Het zijn vaak de gevoeligste ouders die het slachtoffer worden van bureau jeugdzorg. Mensen die gewend zijn anderen te helpen, maar opeens alle zeilen bij moeten zetten om zichzelf op de been te houden. Daardoor waaiert het leed wat hun wordt aangedaan uit naar degenen die zich moeten redden zonder hun hulp. Help degenen die nu verstoken zijn van de hulp van door bureau jeugdzorg of schoolplicht gepeste gezinnen:

 

In een  zeer ernstig auto ongeluk verongelukten de ouders van dit 3 jarige meisje, die wonder boven wonder het ongeluk overleefde. Het meisje is nu bij haar oma. Zij vragen niet om geld, maar slechts spulletjes voor 3 jaar en ouder, speelgoed, etc. . Stuur dit rond. Misschien worden er mensen gevonden, die met iets kunnen helpen. Voor wie het niet al te moeilijk is plaats het op uw pagina. Adres gegevens:

Rusland 109145, Moskou, Privolnaya, 1, blok 2, apt. 475. Gorjunov Anna Alexandrovna

109145, Москва, ул Привольная, д. 1, корпус 2, кв. 475. Горюновой Анне Александровне

( gewoon copy / pasten ).

Случилось несчастье, в страшной аварии погибли мама и папа
прекрасной 3-х летней девочки Настеньки, которая чудом спаслась!
Они не просят денег, хотя их нет, а просят вещички б/у на 3 года и более, игрушки и все необходимое. Девочка сейча..
Foto: Случилось несчастье, в страшной аварии погибли мама и папа 
прекрасной 3-х летней девочки Настеньки, которая чудом спаслась! 
Они не просят денег, хотя их нет, а просят вещички б/у на 3 года и более, игрушки и все необходимое. Девочка сейчас с бабушкой. 
Перепостите, не будьте равнодушными. Может, найдутся люди, 
которые смогу помочь хоть чем-то. 
Пожалуйста, кому не тяжело, добавьте себе на стену. 
Адрес: 109145, Москва, ул Привольная, д. 1, корпус 2, кв. 475. 
Горюновой Анне Александровне 
Тел.: 8 916 977 42 86
Vind ik leuk · ·


https://www.facebook.com/via.von.1

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Actie Dag van de Mantelzorg 2013
Mantelzorgpas nu voor iedereen beschikbaar!

Omdat het binnenkort (10 november) weer Dag van de Mantelzorg is stelt Familycare Support i.s.m. Unive en de Webkrant voor mantelzorgers "Niet voor jezelf alleen" gratis de Mantelzorgpas beschikbaar. Je kunt deze hier bestellen.
Je ontvangt dan per omgaande de mantelzorgpas met de post.
Let op: gratis verzending  tot 10 november!
 
Wie neemt de zorg over als u uitvalt?
Anna,
hieronder vind je de uitleg over de mantelzorgpas en hoe je die kunt gebruiken:

Wie neemt de zorg over als u plotseling uitvalt (door ziekte of door een ongeval?)
Welke persoon weet dat er iemand van u afhankelijk is?
Hoe weet men op de Spoedeisende Hulp wie men bij een crisissituatie moet waarschuwen?
De mantelzorgpas zorgt er voor dat iemand in de naaste omgeving zo spoedig mogelijk gewaarschuwd wordt om de (mantel)zorg zo snel en adequaat mogelijk over te nemen.

Waarom dit pasje?
U zorgt voor iemand in uw naaste omgeving. Bijvoorbeeld:

·        Uw (hulpbehoevende) ouder,

·        Uw chronische zieke partner

·        Uw kind dat meer aandacht en zorg nodig heeft dan ander e kinderen.

Hoe werkt het?
U wilt de (mantel)zorg door laten gaan als u plotseling uitvalt.
Bewaar de pas in uw portemonnee. Hulpverleners kijken vaak in de portemonnee om te kijken wie u bent. Hulpverleners zien de pas en bellen uw vervanger. Die weet dat er actie moet worden ondernomen om uw zorgtaak over te nemen.

Benader een, maar liefst twee vertrouwde personen in uw naaste omgeving. Vraag of zij tijdelijke vervanger in nood willen zijn. Willen ze dat? Vraag dan hun telefoonnummer. Die vult u in op de pas.

Let op: het heeft geen zin 112 op de pas te noteren! De meldcentrale weet immers niet dat er iemand afhankelijk is van u.

 

Aan alle mantelzorgers van Nederland een mooie Dag van de Mantelzorg 2013.
Hartelijke groet, en 'take care', ook voor jezelf!

 

https://app.enormail.eu/external/subscribe/50d8359d2d191a45f7174ffe3193bc9d

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 05-11-2013 13:26