OORvoorU

 

http://www.linkedin.com/groups/OORvoorU-5043452?trk=myg_ugrp_ovr

https://www.facebook.com/groups/OORvoorU/permalink/799075823465832/

 

In de onderwijsvernieuwingsbewegingen die ik tot nu heb onderzocht wordt de systematische schending van de fundamentele mensenrechten in het onderwijs als onderwerp van zorg en discussie ofwel angstvallig vermeden ofwel blijkbaar als zo weinig dringend of juist als zo bedreigend gezien om op in te gaan dat er nauwelijks op gereageerd wordt als je het ter sprake probeert te brengen.

Ik wil de discussie over de handhaving en schending van de mensenrechten in het onderwijs en alle consequenties daarvan juist centraal stellen, alsmede de acties om de handhaving van de fundamentele mensenrechten in het onderwijs te bewerkstelligen en van Nederland een veilige haven te maken voor gezinnen die alleen maar goed onderwijs voor hun kinderen willen en mensen die dat willen geven.

Het is ontstaan om draagvlak voor mijn ideén te vinden, die wel goed gevonden werden door regeerders en politici die ik ermee benaderde, maar waar alleen wat mee gedaan kon worden als er meer mensen zo over dachten. En het is een antwoord op de roep vanuit de politiek om een éénsluidend geluid vanuit alle bewegingen voor fundamentele mensenrechten, zodat er beleid op gemaakt kan worden.

In feite vind ik het allemaal smoesjes, want waarom zou een enkeling met een goed idee niet gehoord moegen worden? dat is toch waar een democratie om gaat? Desondanks probeer ik aan alle eisen te voldoen, zodat er geen excuses meer zijn om zinnige maatregelen niet door te voeren.
 

OORvoorU staat voor

OOR voor kinderen (Optimale Ontwikkelings Recht)
OOG voor kinderen (Optimale Ontwikkelings Garantie)
Roggker voor iedereen ( Recht op Gezondheid, Geluk, Kennis en Rechtvaardigheid)
U staat voor UVRM (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens), geen bijzaak maar leidraad!

Doel: de Vrijheid, Veiligheid, Kwaliteit en Kosteloosheid van onderwijs bewerkstelligen die ons al in 1948 bij de aanvaarding van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beloofd is, en optimale Rechtvaardigheid, Waarheid, Geluk en Gezondheid bereikbaar maken voor iedereen!

 

 

 

 

 

 

 


 

Wie ben ik? Ik ben één van de talloze moeders die dacht alles goed te doen, en die dacht dat Nederland een veilig land was voor mensen die hun best doen. Je verwacht niet respectloos door een school behandeld te zullen worden als jij en je man zelf goed opgeleid zijn en  een goed opgevoed, lief, leuk, slim kind naar school brengen.

Voor wij in de gaten kregen dat de pijlen op kinderen niets te maken hebben met wat die kinderen wel of niet kunnen, niets te maken heeft met hoe de ouders zijn, maar alles te maken heeft met de handen vol geld die scholen verdienen aan het labelen van kinderen waren we vele jaren verder.

Ik wil anderen die ellende besparen door helder en duidelijk te vertellen hoe het zit, zodat ze geen seconde tijd verdoen met zich af te vragen wat er met hun of hun kind mis is dat ze dit overkomt, maar meteen mogen weten dat het systeem door en door rot is, en juist de besten de dupe zijn. 

 

| Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland | Meer dan 25 dingen die je moet weten voordat je je kind in Nederland op een school inschrijft | Narcissistic Abuse Syndrom | Schoolplicht versus Leerrecht | Schaf het Toetsingsverbod Af! | Stop de Kinderroof en Maak Nederland Humaan!Petitie en brief | Schokkende feiten en cijfers | Fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen in Nederland | Sven Snijer : "Uithuisplaatsen Stap voor Stap" | Wat is OOR4U? | Wat is OORvoorU? | Wat is zondebokdenken? | Anti pestprogramma's op scholen verergeren pestgedrag vaak juist | Opdracht voor opstel lijkt wel kruisverhoor | GGD vragenlijst als manier om jeugdzorg klantjes te werven | Wat zeggen deskundigen over thuisonderwijs? | Wat zegt de Overheid? | AD 17 december 2014 | Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geeist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind | Afgekeurde scholen | Sluiting onderzoekscentrum LOOK | Waar gaat er dan wel geld naar toe? | Gesloten scholen | Ouders die het beste onderwijs voor hun kinderen willen worden in Nederland strafrechtelijk vervolgd.Een voorbeeld van hoe zo'n strafzitting verloopt. De Afwezigheid van Vrijheid van Onderwijs in Nederland haalt de internationale pers. | Documentaires | Verzamelde acties van organisaties en individuen tegen de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland | Sailing for Education | Voor alle moeders die op moederdag niet bij hun kinderen mogen zijn | Connect acties | Conceptpetitie Vrijheid van Onderwijs en Waarborging van de Fundamentele Mensenrechten van Alle Kinderen en Gezinnen in Nederland voor de Optimale Ontwikkeling van Ieder Kind! | Conceptpetitie Stop de Kinderroof! | Conceptpetitie 2 Stop de Kinderroof! | Stop TPP, TTIP, CETA en IFDF! | Vermiste Kinderen | Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen. | Hulp aan slachtoffers van fundamentele mensenrechtenschendingen door instellingen | Eerste Hulp Bij Rampen, Disaster Relief Organisations | Lijsten waarmee gewerkt wordt om risico kindermishandeling te bepalen | Help ze helpen | Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat? | Martin Vrijland:Jeugdzorgmedewerker komt uit de kast | Operatie Exodus | Wat wil Nederland? Waarborging van Fundamentele Mensenrechten, of Meer van?t Zelfde? | Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson | Het kan ook anders, het kan ook beter! Scholen die goed bezig zijn, het nieuwe leren en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn | WOWcollege | Neil de Grasse Tyson | Homeschooling legality and statistics per country | Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS | Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie | Informatieve links | Inspirerende links | Einstein citaten | Einstein op thema | Martin Luther King dag | Martin Luther King | Tesla | Alfie Kohn, Mensen zijn van nature niet aggressief | OORvoorU blogs op uvrm.wordpress | Hoogbegaafden | Gezellige Gezinnen | Wonderkinderen | Vervolgde Gezinnen | In Jeugdzorgkinderen blikt een voormalig jeugdzorgkind terug op zijn jeugd en vertelt hoe het is om als volwassene te leven met een jeugdzorgverleden | Uithuisplaatsingen zijn slecht voor kinderen. Dat zie je ook weer aan deze foto's | Hans en Irme | De hel die jeugdzorg heet | Sylvano | Kinderen mishandelen wordt protocol genoemd in jeugdzorginstellingen | Voor Sylvano | TjW Strubbe Zaak Silvano, 2014, als voorbeeld over de attitude van ?jeugdzorg? | Stentor 29 september 2014 Sylvano" "Zeg tegen mamma Dat Alles weer Goedkomt." | Spectrum 1 november 2014 "Sylvano, zijn moeder en het netwerk." | NRC artikel Sylvano 8 december 2014 | Stentor 24 december 2014 Sylvano viert kerst met zijn moeder | Artikel Lukretia en Rafael in tijdschrft "Vriendin" September 2014 | Remzi Cavdar | Kamp Nederland | Politiek | Declaration of Independence | Nuremberg Principles | UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | Universal Declaration of Human Rights | Hoe is de UVRM ontstaan? | De EVRM Het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens | Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie | Europese Verdragen | Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind | De internationale verklaring van Langeac over gelijkwaardig ouderschap | De Nederlandse Grondwet | De bron van de ongebreidelde mensenrechtenschendingen in Nederland: Artikel 120 van de grondwet en artikel 2 van de EVRM | Het opheffen van artikel 120 van de grondwet is heel dichtbij | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen, de verdediging waarvan overgenomen is door Liesbeth van Tongeren | Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet | Wetsvoorstel Femke Halsema 8 maart 2010 om artikel 120 van de grondwet te wijzigen met de artikelen van de grondwet waarop rechters wetten en regels mogen toetsen | Verslag met reaktie 2de kamer van 20 oktober 2010 op voorstel Femke Halsema tot aanpassing artikel 120 op 8 maart 2010 | Verdediging van Liesbeth van Tongeren van aanpassing artikel 120 , 20 augustus 2014 | Eigen opmerkingen n.a.v. de verdediging van Liesbeth van Tongeren op de aanpassing van artikel 120 van de Nederlandse grondwet | Vraagtekens bij handelwijze aanpassing artikel 120 | Voorstel Joost Taverne tot aanpassing artikel 93 en 94 van de grondwet, 6 september 2012 | The Dutch law on custody of children | Dit is de klacht waarmee het kinderrechten collectief 24 september 2014 naar Geneve is gegaan en wat 27 mei 2015 op de agenda staat om behandeld te worden | Wat is Trias Politica? | Discussie eerste kamer bij totstandkoming artikel 279 en 280 wetboek van strafrecht | Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Machtgina | Repliek OvJ | "All wars are bankers wars,"interessant, maar creëert helaas ook weer nieuwe zondebokken | Green peace:De zeven gouden regels van actie voeren | Burgerlijke ongehoorzaamheid | Helden | Adrienne Minette Boissevain- van Lenneps | John Taylor Gatto | Nelson Mandela | Professor Arnold Heertje, Held! | Lange Frans, Kamervragen 2 | Jeugd en gezin 24 december 2014: Jeugdhulpverlenen zonder toestemming van de ouders | Darkhorse blogspot over misstanden bureau jeugdzorg | Micky Nijboer, de paarden redster van Marrum | Gehackt | De OORvoorU website werd gehackt; en de heldere uitleg die ik gaf over de stand van zaken wat betreft de schoolplicht werd vervangen door deze;een oude van mijn uvrm site, genaamd "Vrijheid van Onderwijs:Geen Schoolplicht maar Leerrecht voor de Optim | January 7th 2015 , grief and determination to stand strong for universal liberties | Franktijk heeft pijn | Inspirerende Initiatieven om de aarde mooi te houden en nog mooier te maken

Laatste wijziging op: 10-06-2014 11:33