken  away from me I have  been fighting to have my daughter back home.

I can see her only once a month for an hour.

I have been in the court room many times to try and get my child back.. The judges decided that my daughter should be put in a mental institution and get medication. I lost custody over my child just because I refused to sign the papers to approve of her being researched and medicated by child protective agencies.

They have been giving my daughter drugs and are using her like a guinea pig without my permission.

I desperately want my daughter to come back home, and she wants to be with me also.

Please support our struggle to be together by signing this petition, letting the Dutch authorities know it is not OK to take children away from their parents!

See also De strijd van ouders tegen bureau jeugdzorg on https://www.facebook.com/groups/671797449531000/1076245969086144/?notif_t=group_activity
Info;mail and twitter; sueellenalexandra@gmail.com
Facebook; a.s.dossantos@hotmail.nl
Hotmail;a.silva.dos.santos@hotmail.nl
Tel; 0031617533286

Unfortunately children are wrongfully being taken away fro their parents all the time iin The Netherlands. Please also sign the petition “Stop Child Trafficking and make The Netherlands humane!” on https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/?pv=56


Nederlands:

Beste vrienden,

18.08.2012 werd mijn dochter Sue Ellen, van mij,  haar vrienden en familie weggenomen door de politie en bureau jeugdzorg in Nederland.

Terwijl ik op vakantie in België was met mijn toen vier jaar oude dochter Sue Ellen, kwam ik er tot mijn ontsteltenis achter dat ik werd beschuldigd van het ontvoeren van mijn eigen dochter! Ik gaf  mezelf aan bij de politie en ik werd gearresteerd.

Later werd het officieel erkend dat ik valselijk was beschuldigd, maar ik heb niet mijn dochter teruggekregen!

Ik ben Auxilia Silva Dos Santos, moeder van Sue Ellen. Sinds ze van me werd afgenomen heb ik gevochten om mijn dochter terug te krijgen.

Ik krijg haar slechts één keer per maand  een uur te zien.

Ik heb in de rechtszaal vele malen geprobeerd mijn kind terug  te krijgen. De rechters besloten dat mijn dochter naar een psychiatrische instelling moest worden gebracht en medicijnen moest krijgen. Ik verloor de voogdij over mijn kind omdat ik weigerde toestemming te geven dat zij medicatie zou krijgen.

Ze  geven mijn dochter drugs en gebruiken haar als proefkonijn zonder mijn toestemming.

Ik wil dat mijn dochter terug naar huis  komt, en zij wil ook bij mij zijn.

Steun onze strijd om weer bij elkaar te mogen zijn door het ondertekenen van deze petitie, en laat zo de Nederlandse  autoriteiten weten dat het niet OK is om kinderen weg te nemen van hun ouders!

Zie ook De strijd van Ouders Tegen Bureau Jeugdzorg op https://www.facebook.com/groups/671797449531000/1076245969086144/?notif_t=group_activity
Info, mail en twitter; sueellenalexandra@gmail.com
Facebook; a.s.dossantos@hotmail.nl
Hotmail; a.silva.dos.santos@hotmail.nl
Tel; 0031617533286

Helaas komt het in Nederland veelvuldig voor dat kinderen ten onrechte worden weggehaald bij hun ouders. Teken ook de petitie "Stop de  kinderroof en  maak Nederland humaan!"  op https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/?pv=56
 

Vijf dagen heeft Auxilia voor bureua jeugdzorg geprotesteerd tegen het wegnemen van haar kind

https://www.youtube.com/watch?v=PZpapnv_MqY

Steun haar in haar strijd en teken deze petitie:

https://secure.avaaz.org/en/petition/Den_Haag_Mayor_Jozias_Van_Aartsen_We_call_on_you_to_save_our_children_from_child_traffic_in_Nederland/?pv=0

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Geef ouderverenigingen  daadkracht!

Geef je allemaal op voor de schoolwacht! Opgeven kan via deze link: http://www.koesch.nl/registratie/ zie hier de laatste nieuwsbrief van KOESCH Beste inschrijver van Koesch,

Koesch heeft een schoolwacht opgericht
Crowdfunding voor de casus Wouter

Schoolwacht! Is dit het begin van oudertoezicht in het onderwijs?
Sinds de eerste pogingen om Koesch van de grond te krijgen is er al nagedacht over welke rollen een oudervereniging zou kunnen vervullen in de onderwijssystemen.
Vanaf datzelfde begin – nu al bijna een jaar geleden – kwamen telkens een paar mogelijkheden voor:
• Juridische ondersteuning bij zware strijd tussen ouders en een school of inspectie of leerplicht o.i.d.
• Onderlinge hulp van ouders (Ouders4Ouders) voor zaken waar geen of slechts een lichte juridisch kant aan zit). Denk bijv. aan het ondersteunen van ouders die het moeilijk vinden om iets bespreekbaar te maken bij een school. Maar ook aan informatievoorziening over bijv. rechten en plichten van ouders, kinderen en scholen.
• Toezicht van ouders op o.a. de kwaliteit van het onderwijs.
Vaak viel daarbij het woord vakbond, maar die term stuitte op bezwaren omdat ouders zijn nu eenmaal geen vak is maar een roeping en gezien de vele problemen bij vakbonden en laatste jaren leek het ook al een minder goed idee.

Lees hier meer over de schoolwacht :
 

Nadat je je opgeeft voor de schoolwacht bij KOESCH ben je ook welkom op de Schoolwacht facebookgroep

https://www.facebook.com/groups/Schoolwacht/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Heel ernstig, dat emigreren de enige mogelijkheid is om vrijheid van onderwijs te kunnen vinden. Nederland moet zich kapot schamen, en iedereen die niet vecht voor vrijheid van onderwijs ook!

http://www.koesch.nl/dossier-wouter/

De schoolwacht

Naar aanleiding van het instellen van de schoolwacht dient de eerste zaak zicht aan.
Samenvatting van ons verzoek tot financiële steun: 750 euro voor een hoger beroep

Een jongeman (nu 16 jaar) besluit in , na een paar dagen schoolgang, dat de klas waarin hij is geplaatst ongeschikt is omdat zowel lesstof als medeleerlingen niet aansluiten. Er wordt een noodregeling ingesteld. Ook die werkt niet. De jongeman komt thuis te zitten, verstoken van onderwijs, maar hij wordt inmiddels gesteund door vader. Een leerbaarheidsonderzoek bevestigt het vermoeden dat de beoogde groep niet passend is. Desalniettemin wordt strafvervolging ingesteld. De rechter veroordeelt de jongeman zonder strafoplegging en de vader tot 250 euro voorwaardelijk. Aan eigen bijdrage voor juridische kosten heeft dit 1100 euro gekost. Onderwijs voor de zoon heeft het tot op heden niet opgeleverd.
Een hoger beroep is voor de jongeman niet mogelijk omdat geen straf is opgelegd. De vader kan wel in hoger beroep gaan. Omdat ook dit weer 750 euro eigen bijdrage gaat kosten en zo de financiële last voor vader wel erg hard gaat drukken, en wij van Koesch van mening zijn dat het een principiële zaak betreft, hebben we besloten tot deze crowdfundingactie.
lees verder op de website.

In de volgende nieuwsbrief leest u de reactie van de vader op dit initiatief van de schoolwacht.

Hier een uiteenzetting van de situatie van Wouter en hetgeen veel gezinnen tegenaanlopen in het onderwijs in Nederland:

http://biancafensmens.blogspot.nl/2013/10/als-het-speciaal-onderwijs-niet-past.html?spref=fb

Hier de pleitnota, een sluitend betoog, onbegrijpelijk dat ze toch veroordeeld zijn. De zoon tot een taakstrafm de vader tot een geldboete van €250,-

https://www.dropbox.com/s/t9925nppajjpi47/Geanonimiseerde%20Pleitnota%20zitting%20tegen%20vader%20en%20zoon%20van%2016%20die%20veroordeeld%20werden%20vanwege%20thuisonderwijs%20geven%20na%20van%20school%20gepest%20te%20zijn..docx

Maar dat is hoe het gaat. Zelfs als deskundigen zeggen dat het in et belang van het kind is thuisonderwijs te krijgen, worden ouders en kinderen schuldig bevonden. Binnenkort mogen deskundigen niet eens gehoord worden, en komt er bij uithuisplaatsing  niet eens een rechte meer aan te pas. En bureau jeugdzorg maar geld binnenharken, €80.000,- per uithuis geplaatst kind per jaar, €50.000,- per onder toezicht geplaatst kind per jaar. Degenen die de nood beoordelen en de prijds bepalen in één, niks geen scheding en evenwicht van machten, en gezinnen en kinderen zijn de dupe.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Welkom
Nieuwsgierig net als wij? Of op zoek naar medestanders die op de één of andere manier ooit zelf te maken hadden met misstanden en/of doofpotaffaires en hier ooit over hebben geschreven? Lees gerust onze artikelen die ook elders van het internet komen maar met aanvulling van onze eigen ervaringen en meningen die vanuit onze maatschappij zijn ontstaan. Wij willen een ieder wijzen op ons inmiddels uitgebreide menu aan de linkerzijde en bovenin onze site.
 
Tot slot willen wij opmerken dat wij in een opbouwende fase zitten en er gaandeweg meer onderwerpen  bij zullen komen die allen te maken hebben met doofpot affaires.
 
Wij wensen jullie een behouden tijd toe hier bij DoofpotAffaires

http://doofpotaffaires.jouwweb.nl/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

KOG : http://www.stichtingkog.info/

They have an excellent brochure, called”Wegwijs in de jeugdzorg jungle” which is Dutch for “Finding your Way in the youth care jungle.” SOS jeugdzorg: http://www.sos-jeugdzorg.info/ Professor Heertje’s site:http://humaniseringvandejeugdzorg.nl/ Darkhorse blog spot: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.fr/ http://jeugdzorg-perikelen.jouwweb.nl/ http://www.dus-sarah-morton.info/voor-wie-met-bureau-jeugdzorg-te-maken-heeft/

Other websites and blogs are:

http://www.martinvrijland.nl/

Here Martin Vrijland speaks specifically about youth care http://www.martinvrijland.nl/category/alles/jeugdzorg/page/2/

Here are some of the many facebook pages that protest agianst the atrocities in Youth Care:

https://www.facebook.com/pages/HANS-Hulp-Aan-Nederlandse-Slachtoffers/743735025677705?fref=ts

https://www.facebook.com/stopjeugdzorg?fref=ts

https://www.facebook.com/pages/Laat-Sylvano-bij-zijn-moeder-mogen-wonen/1499650286960379?fref=ts https://www.facebook.com/groups/OOR4U/?fref=ts

https://www.facebook.com/CavdarWSG?fref=ts

https://www.facebook.com/JeugdzorgSlachtoffers?fref=photo

https://www.facebook.com/HelpTheBerettas?fref=ts

Here some of the many facebookgroups:  https://www.facebook.com/groups/lerarenpestenleerlingen/?fref=ts ACTIE !!!!!!!!!!!!!Help Hansje terug naar zijn mamma https://www.facebook.com/groups/256762987860496/?fref=ts Jeugdzorg = kinderhandel https://www.facebook.com/groups/325810394215056/?fref=ts https://www.facebook.com/groups/1476656792572103/

And here we have organisations for safety in schools, since many suicides come from bullying in schools. There is no way to keep children safe there since the people where complaints can be filed are parents themselves the future of whose children depends on the opinion of the teachers. http://www.stichtingveiligonderwijs.nl/home.html https://www.facebook.com/ikmaakbezwaar?fref=ufi

Political parties

https://www.facebook.com/pages/Wil-Nu/313002308885394?fref=ts https://www.facebook.com/desamenleving?fref=ts

Books: Ik Zal Nooit Meer Stout Zijn by Ada Busman

Wat Je Niet Verteld Is by Sara Morton

De Kern van de Economie by Professor Arnold Heertje  

Annie Berber en het verdriet van een Tedere Crimineel by Yvonne Keuls

Petitions

https://petities.nl/petitie/stop-machtsmisbruik-door-wsg-en-jeugdzorg

Films Huize Alexandra by Sarah Harkink documentaries

Laura who has been placed out of the home tells her story five years later

Help

http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=306713

http://www.vooroudersdoorouders.nl/

https://www.sos-jeugdzorg.info/

Films of child abductions

https://www.youtube.com/watch?v=sX-WrmGE1Ls

Jaimey March 23rd https://www.youtube.com/watch?v=H8_gokwBvrs

Hans https://www.youtube.com/watch?v=9Fl0EFp6SwE

What Youth Care says about child abductions: What is said by Youth Care about taking Hans away: https://www.youtube.com/watch?v=9Fl0EFp6SwE

Hans wants to go back home with his mother: https://www.youtube.com/watch?v=aYzxHZ5T1PU

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Voorbije en geslaagde acties. Iedereen bedankt voor het meedoen!

 •    

 

Hans hulp aan Nederlandse slachtoffers.
Een website van een moeder, van wie haar zijn tegen zijn wil is meegenomen door jeugdzorg en politie.
Een site met persoonlijke artikels en duidelijke informatie over hoe jeugdzorg werkt.
www.hanshulpaannederlandseslachtoffers.wordpress.com/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kamerbrief Nederlandse Vereniging voor Thuis Onderwijs

voor rondetafelgesprek 14 november a.s. NVvTO: zet hem op!!!!!!!

http://www.thuisonderwijs.nl/kamerbrief-zienswijze-voor-rondetafelgesprek-14-11-2013/#more-807

http://www.thuisonderwijs.nl/thuisonderwijs-vanuit-wetenschappelijk-oogpunt/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

https://www.facebook.com/Hansjemoetterugnaarzijnmoeder

Teken deze petitie om te smeken of Hansje terug naar zijn moeder mag: http://www.petitie24.nl/petitie/196/geef-hansje-terug-aan-zijn-moeder#.U5nceoYw8NM.facebook

Teken deze petitie om te vragen om de wetswijzigingen die nodig zijn om ervoor te zoregn dat Nederland humaan wort en kinderroof stopt:: Stop de Kinderroof en maak Nederland Humaan!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

#UPDATE 11-06-2014 

Beste allemaal, AS maandag 16 juni 2014 hebben verstoten ouders een manifest tegen ouderverstoting. We verzamelen bij de Rechtsgebouw ingang F aan de Parnassusweg 220 te Amsterdam. Van 12:00 tot 13:00. We hebben toestemming gekregen van de gemeente. We mogen ook megafoon gebruiken. Simon Kimmance is bezig met een brief naar de rechters. Heeft iemand suggesties wat er geroepen moet worden door de megafoon. Ik wil best wel voorlezen. Mensen dit is onze kans om weer ons eigen mening te uiten. Iedereen is welkome. Deel deze bericht zoveel mogelijk. Hoe meer mensen er komen hoe beter voor ons allen. Samen zijn we sterker.

#UPDATE: Actie vindt plaats 16 Juni tussen 12:00 -13:00. 
Parnassusweg 220 1076 AV Amsterdam Ingang F rechtsgebouw Amsterdam. We hebben spandoeken en een megafoon. Iedereen is welkom

Actie op weg naar Amsterdam.
Alle grote acties die gaan komen worden hier geplaatst.
Tijdstip
Locatie
Shirts zijn dan aanwezig.
Tot nader bericht.

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Steun Professor Heertje in zijn strijd tegen de onmenselijke handelwijze van Bureau Jeugdzorg!

https://www.facebook.com/events/499357933523655/?ref_newsfeed_story_type=regular

De Commissie Samson toonde onweerlegbaar aan dat er sprake is van 60 jaar structureel misbruik binnen bureau jeugdzorg.
(zie http://uvrm.wordpress.com/.../vervolg-brief-aan-minister.../
en)

Toch stopte bureau jeugdzorg niet met kinderen ontvoeren en mishandelen.

Arlette Heskes vertelde van de onterechte ontvoering van haar kind
(zie https://www.youtube.com/watch?v=vd_HVjtdZAg).

Ook dit veranderde niets aan de wanpraktijken van bureau jeugdzorg, net zo min als de eindeloze reeks met feiten onderbouwde horror verhalen over de wanpraktijken van bureau jeugdzorg.

De voormalig secretaris generaal van justitie staat terecht voor kinderverkrachting.
http://www.geenstijl.nl/.../demmink_spannende_slotdag...

Nog steeds komt er geen massaal verzet tegen de ontvoering van kinderen door de overheid voor eigen gewin.

Zal Professor Heertje Jeugdzorg kunnen stoppen en ervoor kunnen zorgen dat Nederland een veilig land wordt voor kinderen en gezinnen?

Misschien wel als we hem massaal steunen!

Eis dat Nederland een fundamentele mensenrechten waarborgend land wordt dat veilig is voor kinderen en gezinnen!

Kom 6 mei naar Amsterdam en steun Professor Heertje in zijn heldhaftige strijd tegen de wanpraktijken van bureau jeugdzorg !

zie ook:https://www.youtube.com/watch?v=zDnLPH1uaHE
en 
https://www.youtube.com/watch?v=oiJfP9ntRGI&feature=youtu.be
Jeugdzorg versus Arnold Heertje/ TIJD onder voorbehoud | Facebook facebook.com

foto van Stop Jeugdzorg Leugens.
dinsdag om 14:30
Parnassusweg 220 1076 AV Amsterdam
Je bent uitgenodigd door Via Von

https://www.youtube.com/watch?v=zDnLPH1uaHEmensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

image

 

http://stopchildtrafficnow.com/

Demonstraties:

STOP DE KINDERROOF! 

 
 
 
 

In Nederland worden kinderen geroofd door de 

overheid! 

Demonstreer mee tegen de grove schending van de 

fundamentele mensenrechten van kinderen en 

gezinnen in Nederland! 

Kom naar Brussel op 19 maart 2014! 

 

https://www.dropbox.com/s/6bxergmzutlagyj/Wantoestanden%20bij%20jeugdzorg.doc

 

 

 1. Ladies and gentleman, 
  Het is zover. Na brainstormen, overleggen, proberen, overleggen en weer proberen mag ik u met veel blijheid en dankbaarheid de flyers voor ons evenement presenteren. 

  DANKJULLIEWEL!!! Voor alle ideeën, input en vriendschap. 
  Bedankt dat we het soms oneens zijn geweest over kleur, tekst, formaat of wat dan ook. THANK YOU FROM THE HEART!! Het resultaat mag er wel zijn 

  Omdat we overeen zijn gekomen dat het formaat van de flyers aan A6 moest zijn hebben we de moeilijke keuze moeten maken onze taal (NL) weg te laten. 
  Vijf talen zou ervoor zorgen dat geen enkele taal meer leesbaar was. 
  De meeste Nederlandstalige mensen verstaan Engels, Frans, of een van de andere andere talen. Om die redenen hebben we er dus voor moeten kiezen om onze taal weg te laten op de flyers. 

  De meest welgemeende en oprechte excuses hiervoor! 

  .... Maaaaaaarrrrr we gaan ook mooie grote spandoeken en posters laten drukken en die zullen in het Nederlands, Engels en Frans zijn 

  We hebben met een aantal ouders het idee om te gaan flyeren en misschien nog meer mensen mee te kunnen. Als dat niet lukt hebben we iig meer mensen geïnformeerd over onze plannen en wat er in de jeugdzorg gebeurd. 

  Het laten drukken van de posters, flyers en spandoeken gaat ongeveer €230 kosten dit is het goedkoopste wat we hebben kunnen vinden. 
  Als een van ons een nog goedkoper adresje weet (incl. verzenden naar een adres Friesland) ... heel graag. 

  Francis de Vries nemen samen de taak op zich om het genoemde materiaal te bestellen, op te halen, rond te sturen in hun regio te flyeren etc. 

  REQUEST: Omdat we allemaal verplichtingen en kosten hebben zou het echt super fijn zijn als we met zijn allen een kleine bijdrage leveren aan de vergoeding voor het materiaal.
  Wil je ook daarin jouw steentje bijdragen? Stuur dan een prive bericht naar Francis de Fries of Somar Aicul Andaira om de bankgegevens van Francis op te vragen. 

  Special thanks to....

  Karin Olde W, Kaouatar, Auxilia, Katarina, Francis en Sis, Anna Geus, Nezha, J. W, Anonimous, J. K, Marly Vlem.., Rayn H, Yin en Yan, Sven Snijer Via Von, en iedereen die ons support. Dus eigenlijk special thanks to ALL !!!!
  foto van Somar Aicul Andaira.
  foto van Somar Aicul Andaira.
   
   
   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rechtzaken:

 

Steun ouders in hun strijd voor vrijheid van onderwijs!

https://www.facebook.com/events/1418546128365815/

In Nederland staat de onderwijskeuzevrijheid van ouders onder druk. De onderwijsinspectie heeft besloten dat ouders niet voldoen aan de Leerplichtwet als zij hun kinderen naar een Sudburyschool sturen. Tot onze grote verbazing werd in een bestuursrechtelijk traject dit besluit in stand gelaten door de Raad van State. Het gevolg is dat momenteel ouders in Nederland strafrechtelijk worden vervolgd omdat zij kiezen voor Sudbury-onderwijs.

Voor mensen die Sudbury-onderwijs niet kennen: Sudbury-onderwijs bestaat sinds 1968 en wordt in andere westerse democratieën als de VS, België, Denemarken en Duitsland geaccepteerd en soms zelf (gedeeltelijk) gesubsidieerd.

Ouders van 3 gezinnen in Nederland werden afgelopen mei strafrechtelijk veroordeeld. Op 5 februari 2014 dient het hoger beroep bij het gerechtshof te Arnhem.
De scholen en ouders besteedde al meer dan € 100.000,- aan juridische kosten. Door deze zaak verloor De Kampanje deze zomer ruim de helft van de studenten. Dat maakt dat onze financiële mogelijkheden zijn uitgeput.

Voor een succesvolle voorbereiding van het hoger beroep is voor 1 oktober een bedrag van € 20.000 dringend nodig.
Deze zaak gaat over het herstellen van keuzevrijheid in het onderwijs en daarmee de diversiteit in pedagogische opties in Nederland. Op een hoger niveau gaat het over het herstel van de mensenrechten en onderwijsvrijheid in Nederland en Europa. Een principiële zaak met een impact op alle ouders en docenten in Nederland en mogelijk daarbuiten. Onderzoeksprofessor en evolutionair psycholoog Peter Gray geeft meer achtergrond in zijn blog in de psychologie vandaag Psychology Today: “Human Right Struggle in Europe: Educational Choice” http://www.psychologytoday.com/blog/freedom-learn/201308/the-human-rights-struggle-in-europe-educational-choice

Kun je ons helpen?
1. Dat kan door of een gift te doen van € 1 – € 100.
2. Of een obligatie te kopen van tussen de € 100 en € 20.000 euro. Wanneer de zaak gewonnen wordt krijg je (een groot gedeelte van) je geld terug.

Wij danken je voor je steun!

Peter Hartkamp: peter.hartkamp@dekampanje.org gsm +31618770281
Edwin de Bree: edwindebree@dekoers.org gsm +31654201376

Er is maximaal € 20.000 nodig voor de verdediging van de ouders in het hoger beroep. De ouders kunnen dit niet meer zelf betalen doordat er al grote kosten zijn gemaakt in vorige rechtszaken en een procedure bij de Raad van State. Voor steun boven de € 100 worden er obligaties uitgegeven door Stichting Sudbury Nederland. De wijze van terugbetaling en de bankgegevens staan hieronder.

Bij winst:
Als het hoger beroep wordt gewonnen zullen de advocaatkosten geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald door de rechtbank. Alle terugbetaalde gelden worden ten eerste gebruikt om de obligaties af te lossen.
Bij verlies:
Bij verlies zullen de ouders in cassatie gaan bij de Hoge Raad, waarmee er een kans is dat de zaak uiteindelijk toch gewonnen kan worden en er alsnog terugbetaald kan worden.

Gegevens voor overmaking:
Voor giften:
Bankrekening: IBAN: NL20RABO0157681246, BIC: RABONL2U
Stichting Sudbury, Amersfoort
Voor obligaties (boven de € 100):
Bankrekening: IBAN: NL20RABO0157681246, BIC: RABONL2U
Stichting Sudbury NL, Amersfoort
Beschrijving: Obligatie voor hoger beroep plus je adres (om de obligaties naar te sturen)

Giften kunnen ook worden overgemaakt via iDEAL, PayPal, Creditcard of Machtiging via de http://www.stichtingsudbury.nl/steun.html

Informatie over Sudbury onderwijs zijn te vinden op:
www.sudbury.nl
www.dekampanje.org
www.dekoers.org
www.sudval.org

 zie https://www.facebook.com/events/1418546128365815/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Woensdag 5 februari is het zo ver, het hoger beroep van de Koers en de Kampanje tegen de uitspraak van de rechtbank.

Als dat gewonnen wordt betekent dat een stapje dichterbij vrijheid van onderwijs. 

Komen jullie ook? 

Ik hoop het! 

Het adres van de rechtbank in Arnhem is: 
Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem 

Op deze link vind je de routebeschrijving;
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Gelderland/Contact/Routebeschrijvingen/Pages/default.aspx#TOCHeadingRichHtmlField11

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoopvol bericht. Hopelijk lukt het deze ouders wel hun school te redden:

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/10/29/ouders-willen-te-kleine-school-redden-door-die-over-te-nemen/#!

 

 

Meestal lukt het helaas niet

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kleuter is geen schoolkind

Doelstelling

Uitgangspunten van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs
Utrecht, 13 april 2013

De algemene doelstelling van de werkgroep
De werkgroep wil een ontmoetingsplaats zijn voor leerkrachten en andere betrokkenen bij het kleuteronderwijs, die zich zorgen maken over de huidige vorm van onderwijs, waarin de kleuters moeten voldoen aan normen en vaardigheden, die niet bij hun actuele maar bij een latere ontwikkelingsfase horen, met name op het gebied van overwegend cognitieve prestaties.
De leden van de werkgroep willen zich sterk maken voor de erkenning van  kleutergericht kleuteronderwijs. Zij willen bevorderen dat de kleuterperiode opnieuw als aparte ontwikkelingsfase een plaats krijgt binnen het Nederlandse onderwijsbeleid.
De werkgroep wil de opmars van onderwijsmethoden, programma’s en toetsen waarin van kleuters slechts cognitieve prestaties worden verwacht een halt toeroepen en daarnaast ontwikkelingen ondersteunen die leiden tot kleuteronderwijs waarin waarde wordt gehecht aan de brede persoonlijke ontwikkeling van het jonge kind, sensomotorisch, sociaal, emotioneel en cognitief.
http://wegwijs.in/kleuteronderwijs/doelstelling/


 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159897577501493&set=a.150925685065349.34318.150924048398846&type=1&theater

http://wegwijs.in/kleuteronderwijs/category/nieuws/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Als slachtoffer van mensenrechtenschendingen door overheden ga je door vele fasen. Het begint met twijfel aan jezelf, een logisch gevolg van uit de blauwe lucht aangevallen worden door overheidsinstanties waarvan je zou denken dat ze je moeten steunen. Je neemt alles onder de loep. Vervolgens ga je proberen te voldoen aan de eisen die ze stellen, maar dat is geen doen, want ze willen je juist zwak hebben , en worden boos als je voldoet aan wat ze zeggen te eisen, want dan moeten ze een nieuwe reden zoeken om je kind in een zorgtraject te stoppen. Dan de periode dat je wakker wordt, en door hebt dat ze het niet goed met jou of je kind menen. Maar dan snap je nog steeds niet waarom. Vervolgens kom je achter de geldstromen,dat het helemaal niet om jou of je kind ging, maar dat ze gewoon geld aan je kind wilden verdienen,  en dan volgt er actie. Dan is er nog de koude douche die je te verwerken hebt vanwege de onverschilligheid van mensen om je heen. Dat is sowieso al een zware dobber, want heel veel mensen raak je al kwijt die menen dat waar rook is wel vuur zal zijn en afstand nemen alleen al omdat je de hele tijd in de clinch ligt met scholen. "Je zal het er wel naar maken" schijnen ze te denken. En dan heb je de rouw verwerking. Al die mensen die je niet hebt kunnen helpen doordat school al je tijd opslurpte, het feit dat je kind groot is geworden zonder zorgeloos moment. Dit is dus al zo met degenen die ontkomen zijn aan de vallen die scholen en overheden voor ze zetten. Veel zwaarder hebben degenen het die daadwerkelijk veroordeeld worden. Of de kinderen die daadwerkelijk misbruikt zijn bij opvanggezinnen van bureau jeugdzorg, van wie jarenlang ontkend is dat het gebeurd is, of die er zelfs de schuld van kregen, en die ook na erkenning van de misdaden die tegen hun zijn gepleegd geen smartegeld krijgen, en hun misbruikers nog steeds vrijuit gaan, en nog steeds macht over kinderen en gezinnen blijven houden. Ook die zijn zich aan het verenigen, als lotgenoten van de commissie Samson:

 

Facebookgroep voor lotgenoten van de commissie Samson

ook lotgenoten van de commissie Deetman en vrienden,familie  van slachtoffers zijn welkom.


https://www.facebook.com/groups/594727087252591/

Zie ook de brandbrief die ze geschreven hebben

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

En teken:

http://petities.nl/petitie/stop-machtsmisbruik-door-wsg-en-jeugdzorg

http://petities.nl/petitie/stop-verbod-op-thuisonderwijs

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

Zie ook

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/09/scholen-machtsmisbruik-en.html

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Help onze democratische school een plek te geven! Denk mee, doe mee, help mee!

Next generation

Klik op de foto voor een 
vermelding van de copyrights

Taal: Taal
Views: 684
Ingevoerd: 17-12-2013
Geplaatst door: Indi Hondema
Bron: The Next Generation Drachten

Gekoppelde categorieen
ActiesOnderwijs, opvoeding en ontwikkeling

 

(Hartverwarmendwijs | The Next Generation) Graag willen wij jullie attenderen op de actie die wij houden op donderdag 19 december 2013 om 15:00 uur bij de gemeente Smallingerland, provincie Friesland.

Wij zijn een nieuwe school (The Next Generation), die vanaf 1 januari 2014 zonder huisvesting zit. Dit, omdat het pand waar we nu in zitten, niet als brandveilig is beoordeeld door de brandweer.

Met deze actie vragen wij de gemeente om steun:

Het feit dat wij in oprichting zijn en er daardoor nog geen geld beschikbaar is om een ieder een salaris te bieden, doet er volgens de Sociale Dienst niet toe. Pas na de wettelijke termijn van 6 à 10 weken kan er, voor de gedupeerden, weer een nieuwe beschikking worden gemaakt. Dit zou op zijn vroegst dan neerkomen op begin februari 2014. Intussen ontstaat er voor deze mensen een bedreigende situatie, waarbij huis en haard verloren kunnen gaan. Op dit moment betreft het volgens onze kennis in totaliteit 5 gezinnen, inwonend in de gemeente Smallingerland. Zij worden bedreigd in hun bestaansrecht, waarbij ook kinderen betrokken zijn!

Alle andere betrokken mensen komen uit een andere regio dan Smallingerland. Wij ervaren meer onterechtheden vanuit de Sociale Dienst, die wij graag op uw verzoek nader toe willen lichten.

De politiek zou moeten weten wat de gemeentelijke Sociale Dienst doet met mensen, die hun positie willen verbeteren. Wij hebben de fractieleden van elke politieke partij dan ook deze mail toegestuurd, waaronder ook de Burgemeester en Wethouders.

We voegen graag ook onze pitch toe, om volledige informatie te delen over onze visie en doelstellingen ten aanzien van de school The Next Generation. Naast de werkgelegenheid die deze bijzondere school biedt, is ze voor een groeiend aantal thuiszittende leerplichtige jongeren een veilige, mooie nieuwe plek om opnieuw tot leren te komen!

In het kader van de participatie samenleving die onze koning voor ogen heeft en de perspectieven die deze school kan bieden, neemt TNG haar verantwoordelijkheid; aangemoedigd door een zeer groot aantal mensen die deze nood bij veel leerlingen en hun ouders erkennen. Helaas wordt het op dit moment ons onmogelijk gemaakt om iets te doen aan het grote maatschappelijke probleem van thuiszittende kinderen met een meerbegaafdheidsprofiel, waarmee wij een regio functie bedienen. Wij hebben hiervoor hulp nodig! Samen sta je tenslotte sterk.

Wij zouden het enorm waarderen als deze uitdagende situatie in de publiciteit zou komen middels een kort item bij Hart van Nederland. We benadrukken hierbij dat ons initiatief, onze kennis en ons voorwerk al op veel plaatsen in Nederland gewenst is en het behoud van onze school dus meer betekent voor Nederland dan alleen de plek in Drachten!

Aankomende donderdag 19 december om 15:00 uur zullen docenten en leerlingen en ouders van The Next Generation een wensboom, met daarin de wensen geschreven vanuit onze leerlingen, bij B&W van de gemeente Smallingerland aanbieden om bovenstaande onder hun aandacht te brengen.

Jullie zijn hier dus ook van harte welkom om dit vast te leggen!

Voor meer informatie kunt u mevrouw Lukretia Bressers-Tuinstra (06-31361984) of mevrouw Indi Hondema (06-22559930) benaderen. Zij zullen u graag te woord staan!

Even voorstellen: Democratische school "The next generation" from Earth Matters on Vimeo.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

STOP DE KINDERROOF!
In Nederland worden kinderen geroofd door de overheid!
Demonstreer mee tegen de grove schending van de fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland!
Kom naar Brussel op 19 maart 2014!

Kennen jullie die hartverscheurende beelden nog van twee kinderen die roepend om hun moeder door politieagenten uit huis gesleurd werden?

Zo niet, hier is het te zien:

http://www.youtube.com/watch?v=XS-9k0DK7WE&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DXS-9k0DK7WE&app=desktop

Geen Stijl journalist Tom is bij de moeder Jelena en Ilja, de oudere halfbroer van Anastasia en Nikolai, de uithuis gesleurde tweeling van 9 jaar gekomen. Voor de reportage, zie: http://www.youtube.com/watch?v=3vj-Wx4EQJU

Ergens zullen mensen denken dat het wel heel erg met die kinderen gesteld moet zijn geweest voordat politie en jeugdzorg op deze manier ingrijpen. Maar wat blijkt? Moeder Jelena zorgde erg goed voor haar kinderen. ‘Ze zien er altijd keurig uit, hebben vele leuken activiteiten na school’ zegt de leerkracht van de kinderen. Waarom zijn ze dan op deze manier meegenomen?

Zoals zo vaak blijkt het weer eens om een valse melding te gaan bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK).. En zoals zo vaak, wordt pas als de kinderen uit huis zijn geplaatst gekeken of het wel terecht is wanneer er protest tegen komt.

Ilja reist de hele wereld over om zijn moeder te helpen haar kinderen, en zijn broertje en zusje weer terug te krijgen. Zie hier de reactie van de EU op de petitie: 
http://www.youtube.com/watch?v=6RK5F4FkTgI

Er wordt schande gesproken van het gedrag van de Nederlandse autoriteiten en van het feit dat er zonder waarheidsvinding kinderen uit huis worden geplaatst.

Ze laten de petitie open, en ze roepen de Nederlandse autoriteiten op om 
verantwoording af te leggen.

Dit staat gepland in Brussel op 19 maart 2014. 

Als bij heroverweging achteraf de uithuisplaatsing onterecht blijkt te zijn zullen de kinderen wel direct terug bij hun eigen gezin worden geplaatst zou je denken toch?

Mis!

Bij Arlette Heskes is haar 5 maanden oude baby geroofd. Dat bleek ook onterecht. Toch kreeg ze, ondanks gerechtelijke bevelen, haar kindje niet terug.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kROpX08lbJg


http://www.youtube.com/watch?v=oTr8tW3IYC0

Christel en Jeroen overkwam het zelfs, dat ondanks toegegeven was dat er geen grond was geweest tot de uithuisplaatsing van hun kinderen, ze hun kind niet terugkregen, omdat de kinderen nu eenmaal gewend waren aan hun gastgezinnen! zie:

http://www.npo.nl/de-rechtbank/10-12-2013/NCRV_1641379


Hier nog een voorbeeld van hoe zo’n rechtszitting gaat, en hoe ondertoezichtstelling in de praktijk eruit ziet”
http://www.youtube.com/watch?v=N9_590G6J6Q

De kinderombudsman heeft al opgemerkt dat het schering en inslag is dat er onzorgvuldige rechtszaken zijn die voorafgaan aan uithuiszettingen

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/48121/kinderombudsman_het_roer_moet_om_bij_jeugdzorg_

3500 uithuisplaatsingen, en 10.000 ondertoezichtstellingen per jaar worden hier genoemd.

In Nederland zijn 20.000 uithuisgeplaatste kinderen, het hoogste percentage van Europa. Hieronder de cijfers uit 2012, die alweer zijn opgelopen tot een nog onbekend getal. http://www.antibjz.nl/page/articles.html/_/financieel-en-cijfers/19180-uithuisplaatsingen-tot-aan-eind-septembe-r1744 )

Door de schoolplicht zijn kinderen zonder school ook doelwit van jeugdzorg, zij lopen ook het risico uit huis geplaatst te worden. Daarbij kunnen ze niet zonder introductie van een vorige school bij een nieuwe school terecht. De schoolarts wordt door scholen betaald, en die heeft contact met de huisarts.

Deze moeder kreeg een AMK melding vanwege het thuis les geven van haar zoon, na 6 scholen geprobeerd te hebben, en zij haar baan opgezegd had om thuisonderwijs te geven. http://www.hartvannederland.nl/nederland/2013/zorgen-om-verbod-op-thuisonderwijs/

Dit meisje 16 jarige meisje kreeg een procesverbaal voor het ontduiken van de leerplicht, terwijl ze serieus aan haar toekomst werkt. Ze haalt via thuisstudie een havo diploma, zodat ze naar het conservatorium kan. De overheid wilt dat ze MBO doet, maar daarmee wordt ze niet op het conservatorium voorbereid.

In feite wordt ze dus strafrechtelijk vervolgd voor het zich zorgvuldig voorbereiden op haar toekomst. 

Natuurlijk wil de betreffende gemeente zich niet verantwoorden voor de camera met de aloude smoes dat ze niet ingaan op individuele gevallen.

Maar als een overheid zich tegen hardwerkende, goedwillende burgers keert, dan is dat geen individueel geval, dan gaat dat ons allemaal aan!
Proces-verbaal voor 16-jarige Yolanda uit Roswinkel voor ontduiken leerplicht | RTV Drenthe
rtvdrenthe.nl
ROSWINKEL - De 16-jarige Yolanda Lelijveld uit Roswinkel ligt overhoop met de gemeente Emmen. Het meisje ontduikt de leerplicht.
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/proces-verbaal-voor-16-jarige-yolanda-uit-roswinkel-voor-ontduiken-leerplicht#.Ul6Lmfx6Y7p.facebook
De zeilbroers, Hugo en Enrique Claasen. Wie heeft niet van ze gehoord? Zij moesten de zee op vluchten om niet onder toezicht gesteld te worden, terwijl ze alleen maar goed onderwijs wilden.http://www.nrc.nl/nieuws/2013/08/17/hoogbegaafde-zeilbroers-vanaf-maandag-naar-particuliere-school/

Zonder school komen buiten je schuld kan zo gebeuren. Omdat scholen makkelijk afgekeurd worden door de overheid om vage redenen, zoals te weinig kinderen hebben of door niet te voldoen aan onredelijke eisen. (zie OORvoorU onder gesloten scholen)

Zwaar labelen is de enige manier voor kinderen om onder schoolplicht uit kunnen. Maar ja, dat zware labelen kan er later wel voor zorgen dat ze geen kinderen meer mogen krijgen, en dat als er toch een zwangerschap is Jeugdzorg voor een uitbuikplaatsing zorgt, zoals gebeurt met de kinderen van Arjan en Moniek.http://www.youtube.com/watch?v=pJ_VcKLwL64 

Op school ben je als kind ook niet veilig. Jeugdzorg en scholen werken nauw samen. 


In Amsterdam is door jeugdzorg een kind ontvoerd uit de school waar hij meer dan drie jaar tot volle tevredenheid van hemzelf, zijn moeder en de schoolleiding op zat. Hij is naar een geheime plaats gebracht, zodat ook zijn moeder niet langer weet waar hij verblijft. Medewerksters van Bureau Jeugdzorg in Amsterdam (BJAA) weigeren ansichtkaarten en attenties van vriendjes van zijn vorige school en van familieleden door te geven aan het kind. Je waant je even niet langer in het vredige Nederland. Een buitenstaander heeft er bij directeur Gerritsen van BJAA op aangedrongen zijn medewerksters te verzoeken het inhumane pad te verlaten… Het is niet moeilijk de lijst van schrijnende voorbeelden uit te breiden met soortgelijke ervaringen in andere plaatsen.
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2014/01/arnold-heertje-hekelt-de-praktijken-van.html

De omstandigheden bij de jeugdzorginstellingen en de pleeggezinnen zullen dan wel heel geweldig zijn dat kinderen om het minste of geringste uit huis worden geplaatst zullen mensen misschien kunnen denken. Immers zijn zelfs de beste omstandigheden niet voldoende om het gescheiden zijn van de ouders te compenseren. Gescheiden van de ouders opgroeien geeft grote beschadigingen bij kinderen ( zie http://research.nd.edu/news/36692-modern-parenting-may-hinder-brain-development-research-shows/). 

Maar over het algemeen zijn de omstandigheden waarin uithuisgeplaatste kinderen terechtkomen erbarmelijk. 
Meer dan 1200 kinderen die uithuisgeplaatst zijn zitten gewoon in de gevangenis.
http://kinderrechtenactivist.punt.nl/content/2011/04/werk-voor-de-nieuwe-kinderombudsman
En de omstandigheden binnen gewone jeugdzorginstellingen zijn ook ijzingwekkend slecht. Kinderen worden opgesloten en geslagen.
(zie http://martinvrijland.com/2013/09/09/verborgen-beeld-en-geluidopnames-binnen-jeugdzorg/ )

Ook in gastgezinnen is er geen garantie dat kinderen goed behandeld worden, en vele ouders vragen zich af waar de €20,- die gastgezinnen per dag per kind krijgen naar toe gaan wanneer ze hun kinderen in versleten kleertjes en met vieze oortjes en nageltjes zien lopen, sterk vermagerd en vaak ziek. Nogal eens wordt gedacht dat het geld aan de vele vakanties wordt besteed die gastgezinnen nogal eens neigen te nemen in plaats van aan de kinderen.
https://www.facebook.com/groups/325810394215056/455568764572551/?comment_id=457174534411974&notif_t=like
Binnen de jeugdzorg hebben kinderen ook nog eens twee en een half keer zoveel kans verkracht te worden als thuis, en dat is waarschijnlijk nog laag ingeschat, dus er is geen enkel excuus voor de uithuisplaatsingen.
http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2014/01/praktijk-van-jeugdzorg-verkrachting.html

Eerst een vermoeden http://www.martinvrijland.nl/2014/02/15/getuigenis-van-seksueelmisbruik-en-verwijzing-naar-hooggeplaatsen/ (zie ookhttp://www.takecare4.eu/deel-dit-alstublief/) Nu een bewezen feit: Kinderen uit weeshuizen worden gebruikt in kinderpornofilms
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5144-oud-werknemer-bbc-beschuldigd-van-kinderporno-britse-krant-legt-relatie-met-affaire-demmink

Ondanks dat Bureau Jeugdzorg onweerlegbaar schuldig bevonden is aan 60 jaar misbruik van kinderen, http://uvrm.wordpress.com/2013/08/14/vervolg-brief-aan-minister-opstelten/ en ondanks dat het gerechtelijke bevelen negeert om onterecht uithuisgeplaatste kinderen terug naar de ouders te brengen, blijft het actief in scholen, en krijgt het alleen meer macht. Terwijl Bureau Jeugdzorg veel geld verdient met uithuisplaatsingen en onder toezichtstellingen mag zij zelf de diagnose stellen op grond waarvan kinderen uit huis worden geplaatst. Een second opinion van een onafhankelijke instantie is verboden. 
Rechters volgen het advies van Bureau Jeugdzorg blindelings op, en vanaf juni 2014 is er niet eens meer tussenkomst van een rechter nodig voor uithuisplaatsingen. Nederland heeft met 20.000 uithuisgeplaatste kinderen het hoogste percentage ter wereld en dat terwijl ons land relatief klein is. 
De voormalig secretaris generaal van justitie, wiens aanbevelingen blindelings worden opgevolgd door het staatshoofd bij het benoemen van rechters, wordt op het ogenblik vervolgd vanwege verdenkingen van kinderverkrachting. (zie:http://www.wanttoknow.nl/nieuws/joris-demmink-toch-vervolgd/ ) Er zijn geruchten dat zijn naam staat op de lijst opvang gezinnen. Ook scholen verdienen veel geld aan zorgtrajecten en labelen, op grond waarvan kinderen uit huis kunnen worden geplaatst.
Zou dat de reden zijn van het wanbeleid rond gezinnen en kinderen in Nederland? De geruchten van kinderhandel zijn hardnekkig.
Vanaf 2015 heeft jeugdzorg geen smoes meer nodig om gezinnen uit elkaar te rukken. Dan krijgt elk gezin automatisch een gezinscoach toegewezen, die op elk moment zonder tussenkomst van de rechter kinderen uit huis kan plaatsen. Er staan straks legers MBO’ers en HBO’ers klaar die volledig klaargestoomd zijn om kritiekloos en zonder enig ouderlijk besef of gevoel uw kinderen in de gaten te houden. Het wordt een fantastische tijd! Ik zou ook gewoon stilletjes verder leven en niet protesteren. “Je kunt er toch niks aan doen.”http://martinvrijland.com/2013/09/19/oostblok-spionagemethoden-nu-gedoceerd-aan-toekomstige-jeugdzorg-medewerkers/

De kinderombudsman en de journalist bij Een Vandaag noemen de perverse prikkel die uitgaat van alle uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen te financieren, en geen vergoeding te hebben voor het voorkomen daarvan. 

Dat deze perverse prikkel er inderdaad is wordt niet ontkend door de woordvoerder van bureau jeugdzorg. €150.000,- per uithuis geplaatst kind is immers niet niks., en dat is wel het bedrag wat bureau jeugdzorg ontvangt. Een onder toezichtstelling levert bureau jeugdzorg €80.000, - per kind op. Daar wil nog wel eens leugentje voor verteld worden.
Er is geen enkel toezicht wat er met dat geld gebeurt, en geen enkele onafhankelijke instantie waar ouders terechtkunnen als ze vermoeden dat er gefraudeerd wordt.
Alleen de geruststelling dat de zaken zo gaan veranderen dat er in de toekomst geen extra financiën voor bureau jeugdzorg zijn bij ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, zodat er dan geen sprake meer kan zijn van perverse financiële prikkels, mochten die er nu wel zijn.

Dwangzorg mag eigenlijk niet als er geen sprake is van onmiddellijk gevaar, maar dat is één van de vele wetten die bureau jeugdzorg aan zijn laars lapt: 
(zie http://www.leefwijzer.nl/wet-zorg-dwang-schendt-mensenrechten/)

Voel je ook de woede en wanhoop om het gezinnen uit elkaar rukkend, levensvernietigend wanbeleid wat in Nederland gevoerd wordt?

Van Nederlandse rechters hoeven we niets te verwachten. Die zijn veel te nauw verbonden met de diepe corruptie in de overheid. Maar bij de EU uitten vele Europarlementariërs hun diepe verontwaardiging over de misstanden in Nederlandhttp://www.youtube.com/watch?v=6RK5F4FkTgI

Dat is uniek, en van die opening moeten we gebruik maken!
Kom dus 19 maart 2014 allemaal naar Brussel, om Ilja en zijn moeder Jelena Antonova te steunen om Anastasia en Nikolai, weer thuis te krijgen en zo hun gezin weer compleet te krijgen, en om te protesteren tegen al de onschuldige slachtoffers die door wanbeleid rond kinderen en gezinnen gemaakt worden in Nederland!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=591377270933136&set=a.342218372515695.72032.100001826042677&type=1&theater

Ben je dan verhinderd? Kijk dan op de actiepagina vanhttp://www.oorvooru.wenst.nl/ om te zien hoe je slachtoffers van de fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland kan steunen en meer informatie over dit verschrikkelijke onderwerp.

 

http://www.earth-matters.nl/71/8754/acties/help-onze-democratische-school-een-plek-te-geven-denk-mee-doe-mee-help-mee#!

 

Omslagfoto

 

 

 
https://www.facebook.com/events/599692273461169/?ref_newsfeed_story_type=regular
NLkomtbijelkaar
Dit betreft GEEN nieuwe actiegroep, maar dient om alle initiatieven, actiegroepen en burgers bij elkaar te krijgen voor ALLEEN het promoten van alle landelijke initiatieven (petities, demonstraties, events etc.) die als doel hebben: Verandering en/of een betere toekomst voor kinderen, jongeren, ouders en ouderen.
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Terzijde:

Eten, energie en geld, dat beheersen ze al. met scholing doen ze de rest.

Hoe keren we het proces om? Precies, voedsel, energie en geld productie weer in eigen handen nemen en zelf voor de scholing van onze kinderen zorgen.

Heel simpel. Zie

http://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/de-verschillende-voordelen-van-gemeenschaptuinen/

 

https://www.facebook.com/186428401369164/photos/a.648083331870333.1073741825.186428401369164/687440101267989/?type=1&theater

 

BREAKING: RECHTBANK VAN CARLA ‘INTEGRITEIT’ ERADUS GAAT FLAT DOWN IN ZAAK VAN JEUGDZORG TEGEN PROF. HEERTJE * HORROR-RECHTER EN MICHA-KWELGEEST VAN WALRAVEN AFGESERVEERD * ONDER JORIS DEMMINK VERANDERDE JEUGDZORG IN PEDO-ZORG DAT WORDT AFGEDEKT DOOR PEDO-RECHTERS MAAR DE SAMENLEVING PIKT HET NIET LANGER

PROF. HEERTJE WORDT KINDERHELD IN STRIJD TEGEN DE NIEUWE NAZI’S VAN JEUGDZORG * JEUGDZORG DOET ER ALLES AAN DE NAMEN VAN DE NIEUWE MENGELE’SGEHEIM TE HOUDEN EN ROEPT DAAROM DE HULP IN VAN PEDO-PRESIDENT CARLA ERADUS EN HAAR ‘PEDO-TEAM’


Rechtbank Amsterdam, 6 mei rond 18 uur. Na een eerderesuccesvolle wraking van de corrupte rechter Van Walraven geeft prof. A. Heertje een interview aan de Joodse Omroep dat door ons werd opgenomen. De Joodse Omroep had zelf geen camera.

Hieronder een verslag van onze speciale verslaggever Nico van den Ham die reeds eerder op zijn blog aandacht besteedde aan deze zaak.

Aankomst rechtbank. Ik was een uur te vroeg. Ongeveer 10 mensen stonden met een spandoek voor de rechtbank. Filmpje daarvan volgt!


Prof. A. Heertje op de zitting: “Jeugdzorg hanteert criminele activiteiten”.

Meer mensen arriveerden, mijn oproepen op Twitter en die van anderen hebben gewerkt! Uiteindelijk waren er 40 mensen. Meer plaats was er ook niet in de zaal, dus die zat vol.

Eerst kwam aan de orde of zitting openbaar mocht zijn. Rechter Van Walraven was succesvol gewraakt, dus kreeg Heertje een nieuwe rechter. Deze rechter mevrouw mr. Berkhout moest nu opnieuw beslissen of de zitting openbaar mocht zijn. Wij waren bij dat pleidooi en de rechter zag dus, dat er vele belangstellenden (en belanghebbenden) waren. De schorsing duurde niet lang en publiek mocht er weer in, dus de zitting was openbaar.

Kern van de zaak. Jeugdzorg vindt dat Heertje zich onrechtmatig heeft uitgelaten in een radio-uitzending, zijn columns en in diverse interviews over Jeugdzorg en haar medewerkers, met name door namen van medewerkers te noemen. Ook in het boek van Heertje met de titel ‘Economie’ is een hoofdstuk over Jeugdzorg (geld verdienen aan kinderen waarschijnlijk!)

Aandacht komt Heertje wel goed uit volgens Jeugdzorg. Heertje dreigt met nieuwe uitspraken in de media en is blij met alle aandacht volgens Jeugdzorg.

Heertje vergelijkt de handelswijze van Jeugdzorg met die van het uit hun huizen halen van Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog, wat hij nog duidelijk in zijn herinnering heeft. Het is een Befehl ist Befehl-situatie. ‘Alleen de uniformen ontbreken nog’ zou Heertje hebben gebezigd.

Er is geen sprake van dat zaken in doofpot moeten worden gestopt, beweert Jeugdzorg, maar medewerkers worden door Heertje aan de Schandpaal genageld, volgens Jeugdzorg althans.

Heertje is van plan door te gaan. Directeur Gerritsen heeft Heertje gevraagd te stoppen, maar Heertje wil dat niet.

De eis van Jeugdzorg: Heertje moet alle namen en privé-gegevens van medewerkers verwijderen en vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog verwijderen. Tevens moet Heertje Google verzoeken alle zoektermen te verwijderen.

Advocaat van Heertje Loonstein: Heertje bestrijdt dat hij grens heeft overschreden onder verwijzing naar Art. 7 grondwet en Art. 10 EVRM.

Belangenoverwegingen: het gaat om de aard van de beweringen. Een jongetje van 7 is weggehaald van school door jeugdzorg. Moeder wist van niets en kwam haar zoon ophalen, maar die was er niet. Omdat de moeder van niets wist is er sprake van ontvoering. Moeder verzorgde haar kind jarenlang op de juiste wijze, waar niets op aan te merken was. Jeugdzorg kwam in actie op aanwijzingen van vader. Heertje is voorts niet de eerste die namen naar buiten brengt van Jeugdzorg-medewerkers.

De rechter onderbreekt de advocaat en stelt dat het niet om de namen ging, maar op de manier waarop Heertje het brengt.

Heertje aan het woord: ik kan uitlatingen op websites niet verwijderen. Hij gaat daar niet over. Nazi-praktijken heeft Heertje niet gezegd. Heertje voelt zich niet verantwoordelijk voor verspreiding uitspraken. Heertje stelt echter ook: er is geen reden om me te matigen. Bij jeugdzorg werken ‘kinderloze wijven’. Wat er ook aan regelgeving moge zijn: ik vind de werkwijze van Jeugdzorg uitermate inhumaan. Jeugdzorg hanteert criminele activiteiten.

Advocaat Loonstein: Heertje kan uitgever niet beïnvloeden boek niet uit te geven. Boek komt uit op 9 mei a.s.

Ongebruikelijk is in de rechtszaal, zo vertelde de rechter, dat er wordt geapplaudisseerd. Er werd drie keer langdurig voor Heertje geapplaudisseerd. Heertje zijn vrouw was er ook. Ook al zo’n charmante vrouw. Zitting duurde van 15.00 u. tot ong. 18.30 u. Daarna napraten buiten. Uitspraak 20 mei.

http://www.klokkenluideronline.is/2014/05/jeugdzorg-en-de-nieuwe-holocaust/

Blog plek waar slachtoffers van bureau jeugdzorg hun verhaal kwijt kunnen:

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.fr/

Bedenk goed war je je in begeeft voordat je in zee gaat met bureau jeugdzorg. Liegen en bedriegen mogen. Hier een uitvoerig verslag van Drs. Nico Mull

http://dl.dropboxusercontent.com/u/3224280/Videos%20%2B%20media%20links%20jeugdzorg.pdf

 

http://nicovandenham.blogspot.nl/

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10009851_10203497184418150_1084140944_n.jpg

 
 
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Geslaagde acties! Iedereen, bedankt voor het meeleven en meedoen! Alleen zo komt er verandering!

Hans is weer bij zijn moeder:

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 15-06-2018 12:56