OORvoorU: in actie voor waarborging van fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen, ook in het onderwijs

Klik hierop voor het vinden van de conceptpetitie voor vrijheid van onderwijs 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Schoolplicht is wat anders dan leerplicht.

Leerplicht is de plicht om kinderen een bepaald kennis- en ontwikkelingsniveau te laten bereiken.Eigenlijk zou dit een recht moeten zijn, want alle weldenkende ouders willen de beste kansen voor hun kinderen.

Schoolplicht is de plicht een bepaald aantal uren in een schoolgebouw aanwezig te zijn, zonder enige rekening ermee te houden of dit wel goed is voor het kind.Bijvoorbeeld een gepest kind beschermen door het thuis te houden is strafbaar voor de wet, en kan uiteindelijk tot uithuisplaatsing van kinderen leiden!

Deskundigen zijn het erover eens: schoolplicht staat leerrecht vaak in de weg. Toch lopen ouders die passende oplossingen zoeken om hun kind de best mogelijke ontwikkeling te geven de kans strafrechtelijk vervolgd te worden en zelfs hun kind voorgoed kwijt te raken. En schoolplicht zorgt ervoor dat scholen die hun leerlingen het beste willen bieden afgekeurd worden in de zin van de schoolplicht. Het wordt door de schoolplicht scholen en ouders dus juist vaak onmogelijk gemaakt om de best mogelijke ontwikkeling van kinderen te garanderen. Het geheel krijgt een luguber tintje als je beseft hoe de geldstromen lopen. De term "kinderhandel" hoor je vaak vallen. Het gebrek aan controle en de grote geldbedragen die er verdiend worden aan zorgtrajecten en uithuisplaatsingen maken zulke geluiden begrijpelijk.

Op deze website vind je verder noodkreten voor het zoeken naar vermiste kinderen die in handen van de op scholen aanwezige bureau jeugdzorg gekomen zijn en daarna zijn verdwenen.  Je vind hier ook verzamelde acties van verschillende ouderverenigingen en individuen voor het bevorderen van vrijheid van onderwijs in Nederland. Ook is er  informatie te vinden over hulp aan schoolplicht slachoffers, want schoolplicht eist vele kinderlevens per jaar.

Tevens hebben we Operatie Exodus, een emigratiehulppagina voor ouders die geen toekomst voor hun gezin en voor hun kinderen zien in een land waar fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen systematisch geschonden worden door de overheid. Daarin behulpzame, informatieve links.Oprechte journalisten worden ontslagen, evanals redacties van integere actualiteitenrubrieken, en beleid dat wordt gemaakt is tegengesteld aan de aanbevelingen van de eigen adviseurs. Het is daarom niet verwonderlijk dat er weinig waarheid meer te bespeuren is in de landelijke berichtgeving. Gezinnen worden in een negatief daglicht gezet. Om iedereen eraan te herinneren dat normale, gezellige gezinnen de norm zijn, en niet de uitzondering, de pagina gezellige gezinnen. En omdat er ruimte is voor wonderen als je gezinnen met rust laat, de pagina wonderkinderen. Voor ontwikkeling is namelijk rust nodig. En laat dit nou net zijn wat gezinnen in Nederland niet wordt gegund.Meestal kom je er pas te laat achter hoe beklemmend het Nederlandse onderwijsbeleid is. Daarom is het handig om dit te lezen nog voordat je kinderen naarschool hoeven, want dan is er nog een kleine kans om aan de ellende te ontkomen. Daarna is het totdat, Nederland bij zinnen komt en de ellendige schoolplicht wet van 1969 terugdraait, zoals deskundigen continu adviseren en zoals de regering continu negeert, voor altijd te laat! 

 

Heb je ook schoon genoeg van de systematische schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen zin Nederland? Wil je erover meepraten?Heb je een initiatief wat je erbij wil zien? Mail naar uvrm@wenst.nl, of meld je aan bij de OORvoorU facebook en linked in groepen.Er zijn vele pogingen tot acties geweest, maar die lopen spaak, omdat degenen die vrijheid van onderwijs willen vaak andere ideeën hebben over hoe dat in te vullen. Maar is dat nou niet juist de reden dat we zo graag vrijheid van onderwijs willen? Hopelijk kunnen al die groepen nu samen komen om in actie te komen voor de fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland. De acties mogen dan wel zijn mislukt, maar ze bevatten waardevolle informatoe, zoals de K.O.O.G. en het School Zoekt ZUS detacheringsproject.De laatste poging is de conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs. Iedereen die mee wil denken, heel graag

 

Hier alle pagina's op een rij, want er is nog veel meer:

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Déclaration universelle de droits de l'homme | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 27-03-2014 07:19